Studenter vurderer å møte opp til eksamen selv om de har symptomer

Flere studenter er redde for å havne bak i studieløpet om de blir syke og ikke kan møte opp på fysisk eksamen. Student Maria Heggestad ber NTNU rydde opp.

Ifølge student Maria Heggestad, har studenter ved NTNU Handelshøyskolen diskutert med andre studenter om å møte opp på eksamen uansett om de har symptomer. Nå har studentene ved Handelshøyskolen fått bekreftet at alle høsteksamenene blir digitale hjemmeeksamener.
Ifølge student Maria Heggestad, har studenter ved NTNU Handelshøyskolen diskutert med andre studenter om å møte opp på eksamen uansett om de har symptomer. Nå har studentene ved Handelshøyskolen fått bekreftet at alle høsteksamenene blir digitale hjemmeeksamener.
Publisert Sist oppdatert

Merk: NTNU Handelshøyskolen har nylig bestemt at alle eksamener ved instituttet skal besvares som hjemmeeksamener. Intervjuet av Heggestad ble utført før denne beskjeden kom.

– Så og si alle jeg har snakket med på studiet har fortalt at de kommer til å møte opp på fysisk eksamen, uansett om de har forkjølelsessymptomer eller ikke, sier Maria Heggestad.

Hun studerer ved NTNU Handelshøyskolen, og er kritisk til NTNUs overordnede praksis om at flest mulig av fagene i høst skal ha skoleeksamensform – altså at studentene må møte opp fysisk til et lokale og gjennomføre eksamen i samme rom som andre studenter.

– Konsekvensene blir bare for store for enkelte studenter ved å ikke møte opp på eksamen. Kullet mitt skal fullføre bachelorgraden dette studieåret, og hvis man må utebli fra eksamen så er det ikke sikkert man får tatt kontinuasjonseksamen før i august. Da risikerer vi å stå uten vitnemål til normert tid, sier Heggestad.

Hun legger til at eksamensperioden foregår i influensasesong, som gjør at flere kan ha symptomer uten å være smittet.

– Kan ikke gjennomføres forsvarlig

Heggestad går ut ifra at mange av eksamenene holdes på NTNU-lokalene på Sluppen, samt idrettsbygget på Dragvoll.

– Av erfaring er alle de aktuelle bussene stappfulle i timene før eksamen, og da mener jeg stappfulle.

Heggestad forteller at avstanden mellom studentene er god nok under selve eksamen, men at det er like før og like etter eksamen det kan bli problemer.

– I tillegg til trange busser blir det vanskelig å holde én-metersregelen når store grupper av studenter skal geleides inn og ut av lokalene. Jeg kan ikke forstå at dette kan gjennomføres forsvarlig.

Ingeniørstudenter urolige

Også hos bachelorstudentene ved elektroingeniør rapporteres det om bekymring for å ikke kunne ta eksamen på grunn av smittefare.

– Jeg kan ikke bekrefte at bachelor-studenter ved elektroingeniør-studiet snakker om å møte opp til fysisk eksamen selv om de har symptomer, men jeg kan bekrefte at studentene er bekymret for å ikke kunne møte opp, sier Annik Rise, instituttillitsvalg for elektroingeniør bachelor, ved Institutt for elektroniske systemer.

Hun forteller at noen av ingeniørstudentene ønsker seg digitale eksamener, for å være helt sikre på at de kan gjennomføre eksamenene og ha rett til karakter.

– Jeg er redd for at terskelen for å holde seg hjemme blir for høy, om eksamenene skal gjennomføres fysisk. Det har gått fint for studentene å droppe forelesninger hvis de er syke, men å ikke møte opp til en eksamen kan få langt større konsekvenser.

Savner tiltak

Studentene har også fått beskjed om at faglærer ikke vil møte opp fysisk til eksamen, men heller vil være tilgjengelig på telefon om det er noe.

– Det er så klart forståelig, men samtidig sender det ut et rart signal. Er det slik at de individuelle faglærerne skal skjermes for potensiell smitte, mens studentmassen må ta risikoen, spør Heggestad.

Heggestad sier hun selv foretrekker skoleeksamen foran hjemmeeksamener, men at situasjonen er såpass prekær at man burde finne andre former å gjennomføre eksamen i.

– Jeg savner virkelig en mer helhetlig strategi fra NTNU, sier hun.

Studenttinget: – Legitim bekymring

Leder for studenttinget, Åste Solheim Hagerup, bekrefter at de har fått flere henvendelser fra studenter som er nervøse for å ikke kunne gjennomføre eksamener i høst.

– Det er en helt reell og legitim bekymring å ha. NTNU skal tilrettelegge for at personer som ikke kan møte opp skal få tatt opp eksamen så raskt som mulig, aller helst i januar. Men om man går glipp av si opp til 3-4 eksamener så blir det selvfølgelig vanskelig, sier hun.

Hun mener NTNU burde vært mer tydelig overfor studentene tidlig om hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

– Dette er en kjempeutfordring. Jeg tror at studentenes bekymringer hadde vært mindre om man hadde mottatt mer konkret informasjon.

Hun stiller seg bak kritikken fra Heggestad om at NTNU burde komme mer på banen, og revurdere planene for eksamensform.

– Jeg syns det er veldig spesielt at NTNU prioriterer slikt som de gjør. Jeg har forstått det slik at man ønsker en eksamensform som er vanskeligere å jukse på, men at det blir prioritert foran smittevern synes jeg er en merkelig beslutning. Jeg savner et ordentlig argument fra NTNU på hvorfor man skal gå inn for å ha fysiske skoleeksamener, sier Hagerup.

Hun kommer med klare oppfordringer til NTNU-studentene.

– Ikke dra på fysisk eksamen om du har symptomer. Vi i Studenttinget skal jobbe for at flest mulig eksamener blir digitale og at studentene blir prioritert.

Powered by Labrador CMS