Dette skjer med NTNUs campusprosjekt i 2019

Blant de store avgjørelsene for 2019 er hvor bygningene i NTNUs samlede campus skal ligge.
Utsikt over Gløshaugen. 
    
      (Foto: Lars Strømmen, NTNU)

Utsikt over Gløshaugen.  Foto: Lars Strømmen, NTNU

Regjeringen har besluttet å samle NTNU i området rundt Gløshaugen, men det er ikke gjort i en håndvending. I løpet av året som kommer skal flere prosesser og avgjørelser føre NTNU og Statsbygg nærmere byggestart.

I løpet av våren skal potensielle utbyggingsområder på nytt behandles av bygningsrådet i Trondheim kommune, før bystyret skal fatte et endelig vedtak.

Når statsbudsjettet legges fram på høsten håper NTNU det bevilges midler slik at planlegging av konkrete nybygg og ombygginger kan starte i 2020.

Målet for 2019 er å være klar til oppstart av reguleringsplanarbeid i begynnelsen av 2020.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Avgjørende rapport

Statsbygg og NTNU leverte mandag 17. desember det som beskrives som en avgjørende rapport til Kunnskapsdepartementet. Rapporten for oppstart av forprosjekt for en ny campus i Trondheim tar for seg flere aspekter rundt hvordan campussamlingen kan løses, blant annet hvilke tomter som kan benyttes og hvilke bygg som kan endres.

I rapporten går det fram at NTNU blant annet skal jobbe med følgende i 2019:

1. Endelig valg av tomter inkludert utomhusanlegg og adkomst/forbindelser

2. Muligheter og begrensninger i eksisterende bygningsmasse (potensielle ombyggingsarealer)

3. Uttesting av kapasiteter i klynger og fordeling av arealkategorier basert på faglig lokalisering og arealkonsepter

4. Maksimale volumer (inkludert bebygd areal) per tomt (fysisk kapasitet/utnyttelse)

5. Formål – med funksjonsblanding med samarbeidspartnere (for eksempel bolig/barnehage/idrett)

6. Energi- og miljømålene i reguleringsplan (blågrønn struktur, varmesentral, energiløsninger)

7. Kvalitetsprogram campus NTNU for bygg- og utomhusmiljø

Må koordinere med andre prosjekter

2019 vil også bli et år der NTNU må sørge for at flere prosesser som gir føringer inn mot campusprosjektet er koordinert med den videre prosjektutviklingen. Dette gjelder Senter for psykisk helse, Vitenskapsmuseet, ESFRI (CO2-håndtering), arealer til studentvelferd, arealer til faglige eksterne samarbeidspartnere, samt prosjekter innenfor planområdet i regi av andre aktører (for eksempel utbygging av Studentersamfundet).

Hvis alt går som planlagt i 2019, er det meningen at campusprosjektet skal gå over i en forprosjektfase fra 1. januar 2020. Denne deles inn i en programutviklingsfase og en planleggingsfase.

Fikk mindre enn ønsket over statsbudsjettet

I oktober ble det klart at NTNU får 14 millioner kroner til campusutvikling over statsbudsjettet for 2019.

– Vi har beskrevet behov for 100 millioner kroner. Med kun 14 kan det virke usannsynlig at NTNU kan følge opp forventningene til utvikling av bygg i universitets- og høyskolesektoren, som blant annet stilles i utviklingsavtalen og Stortingets anmodningsvedtak fra 2017, sa rektor Gunnar Bovim.

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen sier til UA at NTNU har besluttet å gå inn med 36 millioner kroner av egne midler. Slik blir den totale rammen for campusutvikling på 50 millioner kroner i 2019. Det er samme sum ble bevilget over statsbudsjettet for 2018.

Opptatt av at prosjektet ikke stopper

- Vi er veldig opptatt av å ha riktig framdrift, og at campusprosjektet ikke stopper opp i 2019. Det er det viktigste for oss. Derfor velger vi å gå inn med egne midler, sier Arntsen.

Han forteller at også Statsbygg er innsilt på å gå inn med ressurer.

- Vi sitter og planlegger hvordan vi skal få til god framdrift nå, sier Arntsen.

- Blir det forsinkelser eller noe som må utsettes som følge av bevilgningene?

- Nei, sier NTNU-direktøren, men vedgår at det blir økonomisk trangere enn det ideellt sett skulle vært.

Kommunikasjonsansvarlig for campusutvikling på NTNU, Hanna Maria Jones, sier at ingenting må utsettes, men at det må prioriteres knallhadt.

Pengene NTNU går inn med er en kombinasjon av strategiske midler og ubrukte bevilgninger, altså penger som ikke er øremerket andre prosjekter.

LES OGSÅ: Skuffet over manglende bevilgning over statsbudsjettet

Skal overleveres i 2028

Den overordnede planen for 2019 er forberedelser med kontinuerlig prosjektutvikling. Så følger oppstart av forprosjekt i 2020. Under dette ligger programutviklingsfasen (2020-2021) og planleggingsfasen fra 2022. I 2022 kan det også utføres forberedende arbeider, som omlegging av infrastruktur. Den overordnede tidsplanen har tegnet inn statsbevilgning i 2023 med oppstart av gjennomføringsfasen. Deretter følger ferdigstillelse av siste byggetrinn med innflytting i 2027 og oppstart av prøvedrift i siste byggetrinn. Prøvedriften av siste byggetrinn og overlevering av byggene fra byggherre til NTNU Drift skal etter planen skje i 2028.

LES OGÅS: Ny NTNU-campus blir minst to år forsinket


NTNU har gått inn med 36 millioner for å sikre fortsatt framdrift i campusprosjektet i 2019, opplyser økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

NTNU har gått inn med 36 millioner for å sikre fortsatt framdrift i campusprosjektet i 2019, opplyser økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Ap, Sp og FrPs lek med spåkula

Vi stiller oss spørrende til hvem som skal ha denne definisjonsmakten på hva som er arbeidsrelevant, og hvordan man kan vite hva arbeidslivet har behov for i de kommende årene?

Dette er medisin mot frafall i videregående

Gjennom solidaritetskorpset kan ungdom mellom 18 og 30 år jobbe frivillig i et annet land i Europa. Det ga meg tryggheten jeg trengte, skriver Sondre Hansen.

Gjesteskribenten:

Hvordan har vi klart oss på NTNU under pandemien?

Hvordan har vi klart oss på NTNU så langt? spør Helge Holden. Her diskuterer han noen av erfaringene med å holde det gående under en pandemi.

NTNU etterlyser mindre styring i innspill til ny styringspolitikk

NTNU advarer mot for mange lover og regler i innspillene til ny UH-lov og ny styringspolitikk.