NTNU og UiO kjemper om medisinutdanning

NTNU vurderer medisinutdanning i Gjøvik, mens UiO vurderer å opprette en campus ved Sykehuset Innlandet. Nå er det opp til departementene å bestemme.

Björn Gustafsson (t.v.), dekan ved NTNU, og Ivar Gladhaug, dekan ved UiO, vil begge ha desentralisert medisinutdanning i Innlandet.
Björn Gustafsson (t.v.), dekan ved NTNU, og Ivar Gladhaug, dekan ved UiO, vil begge ha desentralisert medisinutdanning i Innlandet.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert mandag 2.3. kl 12.24.

NTNU har nylig gitt sitt høringssvar til Grimstadutvalgets rapport. Rapporten sier at Norge må utdanne flere av sine leger selv, og færre i utlandet, og har skissert en plan der antall studieplasser i medisin øker med 440.

Rektor Anne Borg og dekan Björn Gustafsson ved Fakultet for medisin og helsevitenskap sier i høringssvaret at NTNU skal klare å øke kapasiteten på campus Øya i Trondheim fra 135 til 200 medisinstudenter i første og andre studieår. Men fra tredje studieår har studentene klinisk undervisning på St. Olavs hospital, og da vil en så stor økning i antall studenter kunne gå ut over studentenes læringsutbytte, mener de.

Derfor vil NTNU utrede muligheten for å etablere en desentralisert utdanning i Gjøvik og i Ålesund. NTNU har allerede en desentralisert utdanning ved Sykehuset Levanger fra tredje studieår.

Gustafsson påpeker at den desentraliserte utdanningsmodellen må evalueres før NTNU fortsetter med den.– Positiv evaluering av LINK i Levanger er nødvendig for at vi skal gå videre og utrede muligheten for en tilsvarende modell i første omgang i Ålesund og deretter i Gjøvik, sier han.

Har hatt monopol i Helse Sør-Øst

Problemet er at sykehusene rundt Gjøvik tilhører Sykehuset Innlandet i Helse Sør-Øst, og foreløpig har Universitetet i Oslo hatt monopol på praksisplasser for sine medisinstudenter ved sykehus i Helse Sør-Øst.

NTNU henstiller i høringssvaret til en mer fleksibel fordeling av praksisplasser, og viser til at Grimstadutvalget har anbefalt at bruk av praksisstedene bør praktiseres mer fleksibelt mellom universitetene enn i dag. I dag er det tilnærmet én-til-én- overlapping mellom helseregion og medisinsk lærested.

«Eksempelvis har NTNU en campus på Gjøvik, hvor det også er sykehus, og hvor det vil være høyst aktuelt å se på muligheten for å etablere et desentralisert studieløp fra tredje studieår ved økning i antall studenter», skriver Gustafsson og Borg.

- Veldig spennende

Jørn Wroldsen, viserektor ved NTNU Gjøvik, sier han gjerne vil at NTNU skal opprette en desentralisert medisinutdanning i Gjøvik.

– Det er veldig spennende, og vil gi Gjøvik et bredere og mer robust miljø med flere ansatte og flere studenter, sier Wroldsen.

– Er det problematisk at praksisplassene da vil måtte være i Helse Sør-Øst, som har vært UiOs domene?

– Nei, det synes jeg ikke. Mange ulike universiteter har praksisplasser i Helse Sør-Øst, blant annet har våre sykepleierstudenter og radiografstudenter praksis i Helse Sør-Øst, sier Wroldsen.

UiO vil også

Men Universitetet i Oslo er allerede i kontakt med Sykehuset Innlandet, og vurderer å etablere desentralisert undervisning der.

«En campus utenfor Oslo kan gi mulighet til å prøve ut nye pedagogiske modeller i et tettere samarbeid mellom universitet, sykehus og kommunene rundt, samt åpne for tverrprofesjonell undervisning sammen med lokale undervisningsinstitusjoner med andre helseutdanninger», skriver rektor Svein Stølen i høringssvaret til Grimstadutvalgets rapport.

Sykehuset Innlandet nevner også i sitt høringssvar at de er i kontakt med UiO, og mener det kan være mulig å bygge opp en desentralisert campus under Universitetet i Oslo ved Mjøssykehuset, som er et nytt storsykehus under oppføring ved Mjøsa.

Begge vil ha utdanning i Innlandet

– Både UIO og NTNU har gitt signaler om at de ønsker å utrede muligheten for desentralisert utdanning i Gjøvik sammen med sykehuset Innlandet. Dette er dog ikke noe universitetene bestemmer. Fordeling av studieplasser til universitetene, inklusive regional fordeling av praksisplasser vil bli gjort fra departementene, vi må avvente det før vi vet hvor veien går videre, sier Gustafsson til Universitetsavisa.

Han understreker at det ikke er noen konflikt mellom NTNU og UiO i denne saken.

– Vi har en god dialog og samarbeider veldig godt. Vi forholder oss til hva departementene sier i denne saken, sier han.

Dekan Ivar Gladhaug ved Medisinsk fakultet ved UiO kommenterer saken slik:

– Ønsker dere å ha desentralisert utdanning i samarbeid med Sykehuset Innlandet, eller kun praksisplasser?

– Omfanget av en desentralisert utdanning avhenger av hvor mange nye studenter vi får ut ifra regjeringens svar på høringen til Grimstadutvalgets utredning, sier Gladhaug på e-post.

– Helse Sør-Øst vil ha UiO-samarbeid

– Er det en konflikt mellom NTNUs ønske om desentralisert utdanning ved NTNU Gjøvik, og det samarbeidet dere ønsker å ha med Sykehuset Innlandet?

– UiO har samarbeidet med sykehusene om praksis i minst 15 år, og Helse Sør-Øst ønsker å forholde seg til et universitet i regionen, som er nettopp UiO, sier Gladhaug, og uttrykker at dette er et argument for at UiO bør ha sin desentraliserte utdanning i Innlandet, og ikke NTNU.

Han sier han har fortløpende samtaler med dekan Björn Gustafsson om mulighetene for et samarbeid med NTNU Gjøvik.

Ordfører Torvild Sveen i Gjøvik har tidligere uttalt til Oppland Arbeiderblad at han støtter opp om NTNUs ønske om å starte desentralisert legeutdanning i Gjøvik (krever innlogging)

– Mer fleksibel bruk av praksisstedene

Statssekretær Aase Marte Johansen Horrigmo i Kunnskapsdepartementet sier det i dag er for tidlig å uttale seg om detaljer knyttet til eventuell innretning av praksisstudier.

– Men vi registrerer at Grimstadutvalget anbefaler at bruk av praksissteder basert på helseregionenes inndeling bør praktiseres mer fleksibelt enn i dag, sier Horrigmo.

Høringen av utvalgets utredning ble avsluttet 15. februar og høringsinnspillene er nå til vurdering i departementet.