Matvognene vender tilbake

Etter en pilotperiode i 2019 blir opplegget med matvogner på campus nå permanent.

En aktør benyttet seg av muligheten til å stå på campus i fjor vår. NTNU håper flere vil prøve seg når ordningen nå blir permanent.
En aktør benyttet seg av muligheten til å stå på campus i fjor vår. NTNU håper flere vil prøve seg når ordningen nå blir permanent.
Publisert

I 2019 kunne en tidvis se en enslig matvogn plassert utenfor kantinen i Kjelhuset på Gløshaugen.

De fleste tilbyderne av slike tjenester i Trondheim hadde blitt invitert, men til pilotprosjektet var det bare en aktør som takket ja til å betale noen kroner for å servere mat til studenter og ansatte.

Men labert oppmøte til tross; i et notat til økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen anbefaler eiendomssjef Lindis Burheim nå at ordningen videreføres på permanent basis. Og direktøren har gitt sin tilslutning. Dermed blir det mulig for matvognaktører å stå parkert ved NTNU fremover.

Penger i lommen til studentene

En av de store motforestillingene mot matvognene da pilotprosjektet ble etablert var at de kom til å havne i direkte konkurranse med samskipnadens kantiner, noe som til slutt ville gå utover studentene.

I notatet står det at dette konkurranseforholdet ikke har «blitt satt på noen vesentlige prøver, i og med at det kun har vært en leverandør som har vært til stede.»

For å veie opp for eventuelle tapte inntekter blir det opp til Velferdstinget å ta seg av fakturering og disponering av leieinntektene fra matvognene - 12.000 kroner per vogn per år.

Friperiode

Og når en først snakker om kroner og øre: Fjorårets leiesum på 6000 kroner pekes på som mulig årsak til at så få meldte seg på pilotprosjektet. Ikke fordi den i seg selv er så høy, men fordi det er mye å betale for å teste ut et ukjent marked.

For å motvirke dette vil NTNU nå la eventuelle tilbydere få en friperiode hvor de kan teste ut markedet før de knytter seg til et års leie.

Og mens matvognene i pilotperioden holdt seg til Gløshaugen utvides tilbudet nå til å inkludere Dragvoll.

Når en kan forvente å se de første vognene på campus vites dog foreløpig ikke, takket være smittevernsreglene.

Powered by Labrador CMS