NSO-leder om «økning i fusk»:

– Tatt i betraktning er tallene svært små

Leder av Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell, mener at antakelsene om mer fusk dette vårsemesteret ikke er et stort problem.

Andreas Trohjell mener at om universitetenes mistanker om økt fusk på våreksamenene stemmer, så er det fortsatt snakk om en liten andel.
Andreas Trohjell mener at om universitetenes mistanker om økt fusk på våreksamenene stemmer, så er det fortsatt snakk om en liten andel.
Publisert Sist oppdatert

Flere norske universiteter, deriblant NTNU, melder om mistanke om mer juks på eksamener denne våren, hvorav de aller fleste eksamenene foregikk hjemmefra.

Den nylig tiltrådte lederen av Norsk studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell, mener man skal ha nulltoleranse for fusk, men at tallene for mistanke om fusk vårsemesteret 2020 ikke utgjør en stor del.

Han forteller til avisen Khrono at grunnen til økningen kan skyldes bedre rutiner, eller rett og slett bare at universitetene har mer fokus på fusk dette semesteret.

– Vi ser jo at studenter trekker fram at de har vært veldig frustrert over manglende kvalitet på undervisning, veiledning og vurdering i dette semesteret. Vi skal selvsagt ha nulltoleranse for fusk, og tatt i betraktning at vi har 280.000 studenter er tallene som avdekkes svært små, selv om man ser en økning, sier Trohjell til Khrono.

UA har selv snakket med to studenter som innrømmer juks, og nevner svak faglig oppfølging gjennom semesteret som en av årsakene til at de valgte å jukse.

Trohjell mener at semesteret har vært spesielt for alle, og at man må se fram til hvordan man kan gjennomføre eksamener på bedre måter til høsten.

– Da tenker jeg det er viktig at institusjonene jobber videre med å finne fram til enda bedre vurderings- og eksamensformer, enn det mange valgte denne gangen, sier han til avisen.

Mistanker om juks rapporteres til Klagenemda, som skal gå gjennom klagene etter ferien.