Forsøksdyr:

Mer enn 63.000 mus registrert som forsøksdyr

Mer enn 63.000 mus ble rapportert inn som forsøksdyr i 2018, men det klassiske labdyret måtte se seg kraftig slått av et dyr vi normalt forbinder med middag.
Mens rottenes popularitet som forsøksdyr aldri tok seg opp igjen etter knekken på 80-tallet har antallet mus anvendt i forskning steget jevnt og trutt 
        
            (Foto: Arkivbilde)

Mens rottenes popularitet som forsøksdyr aldri tok seg opp igjen etter knekken på 80-tallet har antallet mus anvendt i forskning steget jevnt og trutt  Foto: Arkivbilde

Mattilsynets årsrapport for 2018 viser at det, i hvert fall ifølge de innrapporterte tallene fra forskere og forsøksdyrvirksomheter, var i underkant av 1,7 millioner dyr i Norge hvis mening her i livet var å gi oss mennesker ny kunnskap.

Alle som skal bruke dyr i forsøk må ha tillatelse fra Mattilsynet før de går i gang med forsøket, med forbehold om at belastningen dyret utsettes for er «tilsvarende eller større enn et nålestikk».

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Nesten én million laks

Spesielt laksen er godt representert. Med sine 922.824 innrapporterte forsøksindivider står arten for over halvparten av alle forsøksdyr i Norge. Andreplassen går til deres svømmende kollegaer - torsken - med 358.355 innrapporterte individer.

Tredjeplassen - hvis en hopper over samlekategorien «Andre marine fisk» - går til det klassiske forsøksdyret musen. 63.058 av dem er registrert, noe som plasserer dem langt foran sine venner rottene med 5.106 registrerte individer. Mye har tydeligvis skjedd siden begrepet labrotte fikk sin utbredelse, for rottene har falt jevnt og trutt i popularitet siden starten av 80-tallet da det ble registrert nesten 30.000 forsøksindivider.

Også musen opplevde forøvrig et fall på 80-tallet, fra over 70.000 til rundt 30.000 forsøksindivider, men har siden den gang steget jevnt og trutt opp mot dagens tall.

Hunder vs. katter: 145 - 4

Videre nedover listen finner en både hunder og katter, og i den eviglange kampen mellom de to vinner hundene med 145 mot 4 registrerte dyr. Her påpeker Mattilsynet dog at de fire kattene kun ble brukt til øvelse i blodprøvetaking for dyrepleie-studenter, mens de aller fleste hundene, 132, var friske privateide dyr som avga spytt-, blod-, eller sædprøver. 13 hunder endte dog sine dager på kunnskapens alter etter det Mattilsynet omtaler som «Terminale forsøk, operasjon under totalanestesi, og deretter avliving».

Men det å godkjenne disse dyreforsøkene er ikke noe Mattilsynet gjør gratis. Prisen for å få godkjent et ordinært dyreforsøk er på 6265 kroner. Om forsøket innebærer bruk av metoder som ikke er brukt før, eller det er en usikkerhet rundt hvor mange dyr som trengs, må det søkes om et pilotforsøk med en prislapp på 3915 kroner.

Ingen av summene er i seg selv spesielt store, men mange bekker små... Mattilsynet behandlet i 2017 totalt 506 søknader om forsøk. Det betyr at gebyrer knyttet til godkjenning av forsøksdyr beløp seg til et sted mellom 2 og 3,2 millioner kroner.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kan gå mot mer hjemmekontor

Siden i vår har hovedregelen for oppstart vært at NTNU-ansatte skal tilbake på campus i august. Nå skal NTNU revurdere innholdet i denne regelen.

Studenter ble smittet av covid etter arrangement på campus

Fem studenter ved Aarhus universitet er smittet av covid etter å ha deltatt på ett stort arrangement på campus.

Semesterstart nærmer seg - studentledere holder pusten

For første gang foregår studiestart mens en pandemi pågår. Ledere av studentorganisasjoner i Trondheim ser fram til et nytt semester hvor studentene får innta campus igjen. Samtidig er de bekymret.