Hestnes: - Det vil komme reaksjoner

HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes bekrefter overfor UA at det vil komme reaksjoner mot en eller flere ansatte ved Institutt for historiske Studier, (IHS).

- Enkelte bør ikke innbemannes ved instituttet siden konflikten er på et så høyt nivå, ifølge HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes
Publisert Sist oppdatert

HR- og HMS-sjef Arne Kristian Hestnes svarer i organisasjonsdirektør Ida Munkebys fravær.

- Arne Hestnes: Det har tidligere vært antydet at man kan "kan gi advarsler og andre mildere reaksjonsformer til ansatte som vurderes å ha brutt lover og regler under arbeidsmiljøkonflikten.» Har det, eller vil det, bli foretatt slike reaksjoner mot en eller flere fast vitenskapelig ansatte ved IHS?

- Ja det vil bli gjort. Vi er ikke ferdige med alle vurderingene omkring det så jeg kan ikke sin noe om omfang eller nivå på reaksjon, skriver Hestnes i sitt svar per epost.

- Kan flere enn de som er med i gruppa Fate of Nations bli besluttet tvangsflyttet?

- Jeg vil reservere meg fra ordet tvangsflyttet – det meste vil falle på plass gjennom frivillighet, men enkelte bør ikke innbemannes ved instituttet ut fra at konflikten er på et så høyt nivå at det er vanskelig å se for seg at det da vil være mulig å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, skriver Hestnes.

Munkeby: - Uforsvarlig arbeidsmiljø

Situasjonen ved IHS var på sakskartet under NTNU-styrets møte den 19. september. Her skildret organisasjonsdirektør Ida Munkeby en konflikt ved instituttet med lang varighet, som er komplisert og sammensatt. Etter faktakartlegging, samtaler med vernombud, tillitsvalgte og enkeltpersoner ved instituttet, var indikasjonene klare:

- Arbeidsmiljøet er uforsvarlig. Vi har sykmeldinger fra før, og har den siste tiden fått nye sykmeldinger. Ansatte melder om alvorlige helseproblemer. Det er veldig alvorlig og slik skal vi ikke ha det ved NTNU, slo hun fast.

Framover jobber de langs to spor, fortalte hun: Det ene er organisastoriske tiltak, det andre er eventuelle reaksjoner mot enkeltmedarbeidere.

At instituttet nå midlertidig underlegges rektor, var nødvendig, sa hun:

- Det er så lite tillit til systemet og internt ved instituttet. Siden fokuset nå er å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø, må de beslutningene vi tar ha legitimitet. Hvis ikke vil uroen bare fortsette.