NTNU og kommunen diskuterer påbud om QR-registrering

Ved eventuelt påbud ligger ansvaret for kontroll hos NTNU, ifølge kommuneoverlegen. - Dette har vi ikke tatt stilling til, sier prorektor Marit Reitan.

Check-In er en responsive webapp for frivillig registrering av oppmøte, med bruk av en QR-kode eller manuelt. Nå kan registrering ved hjelp av en slik kode bli påbudt i forelesninger.
Check-In er en responsive webapp for frivillig registrering av oppmøte, med bruk av en QR-kode eller manuelt. Nå kan registrering ved hjelp av en slik kode bli påbudt i forelesninger.
Publisert Sist oppdatert

Kommunen og NTNU ser an muligheten for en lokal forskrift for påbud av QR-registrering i forelesninger. Det er fortsatt uklart hvordan et eventuelt påbud skal håndheves.

– Vi hadde et møte med NTNU-ledelsen onsdag, hvor vi blant annet diskuterte smittesporing ved hjelp av registrering ved hjelp av QR-koder. Vi diskuterte påbud og det var en enighet om at vi raskt vurderer det juridiske grunnlaget for å utarbeide en lokal forskrift som påbyr registrering i forelesningssammenheng.

Det sier kommuneoverlege i Trondheim Tove Røsstad til UA.

– Dette vil i så fall være en del av en pakke der informasjon ut til studentene om fordelene med registrering vil være det mest vesentlige. En forskrift vil kunne følges opp med stikkprøver i forlesningssammenheng, sier hun.

Røsstad forteller at saken skal tas opp med kommuneadvokaten for å se an de juridiske mulighetene for en lokal forskrift med hjemmel i smittevernloven. Om en slik forskrift skulle være gjennomførbar, vil kommunen følge smittesituasjonen nøye og vurdere fortløpende om hvorvidt påbud burde innføres.

Hvor ille må smittesituasjonen bli for at et påbud innføres?

– Det er en faglig vurdering som må bli tatt der og da, sier Røsstad.

Skal diskutere sanksjoner

Røsstad ønsker ikke å kommentere eventuelle sanksjoner for studenter som skulle bryte et eventuelt forbud.

I tilfelle påbud, kan studenter som nekter å registrere seg bli nektet adgang til forelesning?

– Dette har vi foreløpig ikke landet på, men jeg har vanskelig for å forstå hvorfor noen skulle nekte å registrere at de faktisk er med på en forelesning i et fag de har meldt seg opp i. Største utfordringen er nok at de kan glemme det, så det blir viktig at fagledere minne om dette ved forelesningens start.

Hvilket handlingsrom har dere for sanksjonering ved brudd på et eventuelt forbud?

– Det skal vi diskutere videre med NTNU, så det ønsker jeg ikke å gå inn på.

Mener NTNU sitter med ansvar

Røsstad forteller at kommunen og NTNU ikke har bestemt helt hvordan man skal kontrollere hvorvidt studentene registrerer seg under et påbud, men hun er klar på at kommunen ikke skal ha ansvaret.

– Dette har vi ikke diskutert, men jeg tar det i utgangspunktet som en selvfølge at stikkprøvene i så fall vil utføres i regi av NTNU, forteller Røsstad.

Prorektor for utdanning, Marit Reitan, sier NTNU ikke har tatt stilling til et slikt ansvar på dette tidspunktet.

Er du enig med Røsstad i at dette ansvaret bør ligge hos NTNU?

- Dette har vi ikke rukket å ta stilling til ennå. Parallelt med at kommunen lager forskriften må vi jobbe med å avklare hvordan vi skal håndtere et eventuelt pålegg rent praktisk. Her er det flere uavklarte problemstillinger blant annet om kontroll og sanksjonsmuligheter hvis noen trosser et pålegg, svarer Reitan på mail.

Hvordan skal i så fall NTNU gjennomføre stikkprøver i praksis? Hvem skal stå for gjennomføringen?

- Dette er det også for tidlig å svare på.

Ber studentene fortsette å registrere seg 

Reitan håper smitteutbruddet de siste dagene har vært en vekker for studentene, etter det kom fram at registreringen i forelesninger har vært synkende siden uke 37.

– Oppfordringen om å bruke systemet må tydeligvis gjentas mange ganger og i ulike kanaler for å nå fram. I starten av hver undervisningsøkt må foreleser spørre: Har alle husket å registrere seg? Vi forventer da at alle studenter som er til stede i auditorier og andre lokaler med QR-koder tar ansvar og registrerer seg.

– Vi må alle ta inn over oss at konsekvensen av dårlig smittesporing faktisk kan bli at campus må stenges igjen. Det tror jeg ingen ønsker, sier Reitan.

Røsstad slenger seg på Reitans oppfordring, og håper at studentene fortsetter å registrere seg i forelesninger.

– Det er så effektivt og enkelt å registrere seg, og det kan bidra til at campus fortsatt kan holdes åpent. Studentene har alt å vinne på det slik at ingen unødvendig blir satt i karantene, og kommunen for øvrig har alt å vinne på at smittesporingen fungerer mest mulig optimalt slik at vi raskt får tak i dem som har vært utsatt for smitte.

QR-koder på alle sitteplasser

Ifølge Reitan jobber NTNU foreløpig med å trappe opp smittesporingen i forelesninger.

– Vi jobber nå med å merke alle sitteplasser i auditoriene med QR-koder slik at det skal bli enda enklere å registrere seg med bruk av Check In. Denne digitale registreringsløsningen gir oss langt mer presis informasjon om hvem som har vært nær en smittet person, og som kan settes i karantene.

Dette betyr helt konkret at færre må i karantene siden registreringen gjør smittesporingen mer rettet, mener hun.

– Siste dagers hendelser viser hvor viktig smittesporingsarbeidet er og det avhenger av at alle bidrar. Derfor forventer vi at studentene registrerer seg   med Check in.

MERK: Intervjuene i saken ble gjennomført før nyheten om at en ny NTNU-student er koronasmittet torsdag morgen.