PST: Kina og Russland spionerer på norsk oljeteknologi

PST mener russiske, kinesiske og andre lands etterretningsorganisasjoner henter informasjon om den Norske oljesektoren.

Olje og gass i samme rør: På 1980-tallet utviklet Sintef og Institutt for energiforskning ny teknologi for petroleumsvinning offshore. Seniorrådgiver Martin Berntsen i PST forteller at de har hatt flere trusselvurderinger om petroleumssektoren i den senere tid.
Olje og gass i samme rør: På 1980-tallet utviklet Sintef og Institutt for energiforskning ny teknologi for petroleumsvinning offshore. Seniorrådgiver Martin Berntsen i PST forteller at de har hatt flere trusselvurderinger om petroleumssektoren i den senere tid.
Publisert Sist oppdatert

Det dreier seg i særlig grad om selskaper, teknologimiljøer og myndigheter er i almenhet interessante mål: Særlig NTNU og Sintef, skriver Dagens Næringsliv.

Les rapporten her

Ifølge PST går hovedstrategien på å rekruttere og å føre kilder.

Russlands ambassade sier trusselvurderingene ikke er nye og kan henregnes til «russiske trusler». Dessuten er dette generelle spekulasjoner, man leter etter fiender der de ikke finnes. Man burde tilrettelegge for saklig samarbeid, heller enn å demonisere, mener ambassaden.

Justisdepartementets kommunikasjonssjef Trude Larstad forklarer bakgrunnen for rapporten slik overfor DN:

– PST utarbeider flere sektorspesifikke vurderinger. Denne ugraderte rapporten er utarbeidet på eget initiativ av PST. Justissektoren etterstreber åpenhet når det er mulig, og PST håper rapporten vil være til støtte for petroleumssektorens forebyggende arbeid. Det er altså ingen spesifikk bestilling som ligger bak utarbeidelse av rapporten.

Seniorrådgiver Martin Berntsen forteller at de har hatt flere trusselvurderinger om petroleumssektoren, og at det ikke er en konkret grunn til at de har laget denne. Dette er den første på lenge som er offentlig.

Powered by Labrador CMS