Mål om at flest mulig får bokstavkarakterer

- Vi oppfordrer nå fagmiljøene til å vurdere alternative vurderingsmåter, som gjør det mulig å gi bokstavkarakterer, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning.

- Alternative vurderingsformer kan bidra til å redusere faren for juks, sier prorektor Marit Reitan.
- Alternative vurderingsformer kan bidra til å redusere faren for juks, sier prorektor Marit Reitan.
Publisert Sist oppdatert

Som UA tidligere har meldt, blir det ikke eksamen med tilsyn (skoleeksamen) våren 2021.

- Alle signalene vi har fått om smittesituasjonen, tilsier at rammevilkårene vil være de samme som for høsten, altså tometers-regel på eksamen, sier Marit Reitan i et intervju med Universitetsavisa.

Avstandsregelen gjør at færre kan være i eksamenslokalene.

- Vi regner dessuten med at smittesituasjonen vil være uforutsigbar fram til en vaksine er distribuert et godt stykke inn i 2021.

Ifølge Reitan ble situasjonen svært belastende for både studenter og ansatte i høst da eksamen måtte legges om seint i semesteret. NTNU vil ikke risikere å havne i en slik situasjon igjen. Nå når beslutninga er tatt, blir det mulighet til å planlegge undervisning, og legge en plan for eksamen som er mer forutsigbar for alle.

Karakterskala med bokstaver

 - Blir det stort sett bestått/ikke bestått også til våren?

- Det er et mål at flest mulig studenter skal få bokstavkarakter våren 2021. Vi oppfordrer nå fagmiljøene til å vurdere alternative vurderingsmåter, som gjør det mulig å gi bokstavkarakter: mappeevaluering, muntlig, prosjektarbeid og semesteroppgaver er noen av de alternativene fagmiljøene kan ta i bruk, i tillegg til hjemmeeksamen.

Reitan opplyser at fagmiljøene har frihet til å ta i bruk alternative vurderingsformer gjennom semesteret, men for eksamensperioden i mai og juni er de bundet av de rammene som er lagt i januar 2020. Dette betyr at dersom emnet opprinnelig hadde fire timers eksamen med tilsyn, må eksamen foregå med inntil fire timers eksamen.

- Dette kan nok sette noen begrensninger for hvilken karakterskala som vil være mest egnet for hvert enkelt emne , men som sagt, målet er mest mulig vurdering med bokstavkarakter, i emner der det normalt har vært gitt bokstavkarakter.

- De fleste studenter er hederlige

- Hva med problemene med juks, som bekymrer mange faglærere?

- Alternative vurderingsformer kan bidra til å redusere faren for juks. Det kan også utforminga av spørsmålene på eksamen. Ellers vil jeg gjerne få understreke at de aller fleste studenter er hederlige og jukser ikke. Jeg minner om at vi har avholdt hjemmeeksamener på norske universitet i mange tiår uten at juks har vært et problem. I tillegg vil det bli gjort enda tydeligere hva som er juks og hvilke konsekvenser det vil ha for hver student, sier prorektoren.

I en rekke artikler har UA beskrevet  motstanden mot digital hjemmeeksamen i sivil- og ingeniørfagene. Her er det gjerne to streker under svarene, noe som gjør det vanskeligere å unngå juks. Alle hjelpemidler er tillatt og studenter kan lett kommunisere med hverandre. De har derfor fram til koronaviruset dukket opp, hatt skoleeksamen.

- Legger NTNU nå opp til en permanent ordning der det ikke tas i bruk eksamen med tilsyn lenger, også etter at koronaperioden er over?

Vedtaket gjelder for våren 2021 og påfølgende kont i august. Det er ingen planer om å avvikle tradisjonell skriftlig eksamen med tilsyn permanent, men det er klart at vi skal ta med oss det beste fra de erfaringene vi gjør oss i denne perioden og bruke det til å videreutvikle og forbedre måtene vi gjør evalueringer på ved NTNU i fremtiden, sier prorektor Marit Reitan.

Powered by Labrador CMS