The Big Challenge:

Slik så Big Challenge-budsjettet ut

Budsjetterte med snaut 3,5 millioner i honorarer til foredragsholdere og en drøy million i PR.

Siri Lill Mannes og Ben Goldacre på scenen under første dag av The Big Challenge.
Publisert Sist oppdatert

NTNUs vitenskapsfestival The Big Challenge var budsjetterte å ha en samlet prislapp på 19.374.500 kroner. Det viser festivalens budsjett, revidert 10.mai 2019, som Universitetsavisa har fått innsyn i.

Den største utgiftsposten var naturlig nok selve produksjonen av festivalen, altså alt det som skal til for å få festivalen til å gå rundt slik som lyd, lys, lokaler, logistikk og så videre. Dette var budsjettert til å koste snaut 5,4 millioner kroner, hvorav leie av Olavshallen og Royal Garden utgjorde drøyt 1,1 millioner.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Byprogram til 3,7 millioner

Når det gjelder utgifter til foredragsholdere er den totale budsjetterte summen på 4,35 millioner kroner. Av dette var 3.414.500 kroner planlagt til foredragsholdernes honorarer, 560.000 til å dekke reiseutgiftene og de resterende 370.000 kronene skulle sørge for at de hadde mat på bordet og tak over hodet under oppholdet. For å holde foredragsholderne og tidsskjema i tømmene var det også leid inn konfransierer til en samlet sum av 350.000 kroner.

Universitetsavisa har bedt om innsyn i de individuelle kontraktene, men fått avslag begrunnet med at disse er forretningshemmeligheter.

Videre i budsjettet finner en det gratis byprogrammet som var budsjettert til å koste 3,7 millioner kroner. Her står utstillingen Futurum som den klart dyreste attraksjonen, budsjettert til å koste 1,5 millioner kroner.

En million i PR

De som var til stede fikk nok med seg kameraene som filmet festivalen - og noen av de som ikke var til stede så nok strømmingen av festivalen på nett. Budsjettet for strømmingen og «annen tv/foto» var på kroner 900.000.

I tillegg til festivalens egen mediedekning var det også endel ekstern presse, og markedsføring rettet mot disse. Posten «Innreise presse og medieturne» var budsjettert til 400.000 kroner, mens de planla å bruke rundt 650.000 kroner på å markedsføre festivalen i inn- og utland.

Men til tross for et PR-budsjett på til sammen over en million kroner måtte de innse at festivalen ikke ble den suksessen de kanskje hadde håpet på. For selv om festivalen var utsolgt var det de færreste som tok seg bryet med å faktisk møte opp. Hva årsaken til dette var finner de kanskje ut under evalueringen, en evaluering det er budsjettert med at det skal brukes 50.000 kroner på.

Budsjetterte ikke med billettsalg

På inntektssiden ble det ikke budsjettert med billettinntekter, ettersom dette ble ansett som for usikkert for et såpass nytt konsept. Regningen for festen ble dermed delt på de tre vertene; NTNU, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Universitetet tok den klart største biten av kaken. Det ble budsjettert med at NTNU skulle stå for 14 millioner av finansieringen. Kommunen skulle skyte inn 2,25 millioner og fylkeskommunen 3 millioner, altså en total på 19,25 millioner kroner.

Det endelige regnskapet for festivalen er foreløpig ikke klart.