Norsk havteknologisenter

Har satt igang med sprengning igjen etter ulykke: - To hypoteser

Mandag begynte igjen arbeidet med det store NTNU-tilknyttede prosjektet på Tyholt. Arbeidet har vært stengt ned i nesten en måned etter en sprengningsulykke.

Her skjedde ulykken.
Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 10. oktober stoppet sprengningsarbeidet på tomta til Norsk havteknologisenter. Dette fordi det hadde vært en sprengningsulykke.

Steiner traff både NRKs lokaler på Tyholt og en fraflyttet barnehage. Det var også flere biler som ble skadet. Det var ingen personskader som resultat av ulykken.

- Sprengingsulykken på Tyholt var en alvorlig hendelse og vi er veldig glade for at det kun ble materielle skader på området, forteller kommunikasjonsleder Statsbyggs byggherreavdeling, Mette Siri Brønmo.  

Hun sier at sikkerhet på byggeplass og for omgivelsene er sentralt i alt Statsbygg gjør. 

- Det har derfor vært viktig for Statsbygg å gjennomføre et uavhengig granskingsarbeid for å finne årsak til ulykken og sikre at riktige tiltak blir igangsatt for å unngå at det skjer igjen, forteller Brønmo.

Ukjente sprekker eller ukjent sprengstoff

Granskningsarbeidet nærmer seg slutten, og det er to hovedhypoteser som forklarer hendelsen. 

- Den ene hovedhypotesen er at det har blitt antent ukjent sprengstoff som har ligget på byggetomta fra mange år tilbake. Den andre forklaringen er at det har vært ukjente sprekker i fjellet som førte energien i en annen retning enn planlagt, sier Brønmo. 

- Siden granskningsarbeidet ikke konkluderer med hvilken av hovedhypotesene som er mest sannsynlig, har vi igangsatt tiltak som ivaretar begge hypotesene, legger hun til.

Mette Siri Brønmo opplyser at Statsbygg har iverksatt en rekke tiltak.

Viktig å gi god info

Mandag ble sprengingsarbeidet gjenopptatt. Brønmo sier tiltakene allerede vart iverksatt.

- Det har vært eksplosivhunder som har gjennomgått tomta, vi tar i bruk digital registrering av fjellet for å avdekke sprekker og i tillegg reduseres sprengingshullene og blir mer tildekket av singel og flere sprengingsmatter. Samtidig vil det stå flere vaktposter som får i oppgave å varsle og skjerme i et enda større område rundt byggetomta enn tidligere.

Hun sier de vil gjennomgå alt av varslingsplaner og -rutiner med tanke på forbedringer. Samt at de skal skaffe seg ytterligere sprengningsfaglig komeptanse.

Naboene på Tyholt har tidligere registrert misnøye med bråk som resultat av byggeprosjektet. 

Brønmo sier det er viktig for dem å kommunisere godt med naboer.

- For oss har det vært viktig å gi god informasjon om ulykken og hvilke tiltak vi igangsetter før ny sprenging starter. Alle skal føle seg trygge på arbeidet som nå fortsetter. Vi har derfor den siste uka brukt mye tid på å informere og møte alle naboer, både beboere og virksomheter på Tyholt, sier hun.

Følg UA på Facebook og Instagram.