Mener NTNU behøver en beredskapsplan for NTNU-studenter i utlandet

Allerede før korona-utbruddet mottok Internasjonalt ansvarlig i Studenttinget ved NTNU flere henvendelser fra frustrerte utvekslingsstudenter.

Internasjonalt ansvarlig hos Studenttinget, Tobias Røed, mener utvekslingsstudenter fortjener bedre kommunikasjon med Internasjonal seksjon enn de har i dag.
Internasjonalt ansvarlig hos Studenttinget, Tobias Røed, mener utvekslingsstudenter fortjener bedre kommunikasjon med Internasjonal seksjon enn de har i dag.
Publisert Sist oppdatert

I fjor høst mottok Studenttinget ved NTNU flere eposter fra frustrerte studenter som var på utveksling i områder preget av politisk uro, og som ikke følte de hadde tilgang på god nok informasjon fra NTNU på hva de skulle gjøre.

– De vi mottok mail fra oppholdt seg for det meste i Hongkong og Chile, hvor det har vært voldsomme hendelser ved campus. På grunn av situasjonen i landene kunne ikke studentene oppholde seg på campus på flere måneder, sier Internasjonalt ansvarlig i Studenttinget, Tobias Røed.

- Fant lite info

Denne uroen skapte forvirring og rådløshet hos flere av studentene.

– Da dukker det opp en del spørsmål hos studentene. Får de tatt eksamen? Får de fullføre oppholdet? Må de ta opp masse fag når de kommer tilbake? De opplevde alle å få manglende eller ikke noe svar fra internasjonal seksjon, sier Røed.

Røed og Studenttinget begynte derfor å undersøke hvilken informasjon som lå ute på NTNUs nettsider.

– Vi fant kun en nettside på rundt en halv A4-side, som var svært dårlig utformet og ikke særlig omfattende. Vi tok kontakt med Internasjonal seksjon selv, og de var enige i at informasjonen kunne vært bedre. Samtidig er det vanskelig for dem å håndtere slike situasjoner, siden de aldri før har opplevd at de må faktisk trekke ut studenter fra deres studieland på grunn av politisk uro, forteller Røed.

Torsdag 5. mars behandlet Studenttinget saken om NTNU skal utforme en ordentlig beredskapsplan for studenter som oppholder seg i utlandet, og den ble vedtatt med noen få endringer i vedtakspunktene. En uke senere var landet på vei inn i “lockdown”, og studenter i utlandet ble bedt om å returnere til Norge.

Hjemvendte studenter får penge-hjelp av NTNU

Leder av Studenttinget, Åste Solheim Hagerup, sier at jobben med å utforme en beredskapsplan er midlertidig satt på vent etter at regjeringen iverksatte drastiske tiltak for å hindre spredningen av Covid-19-viruset.

 – For tiden arbeider vi med å sikre at studentene ivaretas i sammenheng med korona-utbruddet, så skal vi jobbe med at NTNU får på plass en tilstrekkelig beredskapsplan for studenter i utlandet i etterkant.

Lider økonomisk tap

Hun forteller videre at studenter som lider økonomisk tap av å måtte avbryte utenlandsoppholdet vil bli kompensert av universitetet.

– Studenter som oppholder seg i utlandet får nå får dekket alle økonomiske utgifter av NTNU, som ikke dekkes av forsikringen til studenten.

- Hvor alvorlig er det at denne beredskapsplanen faktisk ikke er på plass i denne situasjonen vi nå står i?

– Vi opplever at internasjonal seksjon er på ballen, men det er selvfølgelig ting som kunne blitt gjort mye tidligere. Det er veldig enkelt å si i etterpåklokskapen.

Inspirert av Universitetet i Bergen

Røed har tidligere tatt kontakt med internasjonalt ansvarlige hos studentdemokratiene ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø, og fant ut at UiB har en mye mer omfattende beredskapsplan som Studenttinget kunne jobbe videre ut ifra.

– Den inneholdt informasjon om ansvarsområder hos både institutt, fakultet, universitetet sentralt, og studentens eget ansvar. I tillegg hadde de en klar definisjon på hva som regnes som en krise, noe som også NTNU-sidene manglet.

Røed sier at alle studentene som sendte klage skal ha fått tatt eksamen, men han mener kommunikasjonen underveis fortsatt må bli bedre.

– Det er viktig å få ned i vedtaket at slike situasjoner ikke skal gå utover studieprogresjonen og kommunisere dette ut til studentene. Det er kritikkverdig at studentene ikke blir informert, spesielt når de selv etterspør informasjon. Det kan være en stor påkjenning å ikke vite hva skal man gjøre når man oppholder seg i et land med politisk uro.

LES OGSÅ: Studenter i utlandet fortvilte over kronekollaps

Kan i verste fall føre til fall i utveksling

Røed mener en framtidig beredskapsplan bør ligge tilgjengelig på nett, og sendes ut på epost til alle studenter som reiser på utveksling, for å sikre så god informasjon som vanlig.

– Som NTNU-student skal man føle seg trygge på å få den informasjonen man trenger når man er utenlands. En beredskapsplan bør klargjøre hva studenten har ansvar for og hva NTNU har ansvar for. Den bør også definere hva som er definert som en krise og prosedyrer for hvordan man skal håndtere krisen, sier han.

På hvordan en slik NTNU-beredskapsplan bør se ut, er Røed sikker i sin sak.

– Klart og tydelig: Hvem kan jeg kontakte, hvem bør jeg kontakte og hvem skal kontakte meg?

Røed har selv snakket med flere studenter som mener det er et stort forbedringspotensiale hos Internasjonal seksjon. Han frykter det vil det gå utover utvekslingen om mangelen på informasjon fortsetter.

– I verste fall kan studentene utvikle en så lav tillit til egen institusjon og deres evne til å hjelpe til under utenlandsopphold, at de velger å ikke dra på utveksling. Det vil vi jo ikke, vi vil jo ha enda flere studenter ut i verden.

Prorektor: – Kjenner oss ikke igjen i kritikken

Seksjonsleder hos Internasjonal seksjon videresender Universitetsavisas henvendelser til konstituert prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad. Hun sier følgende om kritikken angående manglende beredskap før Covid-19-utbruddet i en epost:

– NTNU kjenner seg ikke igjen i det som beskrives. I Hongkong hadde vi 5 studenter som vi fulgte tett opp hele veien. Det var ikke vårt inntrykk at de opplevde uklarhet hvordan de skulle forholde seg til videre studier.

Hun er klar på at kommunikasjonen med studentene i Chile kunne vært bedre.

– Når det gjelder Chile er det en situasjon som har vedvart over tid. Vi ser nok at det i perioden kunne ta litt for lang tid før enkelte henvendelser fra studenter i Chile, og har forståelse for at dette skaper en usikkerhet hos studenten. Men vi mener at studentene fikk svart ut sine spørsmål.

Kjeldstad sier NTNU stadig jobber med å sikre god beredskap også for studenter, blant annet med tanke på dagens globale situasjon med Korona-viruset. Hun forteller videre at jobben med å etablere en beredskapsplan er i gang, og at de ønsker dialog med Studenttinget om dette.

- Hvem har ansvaret for å utforme en slik beredskapsplan?

– Ansvar ligger overordnet hos Prorektor for utdanning. På NTNU har internasjonal seksjon ved Avdeling for studenttjenester en spesiell rolle. De vil spesielt se på informasjonen som formidles ut til studenter som befinner seg i kriserammede områder for å sikre at denne er god og oppdatert.

Les alle UAs saker om koronaviruset her.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS