939 ansatte i nordisk akademia vil boikotte Israel

Oppropet oppfordrer nordiske akademiske institusjoner til å kreve en boikott av samarbeid med israelske akademiske institusjoner. Flere NTNU-ere har signert.

NTNU hadde i mange år et samarbeid med Birzeit-universitetet. Oppropet om akademisk boikott kommer som et svar på et åpent brev fra dette universitetet.
Publisert

«Vi støtter akademikere over hele verden som erklærer sin solidaritet med det palestinske folket. Vi kan ikke være passive mens den israelske staten tar livet av tusenvis av sivile palestinere,» står det i oppropet som ble publisert i den danske avisa Information 15. november. 

Oppropet er signert en rekke vitenskapelige og administrativt ansatte ved ulike universiteter i de nordiske landene. Det er svar på et åpent brev fra Universitetet i Birzeit på Vestbredden, adressert til internasjonale akademiske institusjoner.

Dette melder Forskerforum, som gjengir at det ifølge oppropet ligger et ekstra ansvar på akademikere om å si ifra:

«Som akademikere og forskere er vi klar over vitenskapens makt til å legitimere og delegitimere vold. Vi mener det er vårt ansvar å bygge solid historisk og vitenskapelig kunnskap som kan bidra til en mer rettferdig verden, og å bruke ressursene og plattformene våre til å handle og tale mot brutalitet som følge av imperialisme, kolonialisme og folkemord.»

Oppfordrer å trekke økonomiske investeringer

Rett før klokka 02 norsk tid onsdag kom meldingen om at den israelske regjeringen har godkjent en avtale om fire dager våpenhvile, som kan innføres tidligst torsdag. 

Foruten å oppfordre til øyeblikkelig våpenhvile og å gjenopprette humanitær hjelp, oppfordrer underskriverne av oppropet de nordiske akademiske institusjonene om å kreve en boikott av samarbeid med israelske akademiske institusjoner. Dette skal gjøres «inntil Israel avslutter sin krig mot Gaza og setter en stopper for sin ulovlige okkupasjon av og apartheidstyret i Palestina.»

Boikotten begrunnes ifølge Forskerforum med at israelske akademiske institusjoner er engasjert i statens militære strukturer, våpenindustri og i utviklingen av våpenteknologier, samt at de systematisk undergraver ytringsfriheten til palestinske akademikere og retten til utdanning for palestinske studenter.

Underskriverne oppfordrer også til å trekke alle økonomiske investeringer i ulovlige israelske bosetninger, og de peker på den folkerettsstridige okkupasjonen av palestinsk land som kilden til volden og krigen.

Boikotten skal ikke gjelde samarbeid med individuelle israelske forskere som tar avstand fra Israels okkupasjonen.

Flere NTNUere har skrevet under

  Underskrifter fra flere NTNU-ansatte er å finne på listen. Her finner vi:

 • Agnes Bolsø, Professor emeritus, NTNU
 • Elisabeth Stubberud, Lektor, NTNU
 • Gunika Rishi, Ph.d.-stipendiat, NTNU
 • Guro Korsnes Kristensen, Professor, NTNU
 • Isak Løberg Jacobsen, Ph.d.-stipendiat i kjønnsstudier, NTNU
 • Joen Vedel, Ph.d.-stipendiat, KiT, NTNU
 • Jordan Mae Morton, Ph.d.-stipendiat, NTNU
 • Kari Melby, Professor, NTNU
 • Margarita Torrijos, Ph.d.-stipendiat, Kunstakademiet i Trondheim (KiT), NTNU
 • Merete Lie, Professor Emeritus, NTNU
 • Ro Averin, Ph.d.-stipendiat, NTNU
 • Silvia Ecclesia, Ph.d.-stipendiat, NTNU
 • Siri Øyslebø Sørensen, Professor, NTNU
 • Yaniya Mikhalina, Ph.d.-stipendiat, KiT, NTNU

Følg UA på Facebook og Instagram.