Ingen cellekontor tegnet inn i det nye helsebygget

- Dette vil gi et dårligere forskningsmiljø og dårligere undervisning. Jeg tror det er mange som kommer til å jobbe hjemmefra, sier førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU.

Åpne løsninger og mye lysinnslipp er et gjennomgangstema. Slik ser Backe for seg at noe av innsiden av bygget kan se ut.
Publisert Sist oppdatert
Et av disse fem forslagene vil bli valgt som nytt kombinert undervisnings- og idrettsbygg i Elgeseter gate 10. Bla deg gjennom bildegalleriet for å se flere og større bilder.

Elgeseter gate 10 er det første nybygget som planlegges etter NTNU-fusjonen. Her legges det opp til at det skal bli såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser og veiledning av studenter skal blant annet skje i fellesareal.

- Så langt er det lagt til grunn aktivitetsbasert areal. Det vil si at ansatte flytter seg i forhold til arbeidsoppgavene, men det er ikke hogd i stein at det kommer til å bli slik. Det kan for eksempel bli tilpasninger for noen institutter, sier Statsbyggs prosjektleder for Elgeseter gate 10, Tore Berg, til UA.

- Aktivitetsbasert areal? Hva er det? Det høres ut som alternative fakta, sier førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved Institutt for sosialt arbeid.

Veiledning av studenter i fellesareal

I kravspesifikasjonen til anbudskonkurransen for det nye bygget i Elgeseter gate 10, legges det føringer for hvordan utformingen skal bli. Der går det frem at det skal være 237 arbeidsplasser i delen av bygget som rommer helsefagene. Disse skal utformes som aktivitetsbaserte arbeidsplasser. I tillegg skal det være god tilgang på møterom og ulike typer multirom.

Det er også spesifisert at det skal legges til rette for veiledning av studenter i fellesareal (buffersoner) mellom ansattes areal og studentarbeidsplasser, samt i multirom, grupperom og soner med åpne studentarbeidsplasser.

Arbeidsplasser for fagansatte skal tilpasses forskning- og fordypningsarbeid der enkelte områder skal kunne skjermes spesielt for støy og gjennomgangstrafikk. Dette gjelder etter det UA forstår ansatte som kan plasseres i kategorien som omtales som «konsentrasjonspersoner».

LES OGSÅ: Slik er planene for nytt idrettsbygg
LES OGSÅ: Slakt av åpent landskap ble liggende i skuffen

Kan bli tilpasninger

Eikrem var blant en gruppe ansatte som leverte en underskriftskampanje mot åpne kontorlandskap da planleggingen av bygget ble kjent i fjor.

- Det kommer ikke som noen overraskelse at det ikke blir kontorer i det nye bygget, men det viser at bekymringen vår var riktig. Dette vil gi et dårligere forskningsmiljø og dårligere undervisning. Jeg tror det er mange som kommer til å jobbe hjemmefra. Vi kunne klart oss med ganske små kontorer, eller for eksempel delt kontor to og to, sier han.

- Aktivitetsbasert areal er udiskutabelt mer arealeffektivt, sier prosjektleder Berg.

- Hva er forskjellen mellom åpent landskap og aktivitetsbasert areal?

- Aktivitetsbasert areal kan innebære at du ikke har en fast plass, men det er det meningen at du skal ha her. Likevel skal man ha mulighet til å flytte på seg utifra hvilket arbeid man utfører, sier Berg.

Flere av NTNUs styremedlemmer har tidligere uttalt seg kritisk om at cellekontor er på vei ut.

- Hvis jeg skal tippe, tror jeg at vi får en blanding på NTNU. Jeg tror ikke NTNU er tjent med å bare ha kontorer, for det er ikke slik fremtidens arbeidsplass ser ut, sa NTNU-rektor Gunanr Bovim på et styremøte i fjor.

LES OGSÅ: Frykter åpent landskap i nytt helsebygg
LES OGSÅ: Statsbygg vil ha åpent landskap for 5000 ansatte

Misnøye med åpent landskap

Det er Statsbygg som er byggherre for det som skal bli et kombinert idretts- og universitetsbygg for Sit og NTNU i Elgeseter gate 10. Meningen er at bygget skal samle NTNUs helse- og sosialmiljø på Øya i tillegg til å romme et nytt idrettsbygg som erstatter idrettsbygget på Dragvoll. Det er helse- og sosialfagene som i dag er lokalisert i et tidligere kontorbygg på Tunga som skal inn i det nye bygget på 13 000 kvadratmeter. Løsningsforslagene er nå på utstilling i Teknologibygget på Kalvskinnet.

I det nye Teknologibygget er det også en del misnøye. Der har nemlig 40 faglærere fra tidligere HiST blitt plassert i åpent landskap.

- Ansatte har vært kjempefrustrerte over å miste cellekontorene. Dette vil gå utover kontakten med studentene og muligheten for å konsentrere seg på jobb, sa verneombud Stein Meisingseth i et intervju med UA i desember.

I tillegg til åpent landskap er det også cellekontorer i Teknologibygget.

Tidligere HiST-rektor Helge Klungland begrunnet arealløsningen slik i en epost til UA:

- Hensikten med en blanding av typer rom er nettopp å ivareta disse behovene. Bygget, og ikke minst den totale campusen på Kalvskinnet inneholder altså både cellekontor, stillerom, møterom, og en rekke ulike undervisningsrom i tillegg til noen landskap. Gode møteplasser mellom ansatte og studenter handler om langt mer enn cellekontor.

«Free seating» og «clean desk»

I rapporten «Arbeidsformer i fremtidens regjeringskvartal -miljø, teknologi og samhandling» skriver arbeidsgruppen at deres erfaringsinnsamling viser at utviklingen av fremtidens arbeidsmåter og arbeidsplassutforming går i retning av såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Der heter det at begrepet er basert på en viktig erkjennelse av at man i hverdagen benytter et mangfold av arbeidsformer, og at den fysiske utformingen av arbeidsplassen bør ses i sammenheng med disse.

De viser videre til rapporten «Fremtidens arbejdspladser i Staten» av SIGNAL arkitekter i Danmark. Her heter det at åpne aktivitetsbaserte miljøer «i meget højere grad understøtter spontan uformel interaktion og relationsdannelse – også på tværs af faggrænser og hierarkiske opdelinger».

Det ikke viet mye plass, men det går frem fra den danske rapporten at det særlig er medarbeidere med mye administrasjon og saksbehandling som er skeptiske til åpne eller delte kontorer. De utviklingsorienterte ansatte mener interaksjon er en forutsetning for kunnskapsdeling og innovasjon.

Aktivitetsbaserte arbeidsformer kjennetegnes ved at arbeidstakeren i stor grad selv kan velge når og hvor i arbeidslokalene arbeidet skal utføres, ifølge rapporten om Regjeringskvartalet.

Faste arbeidsplasser, i motsetning til såkalt «free seating», krever større areal. Da skal arbeidstakerne ha tilgang til både egen plass og ulike typer rom for konsentrasjon, samarbeid, møter og annet. «Clean desk» er et begrep som benyttes når flere ansatte deler plass, og pulten derfor må ryddes etter bruk. «Clean desk» blir etter det UA forstår kun aktuelt for 15 av arbeidsplassene i det nye helsebygget.