Prosjekt Innovativ utdanning:

Søker støtte til nytenking

I alt 12 fagmiljø søker om midler fra prosjekt Innovativ utdanning. NTNU har satt av en pott på 3 millioner kroner årlig for å stimulere til utvikling av nye undervisningsmetoder.

2013 ble det året da MOOC kom til Norge. Dermed var diskusjonen i gang om hva dette fenomenet vil bety for universitetenes utdanningstilbud og undervisningsmetoder i framtida. Det var under UAs debattmøte i september, at rektor Gunnar Bovim lanserte den nye tre-millionerspotten som skulle stimulere til mer nyskapende undervisning.

Samarbeider med Stanford

Nå er søknadsfristen ute, og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi er blant de som henger seg på MOOC-bølgen og søker om prosjektmidler. Prosjektets tittel er «NTNU CUBE. Creating MOOCs for tangible/project based engineering and science education experiences».

Prosjektleder Martin Steinert samarbeider med Stanford University, University of California, San Diego og nettportalen Udacity, som hovedsakelig tilbyr kurs innen realfag.

Smart læring

Ikke overraskende søker også professor Arne Krokan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse om prosjektmidler. Han er selveste MOOC-pionéren ved NTNU og startet i høst Norges første åpne, nettbaserte kurs sydd over MOOC-lesten. «Smart læring» er tittelen på prosjektet han nå søker pengestøtte for. Dette er også tittelen på boka han har utgitt, hvor han tar til orde for økt bruk av sosiale medier og nye undervisningsmetoder i skolen.

Sintef-vinner søker

På søkerlista står også Heidi Brøseth, årets vinner av Sintefs pris for fremragende pedagogisk virke. Førsteamanuensen ved Det humanistiske fakultet har fått mye oppmerksomhet for sin innovative bruk av teknologi i undervisninga.

Nå søker hun om penger til PROSJEKTIL, som står for Prosjekt innovativ lektorutdanning. Hun samarbeider med tre andre fakulteter om prosjektet.

Grunnutdanningen i matte

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk er på hogget med tre søknader. Blant annet søker prosjektleder Mats Harald Andreas Ehrnstrøm om midler til å utvikle prosjektet «KTDiM – Kvalitet, tilgjengelighet og differensiering i grunnutdanningen i matematikk». IME står som vertsfakultet, men SVT og alle sivilingeniørfakultetene står som samarbeidspartnere, i tillegg til Universitetet i Agder.

Omvendt undervisning

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, SVT, har også sendt inn tre søknader. En av dem er inspirert av Harvard-professor Erik Mazurs tanker om « the flipped classroom.» Studentene møter forberedt til timene og internettundervisning overtar foreleserens rolle. Læreren bruker den frigjorte tida til å tilrettelegge for individuell læring og blir mer en guide i læreprosessen enn et orakel på scenen.

Jan Ketil Rød er prosjektleder for «FLIPPER: Flipping higher education – educational research». SVT samarbeider med IME og København Universitet.

Samarbeid på kryss og tvers

Fagmiljø fra seks fakulteter har søkt og samarbeid mellom fakultetene preger altså mange av prosjektene. Halvparten av søkerne har også eksterne samarbeidspartnere. Se en oversikt over søkerne nederst i denne artikkelen.

Pengestøtte i tre år

NTNU skrev i utlysningsteksten at de i utgangpunktet ønsker å gi støtte til to eller tre prosjekter. Disse vil få økonomisk støtte i tre år. I tillegg vil fakultetene bidra med det samme støttebeløpet. Rektor skal ta stilling til hvem som skal få tildelt midlene i løpet av desember. Offentliggjøringa skjer trolig 20. desember. Det er meninga at prosjektene skal settes i gang på nyåret.

Søkerlista

De 12 innkomne søknadene er:

Det medisinske fakultet:

1) "Neuroscience Introduction Open Course (NEURINTROC)." Prosjektleder Menno P. Witter. Samarbeider med SVT, Studieavdelingen ved Multimediesenteret og NTNU Videre.

2) "Ultralyd i lommeformat for medisinstudenter." Prosjektleder Bjørn Olav Haugen. Samarbeider med Helse Midt-Norge og Sykehuset Levanger .

Det humanistiske fakultet:

3) "Prosjekt innovativ lektorutdanning (PROSJEKTIL)." Prosjektleder Heidi Brøseth. Samarbeider med SVT, NT, IME.

4) "Utvikling og implementering av nye undervisningsmetoder ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap." Prosjektleder Siri Granum Carson.

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk:

5) "DELI - Den elektroniske ingeniørstigen." Prosjektleder Lars Lundheim.

6) "KTDiM – Kvalitet, tilgjengelighet og differensiering i grunnutdanningen i matematikk." Prosjektleder Mats Harald Andreas Ehrnstrøm. Samarbeider med SVT, alle siv-ing fakultetene og Universitetet i Agder.

7) "MeTS – Methods and Technologies for Scaffolding Software Development Project Courses." Prosjektleder Monica Divitini.

Fakultet for ingenørvitenskap og teknologi:

8) "NTNU CUBE. Creating MOOCs for tangible/project based engineering and science education experiences." Prosjektleder Martin Steinert. Samarbeider med Stanford University, University of California, San Diego og Udacity.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi:

9) "Virtuelle kjemiske rom." Prosjektleder Hilde Lea Lein.

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse:

10) "FLIPPER (Flipping higher education – educational research)." Prosjektleder Jan Ketil Rød, Samarbeider med IME og København Universitet.

11) "Smart læring." Prosjektleder Arne Krokan. Samarbeider med BIBSYS.

12) "Virtual University Hospital. Online Simulations and Games for Medical Education." Prosjektleder Leif M. Hokstad. Samarbeider med IME, DMF, Simulatorsenteret St. Olav

Siden tidenes morgen har undervisning foregått på denne måten. NTNU vil oppmuntre fagmiljøene til å satse på innovative former for undervisning. 
        
            (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Siden tidenes morgen har undervisning foregått på denne måten. NTNU vil oppmuntre fagmiljøene til å satse på innovative former for undervisning.  Foto: Sølvi W. Normannsen

Ønsker prosjektstøtte: Professor Arne Krokan 

Ønsker prosjektstøtte: Professor Arne Krokan 

Ønsker prosjektstøtte: Heidi Brøseth. 

Ønsker prosjektstøtte: Heidi Brøseth. 

Bestemmer hvem som skal få: Rektor Gunnar Bovim. 

Bestemmer hvem som skal få: Rektor Gunnar Bovim. 

Relaterte artikler

Tre mill. til nye tanker

NTNU lyser ut tre millioner kroner. Pengene skal gå til å teste ut forskjellige innovative undervisningsformer.

Silte ut MOOC-søknad

Det humanistiske fakultet sendte inn to søknader til prosjekt Innovativ utdanning. Språkforskerne Olaf Husby og Jacques Koreman reagerer på at deres prosjekt ikke ble sendt videre.

Prosjekt Innovativ undervisning:

Ny vri på forelesninger

Fire fagmiljø får penger av Rektor til å fornye undervisninga. Fellesnevneren for vinnerne er at studentene skal aktiviseres mer ved hjelp av digitale verktøy.

Penger til nytenking

NTNU utlyser nå midler til innovativ utdanning. En årlig pott på 3 millioner kroner skal blant annet motivere fagmiljøene til å utvikle nye undervisningsmetoder.

Slipp studentene løs

Studenttinget ønsker mer bruk av alternative undervisningsformer. – Når forskning viser at bare 10 prosent husker noe fra forelesninga, er det på tide å gjøre noe, sier leder Cathinka Thyness.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vil bli ny direktør i Forskningsrådet

UiB-rektor Dag Rune Olsen er en av 15 personer som kniver om stillingen som administrerende direktør i Forskningsrådet.

Gjesteskribenten:

Mitt liv som digital

Du verden, så attikomme en stakkars dame på 48 år (som tross alt og på no time ble en, riktignok selverklært, kløpper på Teams og Zoom) kan føle seg!

Ytring:

Førjulstanker ved NTNU

«Noen filosofer har ment at mennesket fødes som en ubeskrevet tavle... ...Men hvem hadde laget tavlen og skrivesakene, og hvem skriver?» spør Arne B. Johansen i denne ytringen.