Rekordmange doktorander skal samles i Hovedbyggets aula

Aldri har så mange vært samlet for å bli promotert som på fredag. I tillegg skal det deles ut en pris og tre æresdoktorat i løpet av de to kommende dagene.

Det er en høytidelig affære når NTNU skal gjøre stats på ferske doktorer i Hovedbygget.
Publisert

Torsdag og fredag skal NTNUs doktorander doktorander feries. I år har 396 tatt doktorgraden ved NTNU og 233 av dem samles i to separate tilstelninger i Aulaen.

Torsdag er det feiring med 101 til stede for å få diplom og ring tildelt av rektor Anne Borg. Fredag er 132 av dem til stede. Så mange doktorander har aldri vært samlet på en og samme gang i Aulaen, det melder universitetet selv i en post på Innsida.

Gir ærespris til investor

Samtidig skal det også deles ut ærespris og æresdoktorat. Æresprisen går til investor Erik Must. Dette fordi han har vært en støttespiller for forskning. Han har bidratt med 35 millioner kroner til satsingen på bioinformatikk ved NTNU og finansierte også det første professoratet i bioinformatikk i Norge.

Institutt for klinisk og molekylær medisin ved MH-fakultetet har foreslått Must.

Tre æresdoktorer

De tre æresdoktorene er i år Patricia Lago, Stephen Harrison og Dierk Raabe.

Lago er professor ved Vrije Universiteit i Amsterdam, og er en pioner innen programutvikling, programarkitektur og bærekraft. Lago betraktes ifølge NTNUs annonsering som en kvinnelig rollemodell i et ellers mannsdominert område, og forskningen hennes er brukt på områder som smarte byer, digital transformasjon og digitalt helsevesen. Hun er nominert av Institutt for datateknologi og Informatikk.

Les Universitetsavisas intervju med James Robinson, som ble æresdoktor i fjor:

Stephen Harrisons begrunnelse er at han regnes som en døråpner for NTNUs forskere og studenter ved Oxford University. og at han i2020 donerte store deler av sitt private bibliotek til NTNU Universitetsbiblioteket. Institutt for historiske og klassiske studier foreslo Harrison.

Dierk Raabe er direktør ved Max-Planck Institut i Düsseldorf og professor i Aachen. Han er blant verdens ledende forskere innen materialteknologi, skriver NTNU på Innsida. Han har i mange år vært opptatt av hvordan man kan utvikle materialer bærekraftig ved hjelp av simuleringsteknikker. Raabe har flere ganger gitt gjesteforelesninger ved NTNU.Institutt for materialteknologi og Institutt for fysikk har foreslått Raabes æresdoktorat.