Studieavgift

Innfører stipendordning for studenter fra «de fattigste landene»

Forsknings- og høyere utdanningsminister Borch og utviklingsminister Tvinnereim samarbeider om ny stipendordning for fattige studenter rammet av innføringen av studieavgiften.

Regjeringen innfører en stipendordning for 200 internasjonale studenter som er rammet av innføringen av studieavgiften.
Publisert

Regjeringen innfører en stipendordning for noen av de internasjonale studentene som er rammet av innføringen av studieavgiften. Det meldte VG lørdag.

Ordningen er et samarbeid mellom forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. I følge avisen skal det i første omgang være 200 studenter som får tildelt stipendet som settes i gang allerede fra 2024.

Roste samarbeid med utviklingsland

I januar besøkte utviklingsministeren masterprogrammet Hydropower Development i forbindelse med at studiet fylte 50 år. Studiet er et av masterprogrammene ved NTNU som har blitt sterkest rammet av studieavgiften.

I år var det kun en student som møtte til studiestart på den internasjonale masteren.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) kunne ikke love noe stipend når hun besøkte Hydropower Development i januar.

Under besøket kunne ikke Tvinnereim love en stipendordning. Likevel roste hun samarbeidet NTNU har hatt med utviklingsland som følge av studiet, og nevnte allerede da muligheten for å finne alternative løsninger.

Den alternative løsningen som nå er på vei er ment å sørge for at studenter fra de fattigste landene i verden skal få mulighet til søke om et stipend som dekker studier og opphold i Norge.

- Studenter fra utviklingsland har vært  viktige for norske utdanningsinstitusjoner, og det er også viktig utviklingspolitikk at disse kan få studere i Norge og ta med seg viktig kompetanse tilbake til sine hjemland, sier utviklingsministeren til VG.

Håper ordningen vil gjelde for dem

Programkoordinator på Hydropower Development, Oddbjørn Bruland, håper at studenter på deres studieprogram kommer til å være blant de om får tildelt stipend.

- Vi har tidligere uttrykt meningene vår ovenfor Tvinnereim. Energi og fornybar energi for utvikling var noe hun var svært interessert i. I den grad hun har påvirkning på prosessen videre tror vi dermed at mange av våre studenter vil kunne motta stipend.

Samtidig presiserer Bruland at de vil fortsette å se på hvilken ordning som kan sørge for at de får tilbake studentene de har mistet.

- Vår oppgave framover blir å finne den ordningen som treffer best mulig på de prioriteringene som både Tvinnerein og de ulike direktoratene legger fram.

Mistet over 1000 studenter

Hvordan ordningen skal utformes vurderes nå av direktoratene tilknyttet de to ministrene; Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Som følge av innføringen av studieavgiften skal Norge ha mistet over 1000 internasjonale studenter ifølge Norsk studentorganisasjon. Selv om det foreslås å kun tildele 200 stipendet i første omgang, vil det etter hvert bli gjort en vurdering om man skal utvide ordningen.