Instituttlederne:

Få søkere, men attraktiv jobb

Ikke noe rush av søkere til instituttlederstillingene. Flertallet av instituttene har bare en eller to søkere å velge mellom.

Publisert Sist oppdatert
Vil fortsette: Instituttleder Anne Marit Myrstad.
Vil fortsette: Instituttleder Anne Marit Myrstad.
Vil fortsette: Instituttleder Asle Sudbø.
Vil fortsette: Instituttleder Asle Sudbø.
Vil fortsette: Instituttleder Olav Bolland.
Vil fortsette: Instituttleder Olav Bolland.
Vil fortsette: Instituttleder Ragnar Hergum.
Vil fortsette: Instituttleder Ragnar Hergum.
Vil fortsette: Instituttleder Jacques Koreman.
Vil fortsette: Instituttleder Jacques Koreman.

I løpet av våren blir 42 instituttledere tilsatt ved NTNU. Søkerlistene er offentliggjort og fakultetene er i full gang med å intervjue søkerne.

Det er første gang i NTNUs historie at alle instituttlederne blir tilsatt. De siste årene har det vært valgfritt om instituttene skal ha tilsatte eller valgte ledere. De nyansatte lederne blir ansatt i åremålsstilling fra 1. august.

Kontroversiell endring

At ansatte ved instituttene ikke lenger kan velge sine ledere, var en av de mest omstridte sakene i fjor. NTNU-styret vedtok endringene i oktober mot to stemmer.

Kritikerne hevdet at universitetet er tuftet på en demokratisk tradisjon der valg står sentralt, og fryktet mer sentralisering. Forsvarerne av den nye ordninga argumenterte med at tilsetting vil gi flere motiverte og profesjonelle ledere, og at flertallet av instituttene i 2009 bare hadde én kandidat som stilte til valg.

To søkere i snitt

UA har studert søkerlistene for å se hvor stor interesse det er for disse lederjobbene, og hvem søkerne er.

Vi har luket vekk alle de søkerne som ikke vil bli tatt med i betraktning. Det vil si søkere som verken har vitenskapelig kompetanse eller ledererfaring. Der vi har vært i tvil, har vi latt søkerne inngå i oversikten.

Seks av NTNUs sju fakulteter er på utkikk etter instituttledere. Fakultet for arkitektur og billedkunst vurderer å slå sammen institutter og vil først utlyse stillingene når dette er avklart.

Totalt sett har 84 personer søkt på de 42 instituttlederstillingene, når vi fjerner de ukvalifiserte søkerne.

Ingen flom av søknader

Femten av instituttene har bare én søker. I tillegg har 12 av instituttene bare to søkere å velge mellom.

Fem av IVTs ni institutter har bare en søker til instituttlederstillingene. Det tiende instituttet venter med å utlyse instituttlederstillingen. Ved både IME og DMF har tre av instituttene kun tiltrukket seg én søker til instituttlederjobbene. IME er på jakt etter seks instituttledere og DMF har søkt etter fem ledere.

Vil bli ved sin lest

Til tross for få søkere, virker det som at stillingene er interessante og attraktive. Dette kommer til uttrykk ved at mange av dagens instituttledere har lyst til å fortsette i jobben. I alt 21 instituttledere ønsker seg en ny periode.

Mest utpreget er dette ved NT, der alle de seks instituttlederne ønsker å fortsette. Dette fakultetet praktiserer i dag valg av leder ved noen av instituttene og tilsetting ved andre.

Også instituttlederne ved IVT ser ut til å trives i jobben. Der har seks instituttledere søkt på stillingene.

Ved HF ønsker halvparten av dagens instituttledere å fortsette, og ved DMF er det to av fem instituttledere som ønsker seg en ny periode.

Eksterne søkere

Hver femte av de 84 søkerne til de ulike instituttene er eksterne søkere. Flere av de eksterne søkerne har tilknytning til instituttet, enten ved at de er gjesteforskere, professor II eller har jobbet der tidligere. SVT og HF har størst andel eksterne søkere, mens IME og DMF har den laveste andelen.

Det er vanskelig å vite om noen av de eksterne søkerne kommer fra det private næringsliv. Navnene på enkelte søkere er unntatt offentlighet.

Vil rekruttere sine egne

Da NTNU-styrets vedtak om tilsetting ble kjent, ga dekanus Kathrine Skretting ved Det humanistiske fakultet klar beskjed om at de ønsket å ansette interne søkere.

- Det er mange uklarheter forbundet med å tilsette eksterne. HF ønsker intern utlysning og vil tilsette allerede ansatte i instituttlederstillingene, uttalte hun til UA i november i fjor.

Skretting begrunnet dette med at økonomien til fakultetet er såpass dårlig at de ikke ser seg råd til å utvide antallet stillinger ved å tilsette eksterne søkere.

Nå har fakultetet fått ei nøtt å knekke. Flere av de eksterne søkerne ser ut til å være godt kvalifiserte.Fasit i mai

I løpet av mai vil det trolig bli klart hvem av søkerne som skal lede instituttene de neste fire årene, og kanskje enda lenger. Da får vi også vite hvor mange av dem som blir rekruttert utenfra, og hvor mange av dagens instituttledere som får muligheten til å fortsette.

Powered by Labrador CMS