Skal bli lettere å få hjelp med lønn og ferie

Et nytt sentralt tjenestesenter skal gjøre at alle ansatte ved NTNU behandles likt.

Opplevd å bli sendt fra person til person i administrasjon når du har spørsmål om kompensasjon? Kreasjon av en ny seksjon skal føre til mer kohesjon.
Opplevd å bli sendt fra person til person i administrasjon når du har spørsmål om kompensasjon? Kreasjon av en ny seksjon skal føre til mer kohesjon.
Publisert

Fra 1. januar vil et par fakulteter ta i bruk et nytt sentralt tjenestesenter. Målet med senteret er å drifte og være en rådgivningstjeneste når det kommer til lønnsutbetalinger, reiseregninger, utlegg, Min tid, ferie, sykefravær, permisjoner og pensjon.

- Rektor vedtok i mai at det skal opprettes et tjenestesenter innenfor fagområdene lønn, reise og fravær. Tanken er å samle all spesialistkompetanse ved NTNU innen disse feltene på ett og samme sted. Dette betyr at alle ansatte vil bli behandlet likt, uavhengig av arbeidssted. Samtidig vil saksbehandlingen bli mer effektiv med samlet kompetanse og bred kunnskap, sier konstituert som leder for senteret, Ingrid Iren Eide.

Ingrid Iren Eide sier at alle som har et arbeidsforhold ved NTNU er målgruppe for den nye seksjonen.
Ingrid Iren Eide sier at alle som har et arbeidsforhold ved NTNU er målgruppe for den nye seksjonen.

Alle ansatte skal være med innen sommer 2022

Senteret blir organisert som en egen seksjon i HR- og HMS-avdelingen.

- Målet er at tjenestesenteret skal være rustet til å ta imot henvendelser fra samtlige ansatte innen sommeren 2022. Det betyr at alle arbeidstakere ved NTNU etter dette kan ha behov for å kontakte oss på et eller annet tidspunkt. Alle ansatte får lønn, alle har rett og plikt til ferie, og mange er ute og reiser eller blir syke. Målgruppen vår er derfor alle som har et arbeidsforhold ved NTNU. Også for ledere og HR-medarbeidere vil tjenestesenteret bli en viktig sparringspartner innenfor fagområdene senteret har ansvar for, forteller Eide.

Men allerede rett etter nyttår vil noen ansatte altså begynne å ta i bruk senteret.

- For å sikre at vi får en trygg oppstart og at vi kan yte god service allerede fra 1. januar, tar vi med oss noen utvalgte enheter inn i et pilotprosjekt fra nyttår: Fakultet for økonomi (ØK), Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), og fire avdelinger i Fellesadministrasjonen. Deretter kobler vi på nye enheter fortløpende, sier Eide.

Skal slippe å bli sendt videre

IT-avdelingen kommunikasjonsavdelingen, HR- og HMS-avdelingen Universitetsbiblioteket, vil alle være med fra starten. Men målet er altså da at det skal skaleres opp så det er kapasitet nok til alle de som vil bli betjent på sikt.

- Ansatte som har behov for råd, veiledning eller brukerstøtte, skal være sikre på at de får god, rask og riktig hjelp fra tjenestesenteret, forsikrer Eide.

Tidligere har fagspesialistene vært spredt, både sentralt og ute på enhetene, men nå vil ansatte ved NTNU få hjelp på ett og samme treffpunkt uten å bli sendt videre.

- Vi tror også det gir en trygghet for ansatte at det sitter eksperter i tjenestesenteret, derfor skal man alltid kunne være sikre på at svarene man får er riktige i forhold til lov- og regelverk, avslutter seksjonslederen.