- Om Statsbygg kan bygge litt billigere kan vi spare noen milliarder

Thomas Ferstad i fagforeningen NTL spør hvor langt man kan gå med kutt før man må sette ned foten.

Thomas Ferstad er kritisk til den høye kvadratmeterprisen på prosjektet og mener det er der kostnadene eventuelt må ned, og ikke på kvadratmeterne i seg selv.
Publisert

- Først og fremst er vi skuffet over at Borten Moe og Støre-regjeringen ikke forholder seg til allerede fattede vedtakene. For ikke å snakke om all tiden og ressursene som er investert i disse planene. Vi frykter at mange som nå jobber med campusprosjektet mister motivasjonen og at de undrer seg om det er verdt å fortsette å bruke tid på, forteller Thomas Ferstad fra fagforeningen Norsk tjenestemannslag ved NTNU.

Da nyheten kom på søndag om at minister for forskning og høyere utdanning Ola Borten Moe ville ha flere miliarder i kutt i campusprosjektet, skrev NTL på sin Facebook-side at man nå måtte revurdere hele prosjektet.

- Prosjektet ligger allerede i grenseland på hva som er forsvarlig. Det er nå på 11,9 miliarder og det tas ikke høyde for vekst, det går bare i den andre retningen. Vi opplever at arealsituasjonen begynner å bli ganske prekært for en del fagmiljø.

Vil ikke si at prosjektet burde skrotes

Men Ferstad vil ikke gjøre noen antakelser om at prosjektet burde skrotes enda.

- Vi forholder oss avventende enn så lenge. Vi vet foreløpig ikke hvor mye som må kuttes eller hva som må kuttes. Men det er klart det setter prosjektet i fare. Det er allerede kuttet til beinet, med tanke på forsvarlig arbeidsareal og kontorplasser for ansatte. Vår hovedprioritet er å sikre at de ansatte får gode kår uansett hva løsningen blir, sier Ferstad.

Han sier at Borten Moe snakker mye om byggekostnadene til utbyggeren Statsbygg.

- Kanskje er det ikke antallet kvadratmeter som er hovedproblemet, men heller hvor dyrt Statsbygg tenker å gjøre det. Vi har lenge vært kritisk til den kostnadskalkylen som ligger til grunn og tror i likhet med Borten Moe at man ikke trenger å bruke 100 000 kroner per kvadratmeter, sier Ferstad.

Han påpeker at Statsbygg er en dyr utbygger.

- Om Statsbygg sier at de kan bygge billigere så kan vi raskt spare noen milliarder der. Vi er ikke på jakt etter praktbygg, men areal som er tilrettelagt for våre ansatte og studenter. Statsbygg må se kritisk på byggekostnadene de opererer med, og de må være med på å ta ansvar for å få ned kostandene i prosjektet.

Dragvoll har i det minste egne kontor til ansatte

Dragvoll skal vurderes, er en av beskjedene fra KD til NTNU.

- Det er et alternativ. Utfordringen der er at det har gått for lut og kaldt vann i mange år nettopp fordi man har diskutert campussammenslåing i en 20 års tid. Det mange av våre medlemmer sier er positivt med Dragvoll er at man i det minste har egne kontor, så de har et sted å jobbe.

Han sier derfor at å ruste opp Dragvoll absolutt er noe som burde vurderes.

- NTNU burde være klare på at det må bli et alternativ, heller enn at man får en situasjon med en campussammenslåing uten plass til de ansatte, sier han.

- Pisser i buksa for å holde seg varm

Ferstad sier han har forståelse for at samfunnssituasjonen og verdenssituasjonen nå gjør at man må spare et eller annet sted.

- Men samtidig er det å kutte campusprosjektet litt som å pisse i buksa for å holde seg varm. Arbeidet med å kvalitetssikre campusprosjektet har vist at det er stor samfunnsnytte i prosjektet, det handler ikke bare om hva som er best for NTNU. at vi skal kunne gjøre vårt samfunnsoppdrag og vi skal bidra til at Norge lykkes i omstilling til det grønne skifte. NTNUs fagmiljø og profil er avgjørende for å gjøre Norge konkurransedyktig internasjonalt.

Han sier at nå må diskusjonen om hva campusprosjektet skal være komme opp igjen.

- Det trengs en diskusjon om ambisjonsnivået og jeg håper det blir en diskusjon både på NTNU, i Trøndelag og i Norge.

Vil bli et sentralt spørsmål

Han sier mye av grunnlaget ligger der allerede.

- Takk og lov for at dette er noe vi allerede har jobbet med i lang tid. Det er gjort et helt enormt forarbeid ved NTNU, så vi starter ikke på bar bakke når det blir en ny runde diskusjoner. Det har hele tiden vært levert solid grunnmateriale, mener Ferstad.

Et spørsmål vil bli sentralt:

- Hvor langt er rektor villig til å gå med kuttene før hun setter ned foten, spør Ferstad retorisk.

Forskerforbundet enig

I et innlegg mandag tok en annen fagforeningsrepresentant opp flere av de samme problemstillingene. Forskerforbundets Patric Wallin, skrev også at man ikke tåler flere kutt i areal.

- Antall kvadratmeter som er prosjektert i dagens planer er absolutt på grensen for hva som er akseptabelt og det er allerede uklart om det er mulig å skape forsvarlige arbeids- og læringsmiljøer innenfor de rammene, skrev han.

I likhet med Ferstad ønsker han å revurdere prosjektet og mener Borten Moes utspill gir feil bilde av tilstanden i akademia.

- På et mer generelt nivå er vi skuffet over at diskursen som Ole Borten Moe bruker beskriver høyere utdanning utelukkende som en stor kostnad og som en sektor der mye penger kan spares. Sektoren er allerede sterkt presset, skrev Wallin.