Dette er den nye lederen for Institutt for historiske studier

Magne Arve Flaten tar over ansvaret for Institutt for historiske studier etter at daværende instituttleder Tor einar Fagerland gikk på dagen for nesten to uker siden.

Magne Arve Flaten er ny instituttleder ved Institutt for historiske studier.
Publisert Sist oppdatert

Magne Arve Flaten ble tirsdag ettermiddag offentliggjort som ny instituttleder ved Institutt for historiske studier(IHS).

- Vi får nå en dyktig instituttleder utenfra som med sin solide ledererfaring, og sammen med resten av ledergruppen ved instituttet, er godt rustet for jobbe med å lede instituttet videre etter en turbulent periode, sier Anne Kristine Børresen, dekan for Det humanistiske fakultet, i en pressemelding.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Oppnevnelsen skjer snaue to uker etter at daværende instituttleder Tor Einar Fagerland gikk på dagen etter det han selv omtalte som en krevende situasjon.

- Konflikten på instituttet har vært åpenbart belastende for de ansatte, hele instituttet og fakultetet. Nå vil jeg appellere til alle parter om å opptre konstruktivt og støtte arbeidet som den nye instituttlederen og hans medarbeidere skal gjøre. Etter en vanskelig periode fortjener de ansatte på instituttet arbeidsro og et godt arbeidsmiljø, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim i samme pressemelding.

I en epost Fagerland sendte ut til de ansatte ved instituttet i forbindelse med fratredelsen fremstår det som om hans avgang var direkte knyttet til bråket rundt professor Kristian Steinnes som tidligere i år ble tvangsflyttet fra instituttet.

Tvangsflyttingen skjedde i en situasjon der det har vært langvarige spenninger i arbeidsmiljøet. «Flere kolleger kan sies å stå i et spenningsfylt forhold til sin leder», står det å lese i et brev sendt til NTNU-ledelsen fra tolv vitenskapelig ansatte ved instituttet.

Hvorvidt Flaten nå vil kunne roe gemyttene ved instituttet er usikkert, men han har erfaring fra lederarbeid ved institutter hvor det tidligere har vært uro blant studenter og ansatte. Flaten var blant annet instituttleder ved Psykologisk institutt ved NTNU da diskusjonene om flytting til Øya pågikk.

Også fra tidligere arbeidsgiver, Universitetet i Tromsø, har Flaten erfaring med prosesser som kan føre til uro. Også der ledet han det psykologiske instituttet da de ble flyttet i 2009. Flaten er professor i biologisk psykologi, og har også vært prodekan for forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitet i Tromsø.

I tillegg til ny instituttleder jobber NTNU også med å få på plass en fast HMS-person på instituttet for en periode.