Én mann står for fire av de ti mest leste innleggene dette året

Geir Hasnes satte sinnene i kok da han hevdet at det grønne skiftet ikke er gjennomførbart. Det kontroversielle standpunktet sikret ham førsteplass på UAs mest leste-liste i 2021.

Vindkraft blir mye diskutert i den offentlige debatten, og også i UA. Her ser vi vindturbiner i Åfjord.
Vindkraft blir mye diskutert i den offentlige debatten, og også i UA. Her ser vi vindturbiner i Åfjord.
Publisert

For innlegget ble ikke bare godt lest. Det ble usedvanlig godt lest. Lesertallene gikk i taket da det ble publisert tidlig i februar, og leserne klikket jevnt og trutt på innlegget gjennom hele året.

Det stormet rundt innlegget «Det grønne skiftet er ugjennomførlig». Det var som om stormen førte innlegget til de høyeste vindturbinene på Fosen. Der fikk det enda mer fart og ble spredt rundt omkring i Norge med lynets hastighet. Eller kanskje mer sannsynlig: Det ble delt på de ulike debattgruppene i sosiale medier, med tusenvis av medlemmer som er kritiske til «klimahysteri» og/eller vindturbiner.

For én ting er sikkert: Klima- og energipolitikk engasjerer. Det samme gjør overgangen til det grønne skiftet.

Geir Hasnes stakk hodet fram og ytret seg kritisk om det grønne skiftet.
Geir Hasnes stakk hodet fram og ytret seg kritisk om det grønne skiftet.

- Ser ingen rasjonalitet

Hasnes er universitetslektor II ved Institutt for kybernetikk. I innlegget framla han et regnestykke over behovet for energikilder i 2050. Hans konklusjon var at energibruken for å framstille fire fornybare kraftproduksjonsmidler vil være ufattelig:

«I all debatt om det «grønne skiftet» ser jeg ingen rasjonalitet i debatten omkring økonomi, logistikk, industrialisering, gruvedrift, og den generelle rasering av miljøet.

Det grønne skiftet er kort sagt ikke gjennomførbart. Det vil aldri bli gjennomført fordi det er for ødeleggende for verdens økonomi og miljø

Synspunktene er absolutt ikke comme il faut i akademia, og reaksjonene uteble ikke. Noen skrev direkte til UA med et budskap som kortfattet sa: «Stopp denne mannen!». Altså ikke publiser noe av ham! De fem forskerne Edgar Hertwich, Magnus Korpås, Asgeir Tomasgard, Helge Brattebø og Johan Hustad valgte i stedet å gi Hasnes motbør i form av et svarinnlegg.

Der hevdet de at det grønne skiftet er mulig, og i gang. Modellberegninger viser at det er mulig å redusere utslipp og omstille energisystemet til grønne energikilder.

Innlegget kommer på tiendeplass på lista vår og ble også svært godt lest.

Edgar Hertwich er professor i industriell økologi, Magnus Korpås er professor i elkraftteknikk, Asgeir Tomasgard er direktør for FME NTRANS, Helge Brattebø og Johan Hustad leder henholdsvis NTNU bærekraft og NTNU energi.

- Mangler forskningserfaring

Videre skrev de:

«Omstillingen blir billigere, lettere og raskere hvis vi bruker en kombinasjon av mange teknologier, ikke kun vindkraft, og hvis vi reduserer energiforbruket heller enn å øke det videre. Dersom vi skal benyttes oss av fossil energi vil det kreve karbonfangst og lagring. Dette må uansett skje i kombinasjon med rask oppskalering av fornybar energi. Og vi kan ikke stole på at problemet kan løses med fornybar energi alene, først og fremst fordi denne omstillingen nødvendigvis vil ta lang tid

De mente at Hasnes er i sin fulle rett til å mene noe om dette temaet, men at han virket uinformert og uten forskningserfaring innen temaet.

Debatten bølget fram og tilbake. Resultatet ble altså at fire av innleggene til Hasnes havnet blant de ti mest leste ytringene dette året. Dessuten topper han lista med to av dem, der også innlegget på andreplass ble uvanlig godt lest.

Digresjon 1: Geir Hasnes er ellers ekspert på Donald Duck og deltok to ganger i NRK-programmet Kvitt eller dobbelt om temaet.

Energipolitikk engasjerer...veldig

På tampen av året flammet energidebatten opp igjen. Nå var det vindkraft som sto i sentrum. Hogne Hongset, rådgiver i Motvind Norge, debatterte mot flere av NTNUs forskere og kritiserte dem for å være vindkrafttilhengere, der noen har finansiell støtte fra energiselskap involvert i vindkraft.

Innlegget ligger på tredjeplass på mest leste-oversikten vår.

Digresjon 2: Hogne Hongset var i ti år informasjonssjef i Statoil og var den fra selskapet som tok støyten utad da aktivister fra Natur og ungdom protesterte mot utbygginga på Rotvoll, der forskningssenteret nå holder til. Han er også skrevet mange kriminalromaner med tema olje og energi.

Tilbake til saken: Hongset fikk svar fra forskerne Magnus Korpås, Espen Moe, Asgeir Tomasgard og Edgar Hertwich.

Vi er ikke «vindkraftsupportere», men forskere som jobber med hele energisystemet, skrev de og reagerte på at innlegget er «...alt annet enn et subtilt forsøk på mistenkeliggjøring ved å insinuere overfor leserne at vi er kjøpt og betalt», skrev de.

Fjerdeplassen går til professor Jan Emblemsvåg, som mente at vi ikke kommer unna en diskusjon om kjernekraft.

Innlegget på femteplass har en helt annen innfallsvinkel, men holder seg innenfor samme sjanger som debattrundene skissert ovenfor. «Alle snakker om bærekraft, men ingen vet hva det betyr», skrev masterstudentene Terese Samuelsen, Bertine Louise Vik og Oda Standal.

De pekte på bruken av ordet bærekraft. Det brukes i mange sammenhenger, også i PR-bransjen. Bør det erstattes – om vi skal kunne finne en vei ut av klima- og miljøkrisen? spurte de.

Mange innlegg om Eikrem-saken

En av de mest heftig diskusjonene ved NTNU dette året har dreid seg om NTNU som ville avskjedige Øyvind Eikrem. Det endte med et forlik. Utfallet fikk en anonym professor ved NTNU til å skrive: «Anne Borg, jeg tror det er på sin plass at det kommer en redegjørelse fra ledelsen om saken» Innlegget gikk rett inn på listas sjetteplass.

Anne Borg svarte på kritikken i kjølvannet av forliket, og sa at NTNU skal lære av Eikrem-saken.

Midt i kampens hete, tidligere på året, søkte Eikrem på jobben som instituttleder ved Institutt for sosialt arbeid og sto som eneste søker.

Dette fikk flere til å reagere. Mange skrev innlegg i UA. En av dem var student ved instituttet Marlen Devold, som mente Eikrem var uskikket til å bli instituttleder. Hennes innlegg kommer på femteplass av UAs mest leste ytringer.

Eikrems svar til Devold var at han ikke ville slutte seg til hennes «antirasistiske evangelium».

Engasjementet har vært på topp og temperaturen til tider likedan. Engasjerte lesere har sørget for et godt debatt-år for UA.

Her er de 10 mest leste ytringene:

1) Det grønne skiftet er ugjennomførlig – Geir Hasnes

2) Klimakrisen savner basis i vitenskap – Geir Hasnes

3) NTNU-professorer som vindkraftsupportere – Hogne Hongset

4) På tide med realisme i kraftpolitikken - Jan Emblemsvåg

5) Alle snakker om bærekraft, men ingen snakker om hva det betyr – Terese Samuelsen, Bertine Louise Vik og Oda Standal, alle masterstudenter ved NTNU

6) «Anne Borg, jeg tror det er på sin plass at det kommer en redegjørelse fra ledelsen om saken» - Anonym NTNU-professor

7) Vindkraft og solkraft er ikke fornybar energiproduksjon – Geir Hasnes

8) Øyvind Eikrem kan ikke bli leder for Institutt for sosialt arbeid – Marlen Devold

9) Det grønne skiftet er ikke bærekraftig – Geir Hasnes

10) Det grønne skiftet er mulig, og i gang – Edgar Hertwich, Magnus Korpås, Asger Tomasgard, Helge Brattebø og Johan Hustad.