Bedrifter tjener penger på å samarbeide med NTNU

En fersk rapport har undersøkt om det er penger å hente for bedrifter som inngår i FoU-samarbeid med NTNU
Nytilsatt prorektor for nyskaping, Toril Nagelhus Hernes, lar seg imponere over omfanget av Fou-samarbeid mellpom NTNU og næringslivet. 
        
            (Foto: Tore Oksholen)

Nytilsatt prorektor for nyskaping, Toril Nagelhus Hernes, lar seg imponere over omfanget av Fou-samarbeid mellpom NTNU og næringslivet.  Foto: Tore Oksholen

Tjener bedrifter som samarbeider om forskning og utvikling med NTNU, penger på slikt samarbeid? For første gang har man fått denne effekten beregnet, og prorektor for nyskaping Toril Nagelhus Hernes, kan svare klart og tydelig ja.

Rapporten, som er utført av danske Damvad Analytics, konkluderer med at bedrifter som inngår i forsknings- og utviklingssamarbeid med NTNU er vesentlig mer produktive enn virksomheter ellers i samfunnet. NTNUs samarbeidspartnere genererer i snitt 834 000 kroner per ansatt, mot 389 000 for alle andre.

Flere ble ansatt

Bedriftene opplever videre en ekstravekst i inntektene på 34,2 prosentpoeng sammenliknet med kontrollgruppa, som består av sammenlignbare bedrifter som ikke samarbeider med NTNU. For de virksomhetene som bare samarbeidet med NTNU ved én, enkelt anledning, var effekten ubetydelig lavere, på 30,6 prosentpoeng.

Også i antall ansatte opplevde man en merkbar effekt, med en vekst på 9 prosentpoeng sammenliknet med kontrollgruppa. Her sank effekten vesentlig ved bare ett tilfelle av samarbeid, til 6,5 prosentpoeng.

Når det gjelder investeringer, var veksten på 28,8 prosentpoeng etter tre år.

Annethvert prosjekt midtnorsk

Prorektoren fremhever selve omfanget av samarbeid mellom NTNU og næringslivet. Ifølge rapporten har nærmere 2000 bedrifter inngått i FoU-samarbeid én eller flere ganger i løpet av de siste 10 årene. Det totale antall samarbeidsprosjekter er på litt over 10 000.

- Dette er svært positive tall, og viser hvilken betydning NTNU har for norsk næringsliv, sier Hernes.

Hun peker også på det faktum at 48 prosent av disse drøye 10 000 prosjektene har foregått i Midt-Norge.

- Dette tror jeg kanskje ikke lokal- og regionpolitikere er fullt ut klar over. Ved siden av å ha en nasjonal, og global innretning på sin virksomhet, har NTNU også en kraftfull regional tilstedeværelse, sier prorektoren.

Det offentlige viktig

Et annet forhold hun mener er verd å merke seg, er at om lag 35 prosent av Forskningsprosjektene faller i gruppen offentlige FoU-programmer, for en vesentlig del delfinansiert av Forskningsrådet og EU.

- Dette viser at det offentlige fremdeles spiller en stor rolle i å legge forholdene til rette for universiteters bedriftssamarbeid, sier Toril Nagelhus Hernes.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Gjesteskribenten:

Kallelse – ikke gjør det

Kallelse for å bedre kjønnsbalanse, er en dårlig løsning på et vanskelig problem, skriver gjesteskribent Helge Holden.

- At fagfolk styrer seg selv, er en fane vi må holde høyt

Den norske modellen passer som hånd i hanske med den akademiske kulturen, sa Emil A. Røyrvik da han innledet om kvalitetskultur og god ledelse for NTNUs ledere.

Styringsideologi et hinder for kvalitet i utdanningen

Styringsideologien som samles i begrepet New Public Management fungerer som en barriere mot utdanningskvalitet.

Ledersamling på Oppdal:

Diskuterte indikatorer som middel for å bli bærekraftig

Oppdal: Er bærekraftsindikator det som skal gjøre susen for at NTNU skal ta ned klimaavtrykket? Eller blir det nok et kulepunkt å hake av?