gjesteskribenten

Å jobbe i team krever gode balanseferdigheter

En bok om å fungere sammen i team har gitt gjesteskribent Kristin Aldo inspirasjon og mye å tenke på.

Forfatteren av boka, Endre Sjøvold, sammenligner teambygging med elvepadling og at det tar tid å bli en god elvepadler.
Forfatteren av boka, Endre Sjøvold, sammenligner teambygging med elvepadling og at det tar tid å bli en god elvepadler.
Publisert

Våren er min favorittårstid. Den gir håp og tro på at nå lysner det. Trolig trenger vi denne årstiden mer enn noen gang i år.

Vår, kommende fridager og ferie har riktignok også noen baksider. Listen over alt som skal avsluttes, innleveringsfrister ol. øker gjerne på denne årstiden både for studenter og ansatte.

Fakta

Kristin Aldo

Kristin Aldo

Kristin Aldo er en av UAs seks gjesteskribenter.

Utdanning: Bibliotek- og informasjonsvitenskap og Medievitenskap.

Nåværende jobb: Seksjonsleder ved universitetsbiblioteket, NTNU i Gjøvik.

Roller i UH-sektoren: Har siden 2017 vært medlem av Campusrådet i Gjøvik.

Faglige interesser: Relasjonell ledelse, Knowledge Management, Research & Information, strategisk ledelse, innovasjon, informasjonskompetanse.

Er opptatt av: Tverrfaglighet, læringsmiljø, bibliotektjenester, studentvelferd, litteratur- og kunnskapsformidling.

Orlogskaptein ved Sjøkrigsskolen, Stein Hatlem Forsdahl, sa det veldig treffende i en podkast jeg nettopp hørte: «Løs oppdraget og ta vare på ditt personell» (Innovative Teams, S2, E7).

En kan kanskje med fordel også legge til: og deg selv.

Idrettsutøvere vet at dersom de skal prestere når det virkelig gjelder, er de nødt til å finne balansen mellom trening og hvile. Restitusjon gir kroppen rom for å bygge seg opp både mentalt og fysisk. Det er derfor viktig for dem å lytte til kroppen og variere intensiteten. Det samme gjelder i arbeidslivet.

Arbeidshverdagen etter pandemien har for mange bestått av digitale møter som legges kant i kant med hverandre i kalenderen. En arbeidsdag på toget har derfor blitt en kjærkommen og nyttig restitusjonsøkt for meg.

Digitale møter på tog har vist seg å være vanskelig å gjennomføre på grunn av ustabilt nett. Jeg har derfor valgt å se på togturen som en mulighet til å få faglig påfyll og en arbeidsdag med en annen intensitet. Det gir hjernen rom og mulighet til å tenke ut ideer og løsninger.

Forrige togtur på vei til Trondheim fikk jeg gleden av å lese siste utgaven av boka Teamet: Utvikling, effektivitet og endring i grupper av NTNU professor, Endre Sjøvold, ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

I boka løftes det blant annet frem kompleksiteten ved teamarbeid, og boka gir teori og praktiske tips i hvordan utvikle team. Målet er at teamets kompetanse og erfaring skal blomstre bedre sammen.

Forfatteren av boka sammenligner teambygging med elvepadling og at det tar tid å bli en god elvepadler. Jeg har selv forsøkt meg på rafting. Og jeg kan skrive under på at det er krevende å bli god til å forsere en krevende elv sammen med andre. Spesielt når det kommer uforutsette hindringer. Men det er også en styrke i å møte hindringer sammen med andre. Å være en del av et team med ulike egenskaper.

Jeg er ikke en utlært elvepadler, men boka og podcasten, Innovative Teams, med førsteamanuensis Frode Heldal ved NTNU Handelshøyskolen, professor Endre Sjøvold og orlogskaptein Stein Hatlem Forsdahl, har gjort meg nysgjerrig, gitt meg forskningsbasert kunnskap, nyttige tips og metodikk i hvordan bygge og utvikle ulike team.

Livet er en balansekunst. Å jobbe i team krever gode balanseferdigheter, evnen til å se helheten, de andre teammedlemmene og seg selv. Jeg har derfor justert min To Do-liste:

*Bygg teamet

*Løs oppdraget

*Ta vare på ditt personell

*Ta vare på deg selv

*Pust med magen for våren er endelig her!