Horisont Europa i støpeskjeia:

Til EU-hovedstaden for å påvirke

Denne uka er store deler av NTNUs lederskap i Brussel for å påvirke innretningen på Horisont Europa. Svært mye penger ligger i potten. – Perfekt timing, tror Nina Sindre.

Om lag 160 særskilt inviterte personer deltar på NTNU og Sintefs fellesarrangement EU Strategy Event. Arrangementet koster i underkant av 1,2 millioner kroner.
Om lag 160 særskilt inviterte personer deltar på NTNU og Sintefs fellesarrangement EU Strategy Event. Arrangementet koster i underkant av 1,2 millioner kroner.
Publisert Sist oppdatert

Sindre er NTNUs internasjonale koordinator. Når Universitetsavisa snakker med henne på telefon før helga er hun i Lausanne i møte med kolleger fra hele Europa for å diskutere Horisont Europa. Denne uka er hun på plass i Brussel.

Sammen med Sintef og topper innen norsk politikk, næringsliv og forvaltning skal NTNU elte fram noen stramt formulerte innspill til hvilke føringer som bør legges på verdens største forskningsprogram. I 2021 overtar Horisont Europa stafettpinnen fra Horisont 2020. HE er foreslått å få om lag 100 milliarder euro å rutte med i 7 år, men forhandlingene mellom medlemslandene er ikke ferdige, og Brexit kompliserer det hele.

Det er to ulike årvisse konferanser man har valgt å plassere til samme uke. Ifølge Sindre skjeler man til den voksende oppmerksomheten omkring reisevirksomhet og klimabevissthet. Når mange av de samme folkene på lederplan deltar på begge arrangement er det hensiktsmessig å ta dem i flukt med hverandre.

Workshop til 1,2 mill

Tirsdag og onsdag arrangerer NTNU og Sintef i fellesskap EU Strategy Event. Her er politikere, næringslivsfolk og forvaltningsledere invitert til å diskutere seg fram til et Position Paper som vil bli sendt til EU-kommisjonen. En ren planet for alle er årets overskrift. Hvordan bidra og påvirke? En viktig inngang er drøfting av EUs bærekraftsmål innen digitalisering, helse, energi, mobilitet og hav. Det blir miniseminarer, plenumssamtaler, workshops og mer. Til slutt skal alt kokes sammen til et felles dokument som leveres kommisjonen.

Arrangementet koster i underkant av 1,2 millioner kroner, og NTNU og Sintef splitter regningen likt. Om lag 160 særskilt inviterte personer deltar, de fleste toppledere fra norsk næringsliv og forvaltning

Tematiske oppdrag

Torsdag er det NTNUs årvisse Europakonferanse som går av stabelen. Her er overskriften hvorvidt en «mission»-drevet FoU kan bygge et bærekraftig Europa.

«Missions» kan oversettes til tematiske oppdrag. Første oppdrag er klima: tilpasning til endret klima, herunder sosial transformasjon. Andre oppdrag er kreft, tredje er bærekraftig hav og tilgang på rent vann, fjerde klimanøytrale og «smarte» byer mens femte oppdrag er bærekraftig matforsyning.

Under årets konferanse har NTNU valgt å sette fokuset på de to «oppdragene» smarte byer og bærekraftig hav.

Sentralt i utformingen og styringen av disse tematiske oppdragene er «mission boards». Hvert styre har femten medlemmer. 

Følg pengene

Både NTNU og Sintef øker gradvis sin tilstedeværelse i EU-hovedstaden, sist med nyåpningen av Norway House i Brussel. Denne ukas tilstedeværelse der er i ikke liten grad uttrykk for ønsket om å «follow the money»: Reise dit pengene er.

- Likevel er det først og fremst tilgang til de gode partnerskapene og det å få være med på å utvikle ny kunnskap som er drivkraften, understreker NTNUs internasjonale koordinator.

- Dere bruker en god del penger på dette – likevel er det i møtet med selve utlysningene man eventuelt konkurrerer seg til midlene?

- Det er klart man kunne valgt å sitte hjemme og vente på at utlysningene kommer, og satse på å lykkes. Men vi er overbevist om at det er mye å hente på å jobbe aktivt for å legge føringer på hvordan utlysningene blir seende ut, samt synliggjøre egen kompetanse og ekspertise. Dessuten er det viktig å posisjonere seg i partnerskap og nettverk, sier Nina Sindre.

Viktig at viktige folk møtes

Hun legger til at man ikke skal kimse av betydningen som ligger i at ledende aktører innen forskning, politikk, næringsliv og forvaltning møtes på dette viset.

- Det «position paper» som vi utvikler med klare anbefalinger til den faglig-tematiske innretningen av Horisont Europa som en sterk gruppe norske aktører innen ulike sektorer står bak, øke sjansene for at Norge skal lykkes i EU-systemet, sier Nina Sindre.

- Det ligger mye klargjøring og forberedelse for Horisont Europa for de norske aktørene fra næringsliv og forvaltning i deltakelse i Brussel. Det blir kanskje den største effekten av samlingen.