Kan godkjenne deltidsjobbing som praksis

Universitetene kan nå bestemme selv hva som kan godkjennes som praksis. Sykepleierstudenter kan få godkjent en deltidsjobb i helsevesenet. Men radiografstudentene må trolig ta igjen praksisen sin til høsten.
Prodekan Toril Forbord sier de ikke kan pålegge helsepersonell å veilede studenter under koronautbruddet. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Prodekan Toril Forbord sier de ikke kan pålegge helsepersonell å veilede studenter under koronautbruddet.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

På grunn av koronaviruset er det vanskelig for en del studenter å få gjennomført praksisperioden sin som planlagt. Barnehager og skoler har for eksempel stengt.

Regjeringen gir nå universitetene mer fleksibilitet til å gjennomføre praksis for studentene på den måten de mener er best.

I pressemeldingen fra departementet står det at den midlertidige endringen gjelder for de utdanningene som er regulert gjennom rammeplaner eller nasjonale retningslinjer, som for eksempel sykepleierutdanningene og lærerutdanningene. Se også faktaboks.

Viktig fleksibilitet

Toril Forbord, prodekan for utdanning for Fakultet for medisin og helsevitenskap, sier den nye fleksibiliteten er viktig.

– Vår prioritet nå er å unngå unødig smittespredning, bistå helsetjenesten og at studentene skal få tatt sine studiepoeng. Vi har veldig mange studenter som har deltidsstillinger i helsetjenesten. De kan stille seg til disposisjon for sin arbeidsgiver, og etter nærmere avtale med studieprogrammet de går på, få det godkjent som praksis, sier Forbord.

Hun sier universitetes ansatte kan bistå med veiledning digitalt der det er aktuelt.

– Vi kan ikke pålegge helsepersonell å veilede studentene under koronautbruddet, nå har de nok andre ting å gjøre, sier Forbord.

Noen vil få utsatt praksis

Ikke alle kan få godkjent deltidsstillinger i helsevesenet som praksis.

– Noen utdanninger må nok ta igjen praksisen sin senere. Radiografutdanningen, for eksempel, har en veldig spesialisert praksis - de vil ikke kunne nå læringsutbyttene som kreves på annen måte. På disse studieprogrammene kan vi for eksempel endre rekkefølgen på emner, slik at de får teoretiske studier i vår og praksisstudier høsten 2020 eller våren 2021, sier prodekanen.

Hun sier de har et tett og godt samarbeid med helsetjenesten, slik at de får ordninger som blir best mulig for alle parter.

Fjernundervisning for elevene

Universitetslektor Brit Drøivoldsmo Lesund er utdanningsfaglig leder for praksisseksjonen ved Institutt for lærerutdanning.

– Jeg må bare rose de ansatte i praksisseksjonen og instituttledelsen, som har jobbet døgnet rundt for å finne gode løsninger for praksis. Det gjør meg så glad at de står på sånn for studentene våre, sier Lesund.

Endel tiltak er allerede iverksatt.

– Den femårige lektorutdanningen og praktisk-pedagogisk utdanning, PPU, har fjernundervisning for elevene. Noen av dem driver direkte nettoverført undervisning, andre har undervisning som blir lagt tilgjengelig for elevene på en plattform, forklarer Lesund.

Målet er å gi studentene så godt læringsutbytte som mulig.

Jobber med praksis for lærerstudentene

Når det gjelder yrkeslærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen, er man fortsatt i en prosess for å finne gode løsninger for de som skulle ha praksis denne våren.

– Vi jobber nå med dette, og regner med at det vil falle på plass ganske snart, sier Lesund.

Hun mener det er viktig at regjeringen har gitt universitetene større frihet til å finne de beste løsningene selv.

–Vi i lærerutdanningen setter stor pris på det, og vi jobber hardt for å få på plass praksis for de som skal ha det nå i vår, sier hun.

Les alle UAs saker om koronaviruset her.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

Endrer reglene for praksis
 • Koronaviruset gjør gjennomføringen av praksis vanskelig for en del studenter
 • Situasjonen gjør det utfordrende for universitetene å innfri kravene til riktig mengde og type praksis til rett tid
 • Dette myker Kunnskapsdepartementet nå opp i
 • Det skal ikke gå på bekostning av hva studentene lærer, ifølge KD
 • Utdanningsinstitusjonene må selv finne gode løsninger
 • De kan fastsette midlertidige tiltak og unntak som de definerer som forsvarlig og nødvendig
 • Forskriften gjelder midlertidig for utdanning som gjennomføres frem til 1. september 2020. Den kan bli forlenget
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

For få kvinner stilte som kandidater til styrevalget

Fristen for studenter til å melde sitt kandidatur til NTNU-styret er forlenget. Årsak: Det har ikke meldt seg nok kvinnelige kandidater.

Koronamedisin kan være klar i sommer

Forskningssjefen som leder den globale koronastudien, har tro på at effektive legemidler mot koronaviruset kan være på plass til sommeren.

Ingen undervisning på campus før til høsten

All undervisning ved NTNU skal foregå digitalt ut vårsemesteret.

– Jeg må endre masteroppgaven min helt

Koronaviruset gjør at masterstudentene ved NTNU må nøye seg med datainnsamling fra hjemmekontor. For Sara Thoreby og resten av studentene ved sosialantropologi er det lettere sagt enn gjort.