Instituttleder ved ILU

Ingfrid Thowsen ga styreleder beskjed om Innsida-meldingen

Den nå avgåtte styrelederen ved ILU sier at han ble varslet om en nå omstridt melding av instituttleder Ingfrid Thowsen. Både han og instituttleder presiserer at det var hans vurdering å ta kontakt med forfatteren.

Instituttleder Ingfrid Thowsen ved Institutt for lærerutdanning.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Dette er kommentaren som ble postet på Innsida:

I instituttstyret vart det påpeikt at periodeplanen ikkje er ein god operasjonalisering av ILUs strategi. Blant anna var kunstnarisk verksemd ikkje nemdn, og planen innehaldt ingen mål for formidling. Både kunstnarisk verksemd og formidling er blant kjerneoppgåvene til ILU og NTNU. Styret fekk inn nokre endringar som sikrar at desse kjerneoppgåvene er tilstade i planen, men det er viktig å vere klar over at dette fortsatt ikkje kan reknast som å vere ein god operasjonalisering av ILUs strategi. Heile instituttet bør delta aktivt i neste medverknadsprosess og sikre at periodeplanen blir eit betre styringsdokument.

Universitetsavisa har omtalt saken der den nå avgåtte styrelederen i Insituttstyret ved Institutt for lærerutdanning ringte styremedlem Unni Eikeseth om en kommentar hun hadde lagt ut på Innsida.

Eikeseth  har oppgitt at hun fikk beskjed om at kommentaren var problematisk. Hun opplevde kontakten fra styreleder som en oppfordring til å slette kommentaren. og som en krenkelse av sin ytringsfrihet. 

Arve Thorshaug, som trakk seg fra stillingen som styreleder 19. desember kjenner seg ikke igjen i Eikeseths beskrivelse.

Les mer om saken her.

- Kom ingen oppfordring om å ta telefonen til Eikeseth

På direkte spørsmål fra Universitetsavisa om hvor han fikk beskjed om kommentaren, sier han at det var instituttleder Ingfrid Thowsen som tok kontakt med ham om saken.

- Jeg ble informert om kommentaren av instituttleder fordi den angikk en sak vi nylig hadde diskutert i styret. Saken skal i tillegg følges opp videre og av de grunnene valgte jeg å ringe, sier han til UA.

UA har også spurt om han forsto dette som en oppfordring fra instituttleder til å ta tak i Eikeseths ytring. Til det svarer han følgende:

- Det kom ingen oppfordring fra instituttleder til meg om å ta telefonen til Eikeseth.

Thorshaug har oppgitt at det ikke er den aktuelle kommentaren og uenigheten deretter som har gjort at han gikk av.

Var naturlig å gjøre han klar over en melding i en intern kanal

Universitetsavisa har via tekstmelding spurt Thowsen om hvilken intensjon hun hadde ved å informere styreleder Thorshaug om ytringen på Innsida.

- Kommentaren var knyttet til en styresak, vedtatt periodeplan. Det var naturlig å informere styreleder om at den var lagt ut på Innsida, en intern kanal han ikke har tilgang til siden han er ekstern representant.

- Var det et ønske om at han skulle ta tak i dette?

- Det var styreleders vurdering at han ønsket å ta kontakt.

- Hva var det med kommentaren som gjorde at du valgte å informere styreleder?

- Den var direkte relevant for videre styrebehandling, min vurdering var at styreleder burde være informert med tanke på videre framdrift i en sak som vil komme opp igjen i styrets årshjul.

 - Opplevde du at innholdet i kommentaren var problematisk? I så fall hvorfor?

 - Jeg opplevde at det var relevant for styreleder å bære informert med hensyn til videre styrebehandling.

- Har du forstelse for at denne type kommunikasjon mellom Instituttleder og styreleder kan oppfattes som et forsøk på å hindre noen fra å ytre seg?

- Nei.

Skal ikke ha formening om hvordan styret kommuniserer

 Thowsen kommenterte saken tidligere på tirsdag før ytterligere detaljer om bakgrunnen var kjent for UA. Da svare hun blant annet på følgende.

- Hva tenker du om at styreleder kontaktet styremedlemmet etter denne ytringen?

- Hvordan styret kommuniserer skal ikke en instituttleder ha en formening om i respekt for styrets uavhengighet, sa hun til Universitetsavisa tirsdag ettermiddag.

Følg UA på Facebook og Instagram.