Norsk Havteknologisenter

Her ble første sten i det nye havteknologisenteret lagt ned

Tirsdag ble startskuddet for et løft innenfor maritim og marin forskning og utdanning markert.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran la ned den første stenen.
Publisert Sist oppdatert

Det var fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran som tirsdag fikk æren av å legge ned grunnstenen for anlegget Norsk havteknologisenter på Tyholt. Anlegget skal bidra til en bærekraftig utvikling av havnæringene.

- Dette er et unikt byggeprosjekt som skal forsterke Norges posisjon som ledende havnasjon. Her bygger og utvikler vi laboratorier med høyspesialisert utstyr i tett samarbeid med NTNU og Sintef, men også med våre entreprenører og nasjonale og internasjonale leverandører, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg i en pressemelding.

- Et senter i verdensklasse

Det gamle Marinteknisk senter på Tyholt er nå revet, og skal erstattes av Norsk havteknologisenter på hele 45 000 kvadratmeter. Det nasjonale senteret blir hovedsete for NTNU og SINTEFs utdanning og forskning innen havteknologi.

Bjørnar Skjæran holder her grunnstenen for Norsk havteknologisenter, klar til å legge den ned.

- Grunnsteinsnedleggelsen markerer startskuddet for et løft innenfor maritim og marin forskning og utdanning. Det er også starten på et stort nasjonalt prosjekt for havnasjonen Norge. Laboratoriene ved Norsk havteknologisenter vil være i verdensklasse og et viktig redskap i utviklingen av morgendagens utdanning, forskning og havnæringer, sier rektor Anne Borg ved NTNU i pressemeldingen.

I senterets laboratorier vil det bli testet og forsket på modeller av for eksempel vindturbiner, fiskemerder, soløyer og skip.

- Laboratoriene ved Norsk havteknologisenter vil være i verdensklasse, sier rektor Anne Borg ved NTNU

- Senteret gir oss muligheter til bedre overvåkning av havet, utvikling av mer bærekraftig mat, fornybar energi og klimavennlige skip. Det vil være et viktig senter for teknologihovedstaden Trondheim, for Norge og for havnæringene internasjonalt, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef.

Reguleringsplanen for byggeprosjektet ble vedtatt i 2021 og oppstartsbevilgning ble gitt i statsbudsjettet for 2022. 

Byggeprosjektet startet under navnet Ocean Space Centre, men endret navn til Norsk havteknologisenter i november 2022. Senteret vil etter planen stå ferdig i 2028.