ARK 2019: ISA skårer dårligere på alle parametere

Resultatene fra ARK 2019 er under bearbeiding denne høsten. Dataene viser at Institutt for sosialt arbeid (ISA) skårer til dels langt dårligere enn snittallet for NTNU som helhet. Instituttleder Riina Kiik sier det nå skal gjøres en jobb for å skape et bedre arbeidsmiljø.

Faksimile fra ARK-undersøkelsen, ISA.
Faksimile fra ARK-undersøkelsen, ISA.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert 04.09.20 med kommentarer fra instituttleder Riina Kiik og hovedverneombud May Grete Sætran.

Universitetsavisa har tilgang på resultatene fra ISA, samt for NTNU som helhet. Ansatte er stilt en lang rekke spørsmål om hvordan man opplever egen arbeidssituasjon, og svarene er kategorisert i 17 parametere gruppert i 5 hovedgrupper: 1 Den enkelte og jobben, 2 samspill mellom ledere og medarbeidere, 3 kommunikasjon og medvirkning, 4 samarbeid og fellesskap og 5 støtte, samspill og kultur.

Som tabellen viser, gir svarene til de ansatte ved dette konfliktridde instituttet bilde av til dels svært problematiske arbeidsforhold. Minst avstand mellom ISA og NTNU-snittet er det i kategorien Den enkelte og jobben, med signifikant unntak for underkategorien Autonomi. Derimot er forskjellen relativt liten på kategoriene Mening med jobben og Indre motivasjon.

Ikke overraskende er diskrepansen størst på underkategoriene Fravær av personkonflikt og Fravær av ugrei oppførsel.

Et annet forhold som stikker seg ut er ansattes forhold til egne medarbeidersamtaler. På tross av at flere har hatt slike samtaler siste året, opplever færre nytteverdi av disse samtalene.

Ønsker ikke å svare

Universitetsavisa har stilt instituttleder Riina Kiik flere spørsmål til resultatene av undersøkelsen. Blant annet har UA spurt om det er et arbeidsmiljøproblem ved ISA, og hva som er bakgrunnen for den dårlige scoren. UA har også spurt hva som er bakgrunnen for at ISA-ansatte rapporterer så stor grad av personkonflikt, og om det eksisterer flere ulike konflikter på instituttet.

UA har også bedt om Kiiks kommentar til at ISA scorer dårlig på anerkjennelse fra ledelsen og leders relasjonsorientering, og hvorfor få opplever nytte av medarbeidersamtalene.

Kiik ønsker imidlertid ikke å svare på dette.

– Fortjener å ha det bra på jobb

Isteden ønsker hun å gi en generell kommentar på mail til resultatene fra undersøkelsen.

– Vi jobber grundig og målrettet med arbeidsmiljøutfordringene ved instituttet. Jeg vil takke de ansatte som har deltatt i ARK-undersøkelsen og i diskusjonene vi har hatt i forbindelse med gjennomgangen av resultatene. Det gir oss et veldig godt utgangspunkt for jobben som nå skal gjøres med å utvikle tiltak for å skape et bedre arbeidsmiljø, mener hun.

Hun skriver at de ansatte fortjener å ha det bra på jobb, og at det er nødvendig med et godt arbeidsmiljø for å drive med forskning og undervisning.

– Vi skal ta vare på og styrke det som er bra, og jobbe godt med forbedringsområdene som vi har identifisert. Ut over dette kan jeg som instituttleder ikke gå inn i detaljer i denne interne undersøkelsen, eller i det konkrete oppfølgingsarbeidet vi nå er i gang med, skriver Kiik.

Hovedverneombud May Grete Sætran ved NTNU ønsker heller ikke å uttale seg i saken.

– Jeg er koblet opp mot arbeidet som foregår ved ISA, og med bakgrunn i det ønsker jeg ikke å uttale meg, svarer Sætran.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.