Tiltak ved NTNU for å begrense smitte

NTNU Avdeling for campusservice gjør følgende tiltak for å bidra til å begrense smitte:
Koronaviruset 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Koronaviruset  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Denne informasjonen her hentet fra NTNUs Innsida:

- Etterser og sørger for at alle såpebeholdere er fylt samt at tørkepapir er tilgjengelig

- Stenger bruk av håndtørkere som et midlertidig tiltak

- Alle renholdere starter dagen med rene arbeidsklær og rengjort utstyr

- Alle nøkler og renholdsutstyr blir rengjort daglig

- Har økt antall mikrofiberkluter tilgjengelig, og våre renholdere gjennomfører hyppigere bytter

- Har daglig renhold på sanitærrom, garderober, spiserom, kjøkken og kantiner

- Har ekstra oppmerksomhet på berøringspunkter – og overflater sånn som kortlesere, dørhåndtak, gelendre, heisknapper etc. 

Alle spørsmål vedr. renhold skal meldes i e-vaktmester eller til kontakt@campusservice.ntnu.no
 

Følg gjeldene råd

Det aller viktigste er at hver enkelt student og ansatt følger NTNUs forebyggende råd som er på linje med Folkehelseinstituttet:

- God håndhygiene, bruk hånddesinfeksjon når håndvask ikke er mulig

- God hoste- og nysekultur: Bruk papirlommetørkle foran munn og nese, eller host/nys i albukroken

- Unngå kontakt med syke personer

- Unngå kontakt med levende og døde dyr, og markeder som selger dyr og ferskvarer

- Sørg for god mathygiene


__________
 

English version: 

NTNU Campus Services Division take following measures to limit contamination:

 • Checks and ensures that all soap containers are filled, and paper towels are available
 • The hand dryers are now closed as a temporary measure
 • All cleaners start their workday with clean uniforms and cleaned equipment
 • All keys and cleaning equipment are cleaned daily
 • The number of microfiber cloths available has increased, and our cleaners make more frequent changes
 • Daily cleaning of sanitary rooms, wardrobes, dining rooms, kitchens and canteens
 • Pays extra attention to touch points - surfaces such as card readers, door handles, handrails, elevator buttons, etc.

All questions regarding cleaning should be reported to the e-vaktmester or to kontakt@campusservice.ntnu.no
 

Follow preventative advices

Most importantly, each student and employee must follow NTNU's preventative advices, based on the official guidelines from Norwegian Institute of Public Health:

 • Practice good hand hygiene use hand disinfection when hand washing is not possible.
 • Practice good cough / sneezing hygiene: Use a paper towel to cover your mouth and nose, or cough / sneeze into your elbow.
 • Avoid contact with sick persons.
 • Avoid contact with live and dead animals, and markets that sell animals and fresh produce.
 • Ensure good food hygiene
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

– Et virus skal ikke stoppe meg!

To ganger i året går Klovneløpet av stabelen i studentbyen Trondheim. På grunn av koronaviruset gjennomføres vårens etappe med én mann – og ikke i Trondheim.

Kommentar:

Åpne landskap post covid-19

Det skal bli interessant å følge NTNU-ledelsens kamp for å tvinge ansatte med cellekontor ut i åpne landskap til høsten. Pleksiglassprodusentene kan gå gode tider i møte.

Forskningsleder går av etter konflikt med EU

Professor Mauro Ferrari går av som leder for Det europeiske forskningsrådet (ERC) i frustrasjon over måten koronapandemien håndteres på i EU. Men han var allerede bedt om å trekke seg.

Doktorkandidat overlevar på under 3000 kroner i månaden

Når han har betalt husleiga, har doktorkandidat Seid Mussa Ahmed 2648 kroner igjen å leva av. Statsråd Henrik Asheim vil no ta opp situasjonen til internasjonale studentar.