studenttinget

Flust av kandidater da disse fire ble valgt til å lede NTNUs øverste studentorgan

Studenttinget NTNU har valgt ny leder og arbeidsutvalg for 2023. I motsetning til forrige gang var det ingen kandidater som stilte uten motkandidat.

Erik Johansen, Kristian K. Wiulsrød, Ida Austigard Ødegård og Morten Eidsvaag Althe skal sitte i ledelsen for Studenttinget NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Torsdag kveld ble Morten Eidsvaag Althe valgt til ny leder for Studenttinget NTNU. I tillegg ble Erik Johansen valgt til fag- og forskningspolitisk ansvarlig, Ida Austigard Ødegård valgt til læringsmiljøpolitisk ansvarlig, og Kristian K. Wiulsrød til internasjonalt ansvarlig. Ødegård ble også valgt til nestleder.

Morten Eidsvaag Althe er ny leder for Studenttinget NTNU.

Althe går lektorprogrammet i språkfag. Han har tidligere erfaring som internt ansvarlig fakultetstillitsvalgt ved Humanistisk fakultet og som studentrepresentant i fakultetsstyret ved samme fakultet. I sin åpningsappell poengterte Althe at det er ikke alt ved studiehverdagen som er optimalt.

- Det er mye som ligger foran Studenttinget i tiden som kommer, sa han.

Flere kandidater enn i fjor

Studenttingets (Sti) rolle er å fremme NTNU-studentenes interesser. Organet velger en leder og et arbeidsutvalg som sitter for et år av gangen. Studenttingets arbeidsutvalg har fire stillinger: leder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og internasjonalt ansvarlig. En velges også til nestleder. Det nye utvalget skal sitte fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023.

Fakta

Studenttinget

  • Studenttinget er det øverste studentorganet på NTNU og uttaler seg på vegne av alle NTNUs studenter.
  • Studenttinget består av 25 representanter som møtes omtrent hver tredje uke.
  • Det er 21 representanter fra Trondheim, to fra Gjøvik og to fra Ålesund.

Kilde: studenttinget.no

I motsetning til forårets valg var det minst to kandidater som stilte til hvert verv. I fjor stilte alle unntatt to kandidater til to stillinger uopponert. I år var det to forhåndsmeldte kandidater til lederstillingen: Morten Eidsvaag Althe og Viktor Mikalsen.

Opptatt av campusprosjektet

I sin kandidatpresentasjon trakk Althe fram campusprosjektet, oppfølging av Nokut-tilsyn, videreutvikling av kvalitetssystemet for utdanning og å sikre studentfrivillighetens tilgang til campus ved alle tre studentbyer. Disse tror han vil være viktige områder for ham å jobbe med det kommende året.

Begge kandidatene ga også uttrykk for stor interesse for campusprosjeketet under utspørringen.

- Det synes det er stadige kutt i prosjektet. Dette er noe som kommer til å påvirke byen i mange år framover, og det er viktig at det blir gjort ordentlig, sa Mikalsen.

Althe stilte seg kritisk til prosessen som har vært rundt campusprosjektet. Han synes det er vanskelig å henge med i det tempoet som har vært, og tror det er tilfellet for mange.

- Med de rammebetingelsene som er nå er det vanskelig å ha tiltro til prosjektet.

Kvalitetssikring av undervisningen

Det var Erik Johansen som ble valgt til fagpolitisk ansvarlig. Det var fire kandidater forhåndsmeldt: Alexander Järvi, Erik Johansen, Nora Røhnebæk Aasen og Sindre Vie Jørgensen. Fagpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets utdanningspolitikk, forskningspolitikk og oppfølging av kvalitetsarbeidet ved universitetet.

Erik Johansen er ny fagpolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget til Studenttinget NTNU.

Et tema som gikk igjen i utspørringen av kandidatene til fagpolitisk ansvarlig var kvalitetssikringen av undervisningen til NTNU. I følge Nora Røhnebæk Aasen er det som om mange tilbakemeldinger på undervisningen forsvinner i et sort hull.

- Det er et inntrykk for mange at både dårlige og gode tilbakemeldinger ofte ikke blir fulgt opp. En viktig del av kvalitetssikringsarbeidet er at studentene opplever at det faktisk er en kvalitetssikring, sa Aasen.

Også Erik Johansen hadde inntrykk av at det rusket litt i kvalitetssikringen av utdanningen.

- Vi må tenke nytt og strekke oss nytt når det gjelder evaluering og tilbakemelding, sa Johansen.

Vil sørge for studentarealer

Ida Austigard Ødegård ble valgt til læringsmiljøpolitisk ansvarlig. De to kandidatene som stilte var Ida Austigard Ødegård og Jakob Selfors. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets læringsmiljøpolitikk, tilretteleggingsarbeid og likestillingsarbeid, og kommer i 2023 å være leder for Læringsmiljøutvalget ved NTNU.

Ida Austigard Ødegård, får en rekke oppgaver som Studenttingets nye læringsmiljøpolitisk ansvarlig.

- NTNU har et stort forbedringspotensiale når det kommer til læringsmiljø, sa Selfors i sin åpningsappell.

Både Selfors og Ødegård poengterte viktigheten av at sørge for at studentarealer og arealer til frivilligheten blir prioritert i campusprosjektet under utspørringen. Ødegård pekte at det er viktig at NTNU tilbyr et areal som alle studenter føler seg tilknyttet til.

- SHoT-tallene viser at vi har en vei å gå når det kommer til ensomhet mellom studenter. Da er identitetsarealer viktige, og ikke minst frivilligheten, sa Ødegård.

Integrering og utveksling

Kristian K. Wiulsrød ble valgt til internasjonalt ansvarlig. Det var to forhåndsmeldte kandidater til vervet, og to kandidater som stilte i salen. Aksel Kvamme Aase og Kristian K. Wiulsrød var forhåndsmeldte, mens Jakob Selfors og Alexander Järvi stilte i salen rett før utspørringen begynte. Internasjonalt ansvarlig har ansvar for Studenttingets internasjonaliseringsstrategi, og internasjonalt samarbeid.

I utspørringen var både utveksling og integrering av internasjonale studenter viktige temaer. På spørsmål om hva NTNU kan være flinkere på i integreringen av internasjonale studenter i den norske studentmassen, hadde kandidatene flere ideer.

Kristian K. Wiulsrød skal være internasjonalt ansvarlig i neste års studentting.

- Det er viktig å gi de internasjonale studentene tilbud på deres nivå og være bevisst på hvor de sosiale utfordringene ligger, sa Selfors.

Wiulsrød så på samarbeid med Erasmus og andre organisasjoner som noe som burde prioriteres.

- Det er viktig at de internasjonale studentene ikke bare holder seg i de samme miljøene, sa han.

Det var også mange spørsmål som gikk på utveksling og rollen til NTNU og internasjonal seksjon. Blant flere poengterte Aase viktigheten at prosessen blir gjort mer oversiktlig.

- Det er langt fra en normalisert prosess. Jeg tror også at det er behov for et bedre rammeverk og bedre informasjonsflyt mellom NTNU og studentene, sa Selfors.