Evaluerer ordningen med matvogner på Gløshaugen

NTNU inviterte byens matvognaktører inn, men bare to takket ja. Nå skal en foreløpig evaluering avgjøre hva som skjer videre.
Både matvogner og togvogner er velkommen utenfor Kjelhuset, men til forskjell fra matvognene står toget der døgnet rundt, hele året. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Både matvogner og togvogner er velkommen utenfor Kjelhuset, men til forskjell fra matvognene står toget der døgnet rundt, hele året.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

«Oppdaget du at det var matvogner på Gløshaugen i vår?» starter pressemeldingen fra NTNU med.

Siden nyttår har det vært mulig for tilbydere å søke om tillatelse til å stå på Gløshaugen. Mot noen kroner i gebyr, som skal gå til tiltak rettet mot studenter, får de fritt velge mellom oppmerkede plasser rundt omkring på campus. Nå skal ordningen midtveisevalueres, og blant de som har engasjert seg på NTNUs intranett virker det som om svaret på det innledende spørsmålet er nei.

«Hva om dere hadde hatt alternativ som sa «Matvogner? Så kult, hvorfor har jeg ikke hørt om dem før slik at jeg kunne hatt noen erfaringer å dele i spørreundersøkelsen?» :)» skriver en.

«Hvor har disse matvognene stått? Jeg har aldri sett dem...» skriver en annen.

«Vi er på Gløshaugen, men passerer ikke Kjelhuset daglig, så at de har stått der er en godt bevoktet hemmelighet» skriver en tredje.

- Vi må ta selvkritikk her. Vi kunne vært bedre til å informere om dette tilbudet, sier Nils Jørgen Moltubakk, seniorrådgiver ved NTNU Eiendomsavdelingen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Ønsker erfaringer

Pilotprosjektet har vært avgrenset til Gløshaugen og varer ut 2019. Det er to leverandører som har søkt om tillatelse til å stå på Gløshaugen; Ali Baba Falafel og Dromedar. NTNU ønsker nå tilbakemeldinger for å avgjøre om prosjektet blir permanent, eventuelt utvidet til alle campus, og har i den forbindelse lagt ut en spørreundersøkelse på sine interne sider.

- Hvor stor nytte vil undersøkelsen gi når det er så få som har benyttet muligheten til å stå her og selge?

- Vi må gjøre en undersøkelse ut ifra den situasjonen vi er i for å få inn erfaringer. Så kunne en selvsagt ønsket seg flere eller færre aktører alt ettersom, men vi må ta situasjonen som den er. Vi kan ikke evaluere en situasjon som ikke eksisterer.

Samtidig ser NTNU frem til å finne ut hvorfor ikke flere har benyttet muligheten til å selge mat på campus Gløshaugen.

- Det er noe vi skal spørre om nå, og det blir også en del av vurderingen av hvorvidt vi må endre på noe eller avslutte hele prosjektet, sier Moltubakk.

Kritikk mot matvognene

NTNU har som mål at slike tilbud skal gjøre campus mer mangfoldig og attraktivt med ulike tilbud, men ordningen med matvogner møtte raskt kritikk.

Både Studenttinget ved NTNU og studentsamskipnaden fryktet at et eventuelt innrykk av matvogner på campus ville gå utover overskuddet til samskipnadens kantiner og kiosker på Gløshaugen, et overskudd som brukes til å holde de mindre lønnsomme kantinene andre steder flytende.

«Dersom Sits kantiner utsettes for konkurranse vil dette sannsynligvis gå utover tilbudet til studentene på sikt. En av de positive aspektene ved kantinetilbudet i dag er at tilbudet er godt på alle campus uavhengig av lønnsomheten» skrev daværende studentleder Sindre Kristian Alvsvåg i Studenttinget sitt høringssvar da prøveordningen ble diskutert i fjor høst og vinter.

Samskipnaden anførte i samme diskusjon at matvogner på campus er i strid med intensjonene i Lov om samskipnader, mens NTNU argumenterte med at loven kun gjelder for arealer i bygningsmassen og ikke eiendommene utenfor.

Studentsamskipnaden opplyser at de foreløpig ikke har håndfaste tall klare som kan vise om matvognenes tilstedeværelse på Gløshaugen har gått utover deres omsetning.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU Samfunnsforskning vil kjøpe forskningsinstitutt for én krone

NTNU Samfunnsforskning ser på Trøndelag Forskning og Utvikling som faglig svakt, men vil likevel kjøpe det. Avgjørelsen fører til uro internt.

NTNUs smittemodell møtt med kald skulder hos FHI

NTNU Covid-19 Task Force har utviklet en matematisk modell fra bunnen av. Folkehelseinstituttet vil heller lage sin egen modell.

Forskere nyter størst tillit blant befolkningen

Det norske folk stoler mest på forskere, viser en ny undersøkelse. Også dommere, jurister og advokater nyter stor tillit blant befolkningen.

Slik gikk det da vi dro til campus for å treffe folk

En god del NTNU-ansatte er nå tilbake på kontorene sine. Er det endelig noe som skjer på campus? Vi måtte sjekke.