Må si nei til hundrevis av studenter hvert år, nå vil de oppgradere Dødens dal

To fullskala sjuer baner, to ekstra sandvolleyballbaner og universell utformet ankomst. Slik ønsker Velferdstinget og Sit at Dødens dal skal se ut i fremtiden.

Slik ser Velferdstinget for seg Dødens dal i fremtiden.
Publisert Sist oppdatert

- Hvis vi gjennom et spleiselag ønsker å putte rundt fem millioner kroner inn i Dødens dal kan vi få to fullverdige syverbaner, to ekstra sandvolleyballbaner og universell utformet atkomst fra sørsiden av campus, forteller leder av Velferdstinget, Øystein Fruseth Christiansen i pressemeldingen.

I forbindelse med Campussamling må det lages en støttefylling i Dødens dal. Sammen med Sit har Velferdstinget utarbeidet en mulighetsstudie for å se hva de kan få til i prosjektet. Det skriver Velferdstinget i en pressemelding.

Statsbygg har allerede kommet med et forslag til hvordan Dødens dal kan se ut i fremtiden. Ifølge Velferdstinget er dette kun en reetablering av dagens anlegg. Med mulighetsstudien fremstilles de oppgraderinger utover det Statsbygg har foreslått i forbindelse med NTNUs Campussamling.

Brukes av 1000 studenter ukentlig

I samme pressemelding forteller leder av NTNUI, Jenny Hunvik, brukes Dødens dal av rundt tusen studenter ukentlig. Likevel er det en utfordring med for lite plass. 

- Vi sier fortsatt nei til veldig mange. NTNUI Fotball må avvise 320 studenter hvert år på grunn av plassmangel, sier Hunvik.

Hunvik forteller at Dødens dal er essensielt for NTNUI.

Skissen viser to fullskala sjuer baner og to ekstra sandvolleyballbaner. Ifølge Hunvik vil dette skape en annen kvalitet og føre til mer bruk av Dødens dal enn det som er i dag.

- Dette vil gjøre at NTNUs studenter får en ordentlig hjemmebane som faktisk kan brukes til kamper og enda mer trening.

Mer kapasitet for UKA

Oppgraderingen kan også bidra til mer kapasitet for UKA. UKEsjef for UKA25, Selma Lindseth Lindeman, forteller i samme pressemelding at den fullverdige oppgraderingen trolig vil skape bedre rømningsveier og dermed mer plass.

- Det gir enda flere studenter mulighet til å bli med på våre kulturarrangementer, sier Lindeman.

UKEsjefen mener også det er viktig med gode arealer slik at UKA kan fortsette å bidra til både Samfundet og studiebyen forøvrig i årene som kommer.

- En fullverdig oppgradering vil bety et løft både med tanke på bærekraft og for å senke kostnadene til å arrangere konserter i dødens dal, sier hun. 

Spleiselag på fem millioner

Både Hunvik og Lindeman er tydelige i pressemeldingen på at de vil bidra til oppgraderingen og ønsker at andre studiebyaktører også prioriterer studentenes velferd.

- Vi i NTNUI skal behandle et forslag på lørdag om å bruke én million av våre medlemmers penger for å få til dette prosjektet. Vi håper at andre også følger etter for å få spleiselaget på omkring fem millioner kroner til å gå opp, sier Hunvik.

Lindeman forteller at finansstyret også ser på muligheter for å bidra med midler fra Samfundet.

Lindeman håper på en fullverdig oppgradering av Dødens dal.

- Dette er viktig for studentene og hvis vi skal få til denne oppgraderingen må det skje nå, sier hun.

Viktig aktivitetsareal

I tillegg til å brukes av et tusentalls studenter hver uke, er Dødens dal også en viktig arena for de største konsertene under UKA. 

- Dødens dal er helt essensielt for at NTNUI er Norges største idrettslag, sier Hunvik. 

Lindeman forteller at UKA er avhengige av Dødens dal for for å kunne opprettholde festivalen og skape den økonomiske tryggheten til Samfundet.

- Dødens dal gjør at UKA blir en festival utenfor Samfundet og er en viktig del av merkevaren og engasjementet som skapes rundt Norges største kulturfestival, sier Lindeman. 

Følg UA på Facebook og Instagram.