ARK 2020:

Usikker på om ARK viser hvor mye folk faktisk jobber

Kjersti Møller minner om at surveyen ble gjort før covid 19. Og: - Jeg er ikke sikker på om ARK gir et spesielt godt bilde av hvor mye folk faktisk jobber.
Kjersti Møller advarer mot å legge for mye i de spesifikke resultatene fra undersøkelsen. Ikke minst siden dataene ble innhentet før covid 19. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Kjersti Møller advarer mot å legge for mye i de spesifikke resultatene fra undersøkelsen. Ikke minst siden dataene ble innhentet før covid 19.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

En gjennomgang Universitetsavisa har foretatt av ARK-tallene for fellesadministrasjonen viser at ansatte der jevnt over trives bedre sammenliknet med gjennomsnittet for NTNU. Samtidig jobbes det mindre overtid.

Kjersti Møller er medlem i NTNUs hovedstyre. Hun er valgt inn fra de teknisk-administrative ansatte, og jobber selv som seniorrådgiver i Avdeling for utdanningskvalitet.

Møller hilser de positive tallene velkommen.

- Det er gledelig å se at pilen peker i riktig retning og mange av de ansatte trives og det innafor normalarbeidsdagen, sier hun.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Møller minner imidlertid om at det finnes store variasjoner innad i enhetene.

- Vi må nok erkjenne at vi er ikke helt i mål ennå.  Jeg har selv følt på kroppen hva det vil si å gå ned i knestående når arbeidsdagen ikke oppleves helsefremmende, så det unner jeg ingen.

Løping endte i sykemelding

I 2018 skrev Møller en ytring i UA hvor hun beskrev hvordan kravet til effektivisering og «av-byråkratisering» ble opplevd for en som sto i det: «Følt hva det vil si å måtte brette opp ermene til jeg stod igjen og frøs i bare singleten, løpt så raskt at jeg snublet i alle arbeidsoppgavene før jeg fikk sluttført en eneste en, prøvd å være så fremoverlent at jeg tryna med panna først, søkt hjelp før jeg gikk i bakken, bare for å oppdage at oppfølgingen dessverre var outsourcet og tilbudet ikke særlig mer enn en boks Kleenex»

For hennes del endte denne løpingen i en periode med sykemelding.

ARK tok tempen før covid

Møller advarer mot å legge for mye i de spesifikke resultatene fra undersøkelsen. Ikke minst siden dataene ble innhentet før covid 19.

- Vi skal ikke glemme at ARK er en temperaturmåling, og NTNU målte «tempen» på det psykososiale arbeidsmiljøet i november. Pandemien slo til i mars, så opplevelsen av arbeidsforholdene kan nok være annerledes nå for mange, enten du jobber med renhold, time- og eksamensplanlegging, læringsstøttesystemer og IT, virksomhetsstyring eller hva det måtte være, sier hun.

LES OGSÅ: Covid stanset ARK-arbeidet

Undersøkelsen viser at ansatte i fellesadministrasjonen trives bedre og har færre overtidstimer sammenliknet med ansatte i fakultetene under ett.

Flere usikkerhetsfaktorer

- Møller: Kan man ut fra det konkludere at det beste tiltaket for å bedre det psykososiale miljøet ved NTNU vil være å ansette flere folk? Alternativt redusere arbeidsbyrden.

- Det er klart at om folk jobber seg ihjel så er ikke det helsefremmende. Men jeg er ikke sikker på om ARK gir et spesielt godt bilde av hvor mye folk faktisk jobber, sier Møller.

Usikkerhetsfaktorene er flere: Ulike grupper ansatte tenker ikke nødvendigvis likt om hva som er overtid. Er det å holde seg orientert i fagfeltet å regne som arbeidstid? Noen arbeidsoppgaver er også mer lystbetont enn andre.

Dugnadsviljen falt

Koronapandemien har nok påvirket arbeidsmiljøet ved hele NTNU, uavhengig av hvor du jobber og hva du jobber med, og det må det tas høyde for i oppfølgingsarbeidet.

- Hvordan tror du pandemien har påvirket det psykososiale arbeidsmiljøet?

- Vi møtte den med dugnadsånd og stor innsatsvilje. Så fikk vi hjemmekontor, og slik har det fortsatt. Dugnadsviljen begynte å falle. Noen takler hjemmekontor bra mens andre har kjent på fraværet av kollegialt fellesskap. For ikke så rent få utgjør dette det eneste fellesskapet man har, sier Møller.

Jobbet døgnet rundt

Hun framholder at NTNU-ansatte flest har gjort en god jobb i å opprettholde produksjonen.

- I en periode har jeg inntrykk av at folk jobbet nærmest døgnet rundt.

- Har pandemien endret arbeidssituasjonen så mye at ARK-resultatene i praksis har liten verdi som arbeidsredskap i dag?

- Det vil jeg ikke si. Det er ikke sånn at nye utfordringer utsletter gamle. Det kan være ting i ARK vi må jobbe med på lengre sikt, for å få til et godt psykososialt arbeidsmiljø, sier styremedlem og seniorrådgiver Kjersti Møller.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Oppfordrer til hjemmeeksamen

NTNU har oppfordret alle fagmiljøene til å endre eksamensform til hjemmeeksamen der det er mulig.

Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen

Professor Øyvind Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen for behandlingen han ble utsatt for i forbindelse med IHS-striden.

Mener forholdet mellom NTNU og Sintef gnisser

NTNU og Sintef konkurrerer om de samme oppdragene, prosjektene og forskningsmidlene, advarer direktør Magnus Langseth i SFI Casa ved NTNU.

NTNU vs Eikrem:

NTNU engasjerte to advokatbyråer

NTNU har benyttet seg av to ulike advokatbyråer i forbindelse med prosessen mot Øyvind Eikrem.