Krisemilliard til studentene:

NSO er skuffet over at studenter som ikke har hatt mulighet til å skaffe seg jobb ikke har krav på krisestøtten

Regjeringen med studentmilliard: Bruker millioner på å opprette betalte stillinger for studenter.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og Regjeringen med mer penger til studentene, etter krav fra opposisjonen.
Publisert Sist oppdatert

Regjeringen annonserte på pressekonferanse 29. januar en proposisjon for endringer i statsbudsjettet. Blant tiltakene kommer tiltak på rundt en milliard kroner til studentene. Blant disse forslagene kommer et tilbud om å søke Lånekassen for 26 000 kroner der 40 prosent kan omgjøres til stipend ved dokumentert inntektsbortfall.

I tillegg kommer flere tiltak for å forhindre bortfall i studiene. Blant annet 150 millioner for at universitetene kan ansette studenter til å følge opp andre studenter faglig. I tillegg til 50 millioner til Samskipnadene for å lønne studenter som skal sørge for gode sosiale tiltak for studenter. Dette kommer også i tillegg til 20 millioner til andre sosiale tiltak for studenter og 10 millioner til psykisk helse for studenter.

– Dette er en krevende tid å være student, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i pressekonferansen.

Fakta

Forslagene

* Studenter som har mistet inntekt på grunn av koronapandemien kan søke Lånekassen om å få et tilleggslån på 26 000 kroner.

* Fagskolene, høyskolene og universitetene får 150 millioner kroner til å lønne studenter til å drive faglig oppfølging av andre studenter.

* Studentsamskipnadene får 50 millioner kroner til å lønne studenter for å få i gang sosiale lavterskeltilbud.

* Studentsamskipnadene får 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud og 8,5 millioner kroner til arbeidet med psykisk helse.

* Mental Helses studenttelefon får 1,5 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

* Det gjøres midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret. 2021 som betyr at du kan bo hjemme hos foresatte og fremdeles få lånet ditt omgjort til stipend.

* Det gjøres midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.

Hjelper mange, men ikke alle

Norsk Studentorganisasjons leder Andreas Trohjell sier i en pressemelding at dette er en krisepakke som hjelper mange.

– Krisepakken som nå ligger på bordet har mange gode forslag som treffer bredt. Studentene har etterspurt en krisepakke siden i høst, og vi er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill, sier Trohjell.

Likevel kritiserer NSO at det ikke er tiltak for de som ikke kan dokumentere bortfall i inntekt. De som ikke har hatt mulighet til å skaffe seg jobb får ikke hjelp i denne pakken, skriver organisajsonen.

– Vi er skuffet over at studenter som ikke har hatt mulighet til å skaffe seg jobb ikke har krav på krisestøtten, og håper Stortinget vil sørge for at også disse blir inkludert, fortsetter Trohjell.

Regjeringens proporsjon finner du her.

UA kommer tilbake med mer.