Diskusjon om hvilke NTNU-områder ved Nidelva som skal åpnes for publikum

Trondheim kommune ønsker å åpne NTNUs eiendommer mot Nidelva for publikum. Men NTNU mener det er uklart hvilke deler av området kommunen vil åpne.

Deler av grøntområdet vest for den tidligere fylkesmannsboligen er regulert som friområde.
Deler av grøntområdet vest for den tidligere fylkesmannsboligen er regulert som friområde.
Publisert

Trondheim kommune ønsker å gi publikum fri tilgang til deler av NTNUs eiendommer ved Nidelva. Det er først og fremst snakk om deler av Erling Skakkes gt 57-59, der Det ensomme fengsel ligger. Området brukes i dag av arkeologi- og arkitekturstudenter.

Men også området nedenfor den gamle fylkesmannsboligen i Elvegata 17 har vært av interesse for kommunen. Adresseavisen har tidligere skrevet at Høyres Ingrid Skjøtskift ønsker å åpne området for publikum.

Ber om avklaring fra kommunen

Nå går diskusjonen mellom kommunen og NTNU om hvilke deler av området som skal åpnes, og hvilke som fortsatt skal være lukket for publikum. I en mail til kommunen skriver seniorrådgiver Nils Jørgen Moltubakk ved NTNU at han har oppfattet at det var arealene knyttet til Erling Skakkes gate 57-59 kommunen var interessert i, og ikke eiendommen Elvegata 17.

Men siste eposthenvendelse fra kommunen omfatter områder langt utenfor eiendommen i Erling Skakkes gate. Dette skaper uklarhet, skriver Moltubakk, og han ber kommunen avklare internt hva som er ønsket avgrensing av området.

I oppslaget i Adresseavisen kommer det også fram at kommunen ønsker å åpne hagen i Elvegata 17 for publikum.

Moltubakk skriver også at siden NTNU er grunneier, vil de fortsatt bli oppfattet som ansvarlige for området. Derfor må avtalen mellom kommunen og NTNU omfatte ansvar for vedlikehold og skjøtsel av området.

– Pågår avklaringer

Eiendomssjef Lindis Burheim kommenterer saken for NTNU.

– Det stemmer at det pågår avklaringer av hvilke områder det er kommunen skal åpne for publikum. Det går en stripe ned fra hovedveien mellom Det ensomme fengsel og fylkesmannsboligen, mot elva og videre bortover mot gangbrua til Trondheim spektrum, som er regulert som offentlig friområde. Kommunen vil åpne den for publikum, og vi diskuterer nå hvor nøyaktig grensene skal gå mot de to eiendommene på hver sin side, sier Burheim.

– Men det stemmer at kommunen har ønsket et større område også mot den gamle fylkesmannsboligen? Slik oppslaget i Adressa tyder på?

– Dette er litt uklart, men jeg har ikke forstått det som om kommunen ønsker hele hagen til den gamle fylkesmannsboligen. Det kan ha vært noen misforståelser i oppslaget i Adresseavisen. Stripen som er regulert til offentlig friområde går muligens både via Elvegata 17 og Erling Skakkes gate 57-59, sier Burheim.

UA har tidligere skrevet om at arkeologistudentene i Det ensomme fengsel var redde for å miste sitt uteområde.

Det grønne arealet midt på kartet viser det aktuelle området. På rødt område rett til høyre for den grønne streken ligger den gamle fylkesmannsbygningen, til venstre lagerbygningen og Det gamle fengsel, som i dag benyttes av arkitektur- og arkeologistudenter ved NTNU.
Det grønne arealet midt på kartet viser det aktuelle området. På rødt område rett til høyre for den grønne streken ligger den gamle fylkesmannsbygningen, til venstre lagerbygningen og Det gamle fengsel, som i dag benyttes av arkitektur- og arkeologistudenter ved NTNU.

– Vi vil sørge for at studentøvinger og andre typer aktiviteter NTNU har på områdene skal ivaretas. Området er regulert som bevaringsområde, sier Burheim.

Hun sier at kommunen tidligere har gitt signaler om at de ønsker å lage en sti ned fra veien og mot elva i retning gangbrua til Trondheim spektrum. Det vil bli satt opp gjerder mot eiendommene til NTNU.

NTNU skal få beholde arealet de bruker

Frank Grønås, avdelingsleder i eierskapsenheten i Trondheim kommune, sier det foreløpig kun har vært innledende møter med NTNU om saken.

– Vi skal etterhvert ha en befaring. Men det er området som er regulert til friområde det er snakk om. Vi er opptatt av at NTNU skal få beholde arealet som de bruker, og vi er opptatt av å bli enige om en løsning her, sier Grønås.

– Ønsker kommunen også å åpne hagen nedenfor den gamle fylkesmannsboligen for publikum?

– I første omgang ønsker vi å åpne i tråd med reguleringsplanen, og det omfatter ikke hagen, nei, sier Grønås.

Han påpeker at den grønne stripen går ned rett ved siden av den gamle fylkesmannsboligen, med lagerbygningen i Erling Skakkes gate på den andre siden.

– Det er veldig bratt i dette området - er det egnet som rekreasjonsområde?

– Det viktigste for oss er å åpne opp ned mot elva fra Erling Skakkes gate. Så får vi se hvordan området skal benyttes, de som står for planleggingen har ennå ikke besluttet det, sier Grønås.

Powered by Labrador CMS