Slik svarer ledelsen på kritikken

Dekan Geir Øien ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk sier ledelsen tar slike saker alvorlig, og at de har jobbet lenge med å bedre arbeidsmiljøet.
Geir Øien er dekan ved fakultetet hvor det har vært stor uro ved et institutt.  
    
      (Foto: ID/ Sander de Wilde/ NTNU)

Geir Øien er dekan ved fakultetet hvor det har vært stor uro ved et institutt.   Foto: ID/ Sander de Wilde/ NTNU

Etter flere år med dårlig arbeidsmiljø førte en klage i februar 2018 til at det ble gjennomført en faktaundersøkelse ved et institutt tilhørende Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU (se faktaboks).

Selv om partene er uenige i mye, er de også enige i noe. Det er at ledelsen ved NTNU ikke har gjort en god nok jobb i saken.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Dekan Geir Øien ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU, som det aktuelle instituttet hører inn under, sier til Universitetsavisa at både instituttet og fakultetet har jobbet aktivt med arbeidsmiljøet over tid, men ønsker ikke å kommentere detaljer i saksbehandlingen.

- Epostutvekslinger viser at nåværende instituttleder visste om det som i faktaundersøkelsen omtales som trakasserende og utilbørlige ytringer (slik som begrepet machokultur) allerede i september 2016. Hvorfor gjorde vedkommende ikke noe med det da, eller da vedkommende tiltrådte som instituttleder året etter?

- Nåværende instituttleder startet arbeidet med arbeidsmiljøet ved instituttet umiddelbart etter sin ansettelse. Dette arbeidet pågår fortsatt, med ressurser fra HR på fakultet og sentralt, samt fra bedriftshelsetjenesten. Jeg kan forøvrig ikke uttale meg nærmere om saksbehandlingen i saken.

- Rapporten fra faktaundersøkelsen slår fast at NTNU ikke har gitt klager det arbeidsmiljø vedkommende har krav på, og at manglende ledelse over tid synes å være årsaken til at arbeidsmiljøet har fått utvikle seg slik. Kommentar?

- Instituttet og fakultetet har jobbet aktivt med arbeidsmiljøet ved dette instituttet/ fagmiljøet over tid. Jeg kan ikke kommentere på årsakene til at det har vært utfordringer i miljøet.

- Tillitsvalgt hevder at han ikke har fått innsyn i alle saksdokumenter, og at de han representerer ikke har fått se innholdet i klagen de skulle forsvare seg mot. Stemmer dette? Og i så fall: Hvorfor har de ikke fått innsyn i saksdokumentene?

- Det er vanskelig å svare på dette spørsmålet så lenge det ikke er presisert hvilke dokumenter det ikke skal være gitt innsyn i. Jeg vil derfor anbefale den tillitsvalgte til å ta direkte kontakt med oss, slik at vi kan få avklart dette.

- Tillitsvalgt sier også at det kun var de fire innklagede som ble kalt inn til intervju i forbindelse med undersøkelsen, til tross for at det var flere navngitte personer som hadde vært sentrale i det som ledet opp til undersøkelsen, deriblant nåværende og tidligere instituttleder. De anfører at dette har ført til en rekke faktafeil som kunne vært unngått dersom flere hadde vært inne til intervju. Stemmer det at disse ikke ble kalt inn til intervju? Hva var i så fall årsaken til det?

- Jeg ønsker uansett ikke å gå inn på selve saksbehandlingen i den konkrete saken. Det er forøvrig vanskelig å svare også på dette spørsmålet, siden det ikke er presisert hvilke faktafeil det skal være snakk om. På generelt grunnlag kan jeg imidlertid si at det i slike saker alltid vil være en vurdering rundt hvor mange og hvem det er hensiktsmessig å intervjue, og vedrørende når arbeidsgiver mener at saken er så godt opplyst at konklusjoner kan trekkes. Jeg bemerker for øvrig at Sivilombudsmannen ikke har kritisert NTNUs saksbehandling utover tidsperspektivet.

- En av partene er kritiske til at det han mener er mobbing omtales som en konflikt, og mener dette er et bevisst grep fra ledelsen for å få saken til å virke mindre alvorlig, og dermed også gjøre ledelsens ansvar mindre. Kommentar?

- Det er en selvfølge at NTNU tar mobbing på alvor. Ledelsen har verken interesse av eller ønske om å kamuflere mobbesaker som noe annet eller noe mindre alvorlig enn det de er.

- Det etterlyses at ledelsen tar større ansvar og sørger for at saken får en skikkelig avslutning med en sluttevaluering. Kommentar?

- Ledelsen tar denne saken på største alvor. Det jobbes med flere arbeidsmiljøtiltak på instituttet, og vi har løpende vurdering av situasjonen og de tiltakene som pågår. For å sitere meg selv fra forrige gang saken var i Universitetsavisa: Utgangspunktet for denne saken var en langvarig konflikt som har vært en belastning for flere involverte, men jeg har tro på at alle ønsker å bidra positivt til å få skuta på rett kjøl igjen.

- Etter det Universitetsavisa erfarer har det gått ut en oppfordring til ansatte ved instituttet om å ikke snakke med Universitetsavisa om saken. Stemmer det? Hva er i så fall årsaken?

- Dette kjenner jeg meg ikke igjen i, og her kan jeg bare igjen sitere meg selv fra sist saken var omtalt i Universitetsavisa: Jeg har ikke gitt noen munnkurv i denne saken. Det jeg har formidlet til ledelsen ved instituttet, er at det er dekanen som uttaler seg på vegne av NTNU om personalsaken. Jeg har vært helt klar på at de ansatte står fritt til å uttale seg på egne vegne, skulle de ønske det.

Dette er saken
 • Universitetsavisa har den siste tiden omtalt en sak hvor en ansatt fikk en skriftlig advarsel fra NTNU etter å ha skrevet en epost i august 2016 med ytringer som ifølge Sivilombudsmannen «senere skulle karakteriseres som trakasserende og utilbørlige» av NTNU.
 • Eposten var en bekymringsmelding rettet mot en annen ansatt ved samme institutt som ifølge den opprinnelige klagen oppførte seg aggressivt og var ute av stand til å ta imot konstruktive tilbakemeldinger.
 • Kollegaen det ble klaget på sendte også inn en klage på arbeidsmiljøet ved instituttet i februar 2018. Han mener at han har blitt utsatt for mobbing og trakassering fra fire kolleger. Denne klagen førte til at det ble igangsatt en faktaundersøkelse ved instituttet.
 • Faktaundersøkelsen konkluderte med at personen som sendte klagen på arbeidsmiljøet i februar 2018 hadde blitt utsatt for en psykososial belastning over tid som følge av arbeidsmiljøet ved instituttet, samt innholdet i den opprinnelige eposten. NTNU valgte derfor å gi personen som sendte den opprinnelige eposten en skriftlig advarsel.
 • Den skriftlige advarselen ble klaget inn for Sivilombudsmannen, som ba NTNU om å trekke advarselen ettersom det hadde tatt så lang tid fra eposten det ble reagert på ble sendt og til advarselen forelå. NTNU valgte deretter å trekke advarselen.
 • Parallellt med dette fikk personen som sendte den andre klagen i februar 2018 også en skriftlig advarsel. Årsaken til dette er at han ifølge ledelsen ved instituttet per telefon skal ha omtalt instituttlederen og personen som utarbeidet rapporten som inkompetente og gale, samt ha omtalt måten instituttet drives på som mafiavirksomhet. Dette benekter vedkommende å ha sagt, og han har derfor også klaget inn advarselen for Sivilombudsmannen.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Tvingende nødvendig med sterkere fagmiljø

Det handler om være attraktive for studenter, ansatte og for omverden, skriver dekan Egil Solli om de endringene Nord universitet ønsker å gjennomføre.

Gjesteskribenten:

Skam er et hinder for å endre livsstil

Vi trenger ikke mer dårlig samvittighet i folkehelsearbeidet.

Ytring:

Misvisande argumentasjon om InnoCamp på Steinkjer

Eg er provosert over påstandane frå ordførar Gram og Ketil Lindseth sin ville kommentar i media, skriv innsendaren.

Universitetenes rolle i regionene

Nedlegging av studiesteder er foreslått på en slik måte at universitetet skal kunne høste langsiktige effekter i fremtiden.