NTNU etablerer egen avdeling i Oslo

NTNU etablerer en avdeling for etter- og videreutdanning i Oslo. Siden kan det bli aktuelt med egne avdelinger i inn- og utland.

NTNU etablerer seg i Oslo. Om initiativet anses som vellykket, kan det bli aktuelt å etablere seg flere steder, sier prorektor for utdanning, Anne Borg.
NTNU etablerer seg i Oslo. Om initiativet anses som vellykket, kan det bli aktuelt å etablere seg flere steder, sier prorektor for utdanning, Anne Borg.
Publisert Sist oppdatert

Prorektor for utdanning Anne Borg orienterte NTNUs styre om planene under styremøtet onsdag kveld. NTNU har allerede i dag et tilbud på dette området i hovedstaden, men man benytter seg av hotellrom og andre ad hoc- lokaler. Nå er planen å etablere seg på permanent basis.

- Hvorfor gjør dere dette?

- Etter- og videreutdanning utgjør et stort og raskt voksende marked, og det er svært viktig for NTNU å gjøre seg interessante for disse nye kundene, sier Borg.

Ambisjonen er å få på plass et tilbud fra kommende høst. Borg bekrefter at dette er en pilot. Om tiltaket viser seg å være en suksess, kan det bli aktuelt å etablere tilsvarende avdelinger i andre norske byer.

Sverige

Da Borg la fram disse planene for NTNU-styret, kommenterte eksternt styremedlem Maria Strømme straks at det bør være et marked for dette tilbudet også i Sverige. Strømme er i det daglige professor ved universitetet i Uppsala.

- For eksempel alle ingeniørene innen bilindusterien. som blir arbeidsledige fordi de ikke lenger har etterspurt kompetanse: Det fins lite tilbud på dette feltet i dag, sa Strømme.

Borg kommenterer at det også kan bli aktuelt å tilby slik etter- og videreutdanning utenfor landets grenser.

Ikke først

- Når du omtaler initiativet, anvender du ord som «marked» og «kunder» – er det et ekspansivt NTNU vi ser her, som utforsker nye muligheter, nå i en annen universitetsby – Oslo har i dag ikke bare ett, men to universiteter?

- Nå er ikke vi det første universitetet «utenbys» som etablerer oss i Oslo, fra før har man Norges Handelshøyskole. Hva begrepsbruken angår, er etter- og videreutdanningsfeltet, særlig det som har å gjøre med etterutdanning et felt som på mange måter skiller seg fra vårt tradisjonelle undervisningstilbud, sier Anne Borg.

- Vi har en nasjonal ambisjon

Det vil i første omgang være aktuelt å tilby undervisning innen teknologifag. Utvalget som blant annet har som ansvar å planlegge det nye undervisningstilbudet vil bli ledet av Olav Bolland, dekan for Fakultet for ingeniørvitenskap. Til UA bekrefter han at det etter hvert vil være snakk om å starte opp med undervisning i Oslo-lokalene.

- Det er et signal til både UiO og OsloMet at NTNU har en nasjonal ambisjon, sier Bolland.

I en kommentar legger rektor Gunnar Bovim til at NTNU har en annen faglig profil enn de to Oslo-baserte universitetene.

- Vi presenterer et utfyllende tilbud, sier NTNU-rektoren.

Powered by Labrador CMS