Disse seks blir fast inventar i Universitetsavisa

Fire nye ansikter og to velkjente er å finne blant UAs gjesteskribenter i denne runden. Bli kjent med dem her.

Simon Malkenes, Øivind Strand, Cecilie Raustein, Helge Holden , Kristin Melum Eide skal glede og provosere UAs lesere framover.
Publisert


Fire skal debutere som gjesteskribenter i Universitetsavisa dette halvåret. To fortsetter fra før. Gjesteskribent-spalten er fast inventar i Universitetsavisa. Hver fredag skal en av disse seks spennende folkene levere en tekst. Noen ganger er de morsomme, andre ganger rørende. Alltid sitter du igjen med litt ny innsikt. 

Blant dem som fortsetter har vi to favoritter fra UAs spalter. Helge Holden og Kristin Melum Eide er godt kjente navn ved NTNU. Av de nye har vi de som har bemerket seg både nasjonalt og lokalt. Simon Malkenes, Cecile B. Raustein, Nils Kalstad og Øivind Strand.

Simon Malkenes

- Det var veldig hyggelig å bli spurt om å være gjesteskribent, så jeg takket ja. Det er en fin mulighet til å reflektere over, rundt og om UH, forteller Malkenes.

Simon Malkenes er godt kjent for å skape debatt utenfor UH-sektorens boble. Med sine oppgjør med markedstenkning i Oslo-skolen skapte han nasjonale overskrifter. 

Nå er Malkenes ikke lenger lærer, men heller stipendiat ved NTNUs Institutt for lærerutdanning. Han har allerede også vært på banen i debattene rundt høyere utdanning. Det innsiktsfulle og kritiske perspektivet skal han nå bringe til UAs gjesteskribent-spalte.

Simon Malkenes har vært lærer i Osloskolen, nå er han stipendiat ved NTNU.

Cecilie Bjørnsdotter Raustein

- Jeg takket ja til å være gjesteskribent fordi jeg er opptatt av en god offentlig debatt og ofte har andre perspektiver på ting enn andre rundt meg. Ellers er jeg glad i å skrive, har meninger om mangt og så er jeg heller ikke redd for å provosere litt om jeg anser det som nødvendig, sier Raustein.

For øyeblikket er hun masterstudent i  nordisk språk og litteratur. Raustein har også vært leder av Studenttinget ved NTNU, i tillegg til en rekke andre verv i studentpolitikken og studentfrivilligheten. For de som frekventerer Studentersamfundet i Trondhjems debatter burde hun også være et kjent fjes, ettersom hun er et hyppig innslag på talerstolen der.

Hun satt også i NTNUs utdanningsutvalg, samt at hun var med i utvalget som utformet NTNUs språkpolitiske retningslinjer. Med bein godt plantet i både universitet og studentfrivillighet gleder vi oss til å se hva hun retter blikket mot først.

Cecilie Bjørnsdotter Raustein har vært leder av Studenttinget NTNU.

Kristin Melum Eide

- Jeg vil fortsette fordi Tore (Oksholen, UA-redaktør. Journ.anm.) bad meg, og fordi jeg får en hel del tilbakemeldinger på mine innlegg. Jeg har alltid vært ømhjertet når det gjelder UA og jeg er glad for at den finnes. Kanskje kunne jeg jo ha gjort meg litt mer kostbar, men det er uansett hyggelig å skrive i UA, sier Melum Eide.

Professoren i nordisk språkvitenskap har en glede i formidlingen som både UAs lesere og studenter oppe på Dragvoll kan attestere. Når du kombinerer dette med åtte år som skarp debattant i NTNU-styret og som ansatt-representant, er det nok ingen overraskelse at vi fortsatt ville ha henne med på laget.

Dobbeltkommunikasjon om dobbeltkommunikasjon og en språklig analyse av campusprosjektet er bare noen av temaene hun har tatt opp tidligere. Som en som har dukket opp i UAs spalter i mang en sammenheng finnes det mer enn nok KME-stoff til å holde deg svært opptatt helt fram til hennes første gjestekommentar kommer, allerede i morgen.

Kristin Melum Eide har forfattet boka Språket som superkraft, til UA sa hun det var boka hun ble født til å skrive.

Helge Holden

- Jeg synes det er spennende å skrive om saker som dukker opp i akademia. Det kommer nesten alltid noen nye saker, og jeg prøver å variere tema hver gang. Ofte tar det tid å sette seg inn i sakene, og ikke sjelden endrer jeg standpunkt underveis. Jeg bruker mye tid på å prøve å skrive presist og godt, sier Holden om hvorfor han vil fortsette som gjestesribent.

Han er professor i matematikk ved Institutt for matematiske fag og har partielle differensialligninger som faglig interesse. Han er opptatt av forskningspolitikk, akademia, teknologi og NTNU.

Helge satt som styremedlem i NTNUs styre i perioden 2009-17. Han har gjerne et overordnet og analytisk blikk på det som skjer i sektoren, noe våre lesere setter pris på. I det siste året har han tatt for seg blant annet hva vi skal forske på i fremtiden og hva som er gullstandarden når det kommer til å dele ut forskningsmidler. Dette semesteret har han allerede tjuvstartet med en strålende lesning av en av samtidens største forfattere.

Helge Holden er godt kjent for faste lesere av UA. Heldigvis skal han også være med videre.


Øivind Strand

- Spørsmålet om hvorfor jeg sa ja til utfordringen med å være gjesteskribent kan nok ha mange svar, men jeg tenkte at det kanskje kunne bli lærerikt å prøve og formulere seg i eit nytt og friere format, sier Strand.

Han er professor i innovasjon ved Institutt for internasjonal forretningsdrift på økonomifakultetet ved NTNU i Ålesund og har funksjon som nestleder med ansvar for forsking samme sted.

I ti år arbeidet han i ulike private virksomheter og siden 2006 har han vært ansatt ved  Høgskolen i Ålesund, som senere har blitt en del av NTNU. Han er opptatt av samspill mellom arbeidsliv, region og akademia, samspill mellom ulike fagfelt og samspilll mellom studenter og ansatte i UH-sektoren. Det er UAs lesere også.

Øivind Strand har tro på at det blir lærerikt å være gjesteskribent i UA.

Nils Kalstad

Førsteamanuensis Nils Kalstad er instituttleder for Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og koordinerer aktiviteten det evig aktuelle Center for Cyber and Information Security ved NTNU i Gjøvik.

Kalstads fagfelt blir definitivt ikke noe mindre aktuelt med tiden, som bevist av at studentene der som regel får jobb lenge før fullført utdanning. Perspektivet fra et fagmiljø som er viktig både for NTNU og Norge vil bli viktig for UA framover.

Nils Kalstad er leder for CCIS i Gjøvik.