Flertall på Stortinget for at internasjonale studenter skal betale skolepenger

Kun Rødt og Venstre sier nei til en lovendring som gjør det mulig for regjeringen å kreve studieavgift for studenter fra land utenfor EU og Sveits.

Illustrasjonsfoto: Demonstrasjon mot skolepenger i Trondheim. Mange studenter har vært sterkt mot endringen.
Publisert Sist oppdatert

- Dette er en sorgens dag for solidariteten, sier Rødts Hege Bae Nyholt, som er leder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Komiteen har tirsdag levert sin innstilling i den såkalte skolepenge-saken. Et flertall i komiteen støtter forslaget fra regjeringen om å endre universitets- og høyskoleloven slik at studenter fra land utenfor EU og Sveits må betale studieavgift, forteller Nyholt.

– En katastrofe

Ifølge Nyholt er det kun Rødt og Venstre som går imot forslaget. Også MDG er imot, men sitter ikke i utdanningskomiteen.

- Vi har vært tydelige hele tiden på at dette er svært ulurt, usolidarisk og en uthuling av gratisprinsippet. Det stenger døren for ganske mange studenter som både er med og utvikler sårt trengt kompetanse i Norge, og som tar med viktig kompetanse tilbake til eget land, sier Nyholt.

SV har abdisert som studentparti, tordner Venstres utdanningspolitiske talsperson Abid Raja.

- Dette er en katastrofe for norske universiteter og høyskoler, og med dette har regjeringen med støtte fra SV, Høyre og Frp valgt å la Ola Borten Moe fortsette med sin rasering av akademia. Dette er en mørk dag, og helt hårreisende, sier Raja.

Ola Borten Moe vil ha skolepenger for gradsstudenter fra utenfor EU/EØS. Det er blant andre Hege Bae Nyholt og Abid Raja kritiske til.

Studentene er skuffet

Raja mener norske utdanningsinstitusjoner vil lide under lovendringen.

– De mister flinke elever, får dårligere økonomi, et dårligere rykte internasjonalt og et fattigere mangfold på campus. Venstre kommer til å fortsette å kjempe framover for å snu dette makkverket av en politikk. Utdanning skal være gratis for alle, punktum

Også leder Maika Marie Godal Dam i Norsk studentorganisasjon er skuffet.

– Gratisprinsippet er med dette gravlagt, det er en sorgens dag for studenter og for like muligheter. Når det virkelig gjaldt var verken SV, Arbeiderpartiet eller Senterpartiet villig til å stå opp for gratis høyere utdanning, sier studentlederen til NTB.

Leder i NSO, Maika Marie Godal Dam er skuffet over at regjeringspartiene går inn for endringen.

SV stiller seg bak

Regjeringen møtte mye motstand etter at de i fjor høst foreslo å innføre studieavgift for internasjonale studenter. Gjennom budsjettavtalen med SV fikk regjeringen flertall for forslaget, til tross for at SV er imot innføringen.

Det må imidlertid også til en endring i universitets- og høyskoleloven. Utdanningskomiteen på Stortinget skulle etter planen behandle forslaget til lovendring i mai, men fikk utsatt fristen til 6. juni.

SVs utdanningspolitiske talsperson Grete Wold bekrefter at hennes parti stiller seg bak innstillingen til flertallet, i tråd med budsjettforliket.

Behandles denne uken

Wold forteller at SV har foreslått to lovendringer, men disse ligger ikke an til å få flertall.

Det ene er å utvide unntaksreglene til flere studentgrupper, og det andre er å åpne for at universiteter og høyskoler selv kan velge om de vil innføre skolepenger eller ikke.

- For SV er det gratisprinsippet i utdanning viktig. Derfor fremmer forslag som vil gjøre det mulig for en større gruppe av internasjonale studenter å studere gratis i Norge. Det er viktig med bred rekruttering av internasjonale studenter for å ivareta kvaliteten i norsk høyere utdanning, sier Wold.

Saken skal behandles i Stortinget 9. juni.