Sier nei til tunnel under Gløs

NTNU vil ikke ha tunnel under Høgskoleparken. Trondheim kommune har fått innspill på hvordan løse trafikk- og miljøutfordringene i Elgesetergate.

Avleding av trafikk i tunnel er et av forslagene til en fornyet, bredere, og grønnere Elgesetergate.

Saken er av særlig betydning for universitetet. Ikke bare fordi tusenvis av arbeidstakere og enda flere studenter merker trafikkbelastningen hver dag, men også fordi en løsning for Elgesetergate er av stor betydning for en eventuell samlet bycampus. En Elgesetergate skal binde sammen Gløshaugen og campus på Øya.

Bra for kunnskapsbedrifter

En mindre trafikkbelastet og grønnere innfartsåre til byen vil også virke tiltrekkende for kunnskapsbedrifter som ønsker å etablere seg i gangavstand til universitetet og Sintef, påpeker NTNU i sitt høringssvar til planprogrammet kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn.

LES OGSÅ: Fra Elgesetergate til bulevard–Øker trafikken

En tunnel fra et lyskryss i Elgesetergate, under Høyskoleparken og Hovedbygget, med utløp like ved Dødens dal. Enten som en egen kollektivtrasé, eller åpen for både buss og bil. Dette er hva Trondheim kommune ser for seg som et tiltak for å løse trafikk- og miljøproblemet for det sydlige innløpet til byen.

NTNU ser imidlertid ikke hvordan en tunnelløsning vil bidra til å oppfylle lokalpolitiske mål for Elgesetergate. Dette vil snarere øke risikoen for økt trafikk i området, mener universitetet.Høgskoleringen fungerer i dag som et overløp når trafikken i Elgeseter flommer over.

Fortsatt i tidlig fase

Det er fortsatt tidlig i prosessen. Universitetet gir ikke anbefalinger om hvilke alternativer kommunen bør gå videre med. Kommunen sorterer nå ut de mest aktuelle mulighetene, basert på tilbakemeldingene. NTNU vil gi klarere anbefalinger når alternativene er blitt utredet grundigere, i følge Lindis Burheim, eiendomssjef på NTNU.

Anleggsperiode: Graving i småskala i Klæbuveien nedenfor Gløshaugen. Et annet sprsmål er hvordan en lang anleggsperiode og tunnelboring vil påvirke arbeidet og studiene på Gløshaugen. 
    
      (Foto: Tor H. Monsen)

Anleggsperiode: Graving i småskala i Klæbuveien nedenfor Gløshaugen. Et annet sprsmål er hvordan en lang anleggsperiode og tunnelboring vil påvirke arbeidet og studiene på Gløshaugen.  Foto: Tor H. Monsen

Relaterte artikler

Campussjefen er i gang

Amund Aarvelta har akkurat satt seg i stolen som Trondheim kommunes campusleder. Noe av det første han gjorde, var å ta turen til universitetet.

Jugendgården rives

Innsigelser fra Byantikvaren og andre blir ikke tatt til følge: Den over 100 år gamle bygården i Elgesetergate 30B må vike for en bred bulevard.

Bekymret for Høyskoleparken

Ikke bytt ut grønt med svart asfalt. Leder av byutviklingskomitéen, Jan Bojer Vindheim advarer mot Elgeseter-alternativet med en vei gjennom Høyskoleparken.

Kommunen forserer utbygging

Bygningsrådet har vedtatt en plan for å forsere gjennomføringen av en ny og renere Elgesetergate. Graving kan starte så tidlig som høsten 2014.

Jugend-bygg må vike for bulevard?

Må Trondheims fremste jugend-bygning vike for Elgeseter Bulevard? Ingen ønsker å rive Elgesetergate 30b, men det kan bli vanskelig å redde bygården.

Fra Elgeseter gate til bulevard

Kommunen vil gjenopplive gamle drømmer fra 30-tallet om en bulevard i Elgeseter til erstatning for dagens støy- og støvforpestede innfartsåre. En 34 meter bred, urban velkomst til byen, med en ny universitetscampus på begge sider av bulevarden.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA mener:

Dekantilsettinger: Utvalget av kandidater er for skrint

Prosessen med å ansette prorektorer er avsluttet. Snart skjer tilsetting av NTNUs dekaner. Sikrer dagens ordning at man får et godt nok utvalg av kandidater? Tja.

Gjesteskribenten:

Jeg valgte å si nei til cellegift

Mitt såkalte valg var jo ikke noe som ble gitt meg. Det oppsto fordi jeg stilte spørsmål.

- Hvorfor er det viktig å diskutere medvirkning?

- Debatten om medvirkning kommer aldri opp ved utenlandske universiteter. Hvorfor er den så viktig i Norge? spurte eksternt styremedlem Maria Strømme.

PST: Kina og Russland spionerer på norsk oljeteknologi

PST mener russiske, kinesiske og andre lands etterretningsorganisasjoner henter informasjon om den Norske oljesektoren.