Ny omdreining i IHS-konflikten:

- NTNU-ledelsen skaper feil bilde av konflikten

- NTNU-ledelsen bidrar til å skape et bilde av en gruppe hvite, middelaldrende menn som trakasserer homofile, kvinner og utlendinger. Det bildet er helt feil, sier professor ved Institutt for historiske studier (IHS), Maria Fritsche.

- Forslaget til reorganisering som er presentert vil ikke løse de alvorlige og langvarige problemer instituttet har slitt med i årevis, slår professor Fritsche fast.
- Forslaget til reorganisering som er presentert vil ikke løse de alvorlige og langvarige problemer instituttet har slitt med i årevis, slår professor Fritsche fast.
Publisert Sist oppdatert

I dette intervjuet retter professor Fritsche hard kritikk mot NTNU-ledelsen for deres håndtering av konflikten ved IHS. Hun mener ledelsen gir et feilaktig bilde av hva konflikten dreier seg om, og hun etterlyser oppfølging fra ledere på ulike nivåer da hun selv varslet om trakassering.

Trakk seg som verneombud

Professor Fritsche har forskningstermin dette semesteret, og oppholder seg utenlands. Fritsche forteller at hun ble rystet da hun leste om NTNU-ledelsens beslutning om å flytte fagmiljøet Fate of Nations, samt om innholdet i Geir Øiens råd til ledelsen om å flytte dem som man vurderer å ha «et objektivt større ansvar» for konfliktene.

LES OGSÅ: - Dypt urettferdig

LES OGSÅ: Varsler reaksjoner

Fritsche var verneombud ved IHS fram til høsten 2017, men valgte da å trekke seg fordi hun ikke opplevde å få hverken støtte eller gehør fra ledelsen i sitt arbeid som verneombud.

- Folk blir stemplet

Professor Fritsche ønsker å peke på noen aspekter ved konflikten hun synes har fått for lite oppmerksomhet, og hun advarer mot faren for at det setter seg et feil bilde av hva som har foregått ved instituttet.

- Konflikten ved IHS og den nasjonale undersøkelsen om trakassering ble mer og mer blandet i omtalene i de siste uker, både i uttalelser fra NTNU-ledelsen og i media. Dermed har det blitt skapt et inntrykk av at konflikten handler om trakassering, og kan bli løst ved å flytte de antatt skyldige til et annet sted, sier hun.

Med resultat at de som skal flyttes blir stemplet som trakasserende personer, til og med knyttet til seksuell trakassering, noe som selv rapporten fra faktaundersøkelsegruppa aldri nevnte, ifølge professor Fritsche.

Lederstilen må endres

Denne implisitte påstanden om trakassering skjuler hva som etter hennes oppfatning produserte konflikten, nemlig mange ansattes frustrasjon over mangelen på medvirkningsmuligheter og transparens i beslutninger.

- Rektor begrunner forslaget om flytting av forskningsgruppen og alle som er tilknyttet gruppen, samt medarbeidere som «av hensyn til et forsvarlig arbeidsmiljø ikke kan være organisert ved IHS» med at å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø har første prioritet. Men forslaget som er presentert vil ikke løse de alvorlige og langvarige problemer instituttet har slitt med i årevis, sier professor Fritsche.

Så lenge ledelsestilen ikke endrer seg, og så lenge ledelsen anvender trusler og frykt i stedet for dialog og medvirkning, kan arbeidsmiljøet ved IHS etter hennes syn ikke bli bedre.

«Hvite, middelaldrende menn»

Problemet vil heller ikke løses ved å flytte en gruppe som rektor skylder på å ha hatt det største ansvaret for arbeidsmiljøproblemene, en påstand som hun ikke kan se underbygges med bevis.

- NTNU-ledelsen og noen medier bidrar til å skape et bilde av en gruppe av "middelaldrende hvite menn" som har trakassert "kvinner, homofile og utlendinger" ved IHS, sier professor Fritsche, og viser blant annet til oppslaget i Adresseavisen (bak betalingsmur).

- Stemmer ikke det?

- En slik framstilling er misvisende. Den skjuler ikke bare at det ligger noe helt annet til bunns i konflikten, men impliserer også at trakassering har blitt begått av eldre mannlige ansatte og at personer blant de nevnte grupper var kun offer, hevder professor Fritsche.

- Jeg ble selv trakassert

- Du er selv kvinne og utledning?

- Det stemmer. Jeg ble selv trakassert i min tid som verneombud, ikke av menn, men av kvinnelige kolleger og en kvinnelig overordnet. Hverken institutts- eller fakultetsledelsen støttet meg da jeg varslet om hendelser, tvert imot. Den slags trakassering er ikke på noe tidspunkt blitt nevnt i uttalelser fra NTNU-ledelsen eller i media, heller ikke definert som trakassering i rapporten fra faktaundersøkelsegruppa.

Det kan dermed virke som om de som har vært delaktige i dette slipper dermed konsekvenser, opplever hun.

- Å skifte ansvar for de store problemene på én gruppe («gruppe 1» i rapporten, med Fate of Nations som kjerne, red.anm.) som har stilt seg kritisk til ledelsen, skaper verken tillit eller et godt læringsmiljø.

Studentene blir skadelidende

Professor Fritsche minner om at også studentene i og med flyttingen blir med på å betale prisen for hva hun karakteriserer som dårlig ledelse.

- Omorganiseringen vil ødelegge et vel fungerende studieprogram i historie og historielektorprogram, siden de fleste som underviser i moderne historie skal flyttes, mens middelalder og tidlig moderne tid forblir på IHS, sier hun.

Hun viser til at fremragende undervisning må basere seg på fruktbart og tett samarbeid og informasjonsutveksling mellom kolleger.

- Hvordan kan man oppnå dette når en del ansatte tvinges ut av kollegium og forflyttes? spør professor Maria Fritsche.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Universitetsavisa har vært i kontakt med organisasjonsdirektør Ida Munkeby, og forelagt henne utdrag fra intervjuet med professor Fritsche hvor hun kommer med sin kritikk, men Munkeby fastholder holdningen hun har uttrykt tidligere, om at hun ikke vil kommentere konflikten ved IHS før styrebehandling den 31. oktober.

Også tidligere instituttleder Tor Einar Fagerland og nåværende dekan Anne Kristine Børresen er forsøkt kontaktet.