Rektor vil overta styringen av Institutt for historiske studier

NTNU-ledelsen foreslår at IHS  flyttes ut av Det humanistiske fakultet og plasseres direkte under rektor.

Institutt for historiske studier
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert med kort kommentar fra historiker Hans-Otto Frøland ved instituttet.

IHS har vært ridd av langvarige og dype personkonflikter, og «saksbehandlende dekan» Geir Øien fikk tidligere i år i oppdrag å gi råd om hvilke organisatoriske endringer som er nødvendig for å få bukt med motsetningene.

Ordningen er tenkt å være midlertidig, og skal bare gjelde til det er fattet nødvendige beslutninger for å gjenopprette arbeidsmiljøet. Nå vil altså rektor Anne Borg selv overta styringen av instituttet for en tid framover. Forslaget legges fram for NTNUs styre i førstkommende møte torsdag i neste uke.

Professor Hans-Otto Frøland ved IHS sier i en kortfattet kommentar til UA at han synes rektor har fattet en fornuftig beslutning.

Årsaken til dette grepet fra rektor, er at konflikten omfattes av så mange personer i og utenfor instituttet. Det mest hensiktsmessige er å løfte formelle vedtaksprosesser opp på øverste nivå ved NTNU. Slik håper NTNU-ledelsen å få bukt med habilitetsproblemer som har oppstått, og legge grunnlag for tillitsbaserte vedtak.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: Foreslår omorganisering av IHS
LES OGSÅ: Uforsvarlig arbeidsmiljø for mange ansatte

Rektor kan gi advarsler

I praksis innebærer forslaget at rektor formelt vil lede instituttet fram til 31. oktober når styret etter planen skal behandle forslag til reorganisering. Ansvaret for daglig drift vil fortsatt ligge hos konstituert instituttleder Erik Opsahl og tidligere instituttleder Magne Arve Flaten, som har som spesialoppgave å følge opp arbeidsmiljøkonflikten.

«En konsekvens av rektors forslag vil også være at nivå 1, i samråd med instituttledelsen, kan gi advarsler og andre mildere reaksjonsformer til ansatte som vurderes å ha brutt lover og regler under arbeidsmiljøkonflikten.»

Samtidig understreker rektor Anne Borg at hovedmålet med grepene som nå tas, er å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø etter en langvarig og svært krevende konflikt for mange ansatte.

Munkeby: - Helhetsvurdering

Det er organisasjonsdirektør Ida Munkeby som svarer på spørsmål knyttet til konflikten ved instituttet. Hun forteller at tilrådningen til styret er basert på en samlet vurdering, med innspill fra blant andre Geir Øien.

- Vi har gjort en vurdering av hvordan vi skal sikre oss en best mulig behandling av saken om organisering med tanke på habilitetsproblematikk. Vi er opptatt av å ta beslutninger ansatte kan ha tillit til, sier Munkeby.

Hun legger dog ikke skjul på at rektor - også i kraft å være den som formelt legger frem saker for styret - har vært tungt inne i beslutningen. Hun legger også vekt på at dette er en tilrådning fra rektor, en tilrådning styret skal ta stilling til neste uke.

- Vi er på tampen av en lang og krevende prosess som allerede har vart alt for lenge ut fra hensynet til medarbeidere som ikke har hatt et forsvarlig arbeidsmiljø. Da er vi veldig opptatt av å få en så god prosess som mulig frem mot den endelige beslutningen som skal tas om hvordan instituttet skal organiseres.

Den avgjørelsen tar NTNUs styre i slutten av oktober.

- Det er bekymringer rundt habiliteten både i lokale organer, instituttstyre og fakultetsstyre ettersom det er mange involverte i denne saken. Når vi nå kommer med denne tilrådningen er det for å legge til rette til at vi skal få en så god start som mulig på jobben som begynner når den tid kommer - jobben med å gjenopprette arbeidsmiljøet.