Hjemmeeksamen og digital undervisning ved NTNU dette semesteret uansett hva som skjer

NTNU sier de vil forholde seg til den planen de har satt, selv om det skulle bli en større gjenåpning.

NTNU har i dag ikke hjemmel til å beordre studentene å registrere seg med QR-kode, forteller prorektor Marit Reitan.
Publisert

I slutten av juli bersluttet regjeringen å utsette innføringen av trinn fire på gjenåpningsplanen. Dette trinnet åpner blant annet for at undervisningen ved universitet og høyskoler kan foregå ved full kapasitet, uten å ta hensyn til enmetersregelen.

I midten av august vil regjeringen igjen vurdere dette, men da er også studiestarten. Men ettersom semesterets plan ikke baserer seg på trinn fire i planen har ikke dette store konsekvenser ved NTNU.

Som Universitetsavisa meldte tidligere i uka utgår den planlagte «Studentfrivillighetsdagen».

- Utover dette er ikke timeplanen eller planene for undervisning basert på trinn 4 i gjenåpningsplanen, så meg bekjent får vi ikke forsinkelser i undervisningen på grunn av det, sier prorektor for utdanning, Marit Reitan.

Redusert eksamenskapasitet på grunn av vaksinasjon

Når trinn fire innføres kan NTNU fylle auditoriene og få plass til flere studenter på forelesningene, men universitetet sier de kan ikke legge om timeplanen helt. Det betyr at emner som er planlagt å gå helt digitalt vil måtte gå digitalt i høstsemesteret uavhengig av lettelser i smittevernsreglene.

- Mange emner har valgt hybrid-undervisning for høsten, der halve klassen ser forelesningen digitalt og halve følger den fysisk. For mange av disse emnene vil en full gjenåpning bety at de kan gå tilbake til vanlig/fysisk undervisning umiddelbart, sier Reitan videre.

Det samme gjelder for eksamensplanen. Som Universitetsavisa tidligere har omtalt skal Trondheim kommune disponere NTNUs eksamenslokale Sluppen ut året. Dette reduserer kapasiteten for skriftlig skoleeksamen.

- Hvis det er noe vi virkelig har lært i løpet av pandemien, så er det at forutsigbarhet er det aller viktigste ved eksamen, for både studenter og ansatte. Eksamensplanen er satt og vil ikke bli endret med mindre det er tvingende nødvendig. Det vil si at det ikke er aktuelt å gjøre om hjemmeeksamener til skriftlig eksamen med tilsyn selv om for eksempel Trondheim kommune skulle bli ferdig på Sluppen tidligere enn antatt, sier prorektoren.

Heller ikke i år vil alle få fysisk eksamen i lokalene på Sluppen.

Ikke generell tilrettelegging for de som ikke vil møte opp fysisk

For de som skal ha fysisk undervisning tas det utgangspunkt i at de hovedsakelig skal møte som planlagt. Dette også uavhengig av vaksinasjonsstatus. De som eventuelt skulle være spesielt utsatt vil få tilrettelegging, lover Reitan.

- Studenter som trenger tilrettelegging, skal få det. Vi følger myndighetenes anbefalinger og praktiserer enmetersregelen i all undervisning. Vi er derfor ikke avhengige av at studentene er beskyttet ved studiestart. Vi legger ikke opp til noen generell tilrettelegging for studenter som ikke er komfortable med å møte opp fysisk. Min erfaring er at langt de fleste studenter virkelig ønsker fysisk undervisning, så jeg vet ikke om dette er en reell problemstilling for mange. Jeg vil oppfordre de det eventuelt gjelder til å ta kontakt med sin studieveileder for å diskutere hvilke løsninger som kan være mulig, sier hun.

Samler studieprogram for immatrikulering

Mandag 16. august arrangeres NTNUs immatrikulering 2021. Programmet for dagen inneholder en blanding av fysiske og digitale poster. Selve immatrikuleringsseremonien vil være digital, men studieprogrammene samler sine studenter for å se den sammen i auditorier og klasserom. For å begrense antall personer på campus, vil immatrikuleringsseremonien sendes tre ganger: kl. 10, kl. 12 og kl. 14.

Fadderuka (uke 33 og 34) vil gå som planlagt, og vil med noen tilpassinger være ganske liktidligere års fadderuke. I forhold til normalår vil det bli flere mindre arrangement, og de størstesamlingene utgår.

Fjorårets fadderuke måtte stort sett samles utendørs.

Blir ingen dobbel fadderuke

NTNU har ifølge en pressemelding opprettet en Fadderuke «task force», bestående av ansatte fra HR, HMS, studieadministrasjon og Kommunikasjonsavdelingen. Denne gruppen skal hjelpe arrangørene av ulike faddertiltak med problemstillinger som angår pandemien og smittevern underveis i fadderuka.

NTNU vil ikke arrangere det som tidligere har blitt omtalt som dobbel fadderuke der studentene som begynte i fjor, som nå er på andreåret også deltar. Dette sier de er fordi fjoråretsfadderuke ble avholdt. NTNU sier de heller ønsker å komme med tiltak til disse studentene i løpet av semesteret. Dobbel fadderuke ble først foreslått av Sit og minister for forsking og høyere utdanning, Henrik Asheim sa dette var noe han støttet da han delte ut penger til Samskipnaden forrige semester.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.