- Dette er fryktelig trist

- Først og fremst føler jeg en sterk sorg på vegne av lokalsamfunnet og regionen, som nå vil få et mye dårligere studietilbud, sier SVs Marius Meisfjord Jøsevold.
- Et helt lokalsamfunn er blitt kastet under bussen, sier SVs Marius Meisfjord Jøsevold.  
    
      (Foto: Helene Mariussen)

- Et helt lokalsamfunn er blitt kastet under bussen, sier SVs Marius Meisfjord Jøsevold.   Foto: Helene Mariussen

Det er rett etter at Stortingets har nedstemt opposisjonens ti forslag om å berge Nesna (se faktaboks).

Det Stortinget skulle ta stilling til, var blant annet et forslag fra Senterpartiet og SV om å stoppe den vedtatte endringa av studiestredsstruktur, campus Nesna og sykepleierutdanninga i Sandnessjøen. I tillegg foreslo SP at styrevedtak om avvikling av studiesteder ved de enkelte institusjonene i UH-sektoren skal fremlegges for Stortinget for endelig behandling.

- Vi gir oss ikke

På forhånd var det opphetet debatt i Stortinget om de ulike forslagene. Catrine Hole fra Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland var en av flere nesnaværinger som hadde tatt turen til Stortinget. Iført sitt kjente varemerke: bunaden.

- Vi skal jobbe videre og gir oss ikke, sier en overraskende sprudlende Hole, tatt i betraktning at løpet nå ser ut til å være kjørt for Nesna som studiested.

Catrine Hole er talskvinne for Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland. 
    
      (Foto: Hans Petter Sørensen/Folkeaksjonen for høyere utdanning)

Catrine Hole er talskvinne for Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.  Foto: Hans Petter Sørensen/Folkeaksjonen for høyere utdanning

 

Et forslag fra AP og Senterpartiet gikk ut på at regjeringa skal sikre lærerutdanning på Nesna gjennom studieplasser, rekrutteringsstillinger og et styrket budsjett. Stortinget ber regjeringen om at Nord universitet fratas ansvaret for høyere utdanning på Helgeland, og gjenopprette utdanningstilbudene på Helgeland gjennom å gi ansvaret til et annet universitet.

Rødt gikk et skritt lengre og ba i sitt forslag om at Stortinget må be regjeringa om å frata Nord universitet ansvaret for høyere utdanning på Helgeland, og gjenopprette utdanningstilbudene på Helgeland gjennom å gi ansvaret til et annet universitet. (se faktaboks om alle forslagene som var opp til votering).

Knapt flertall

Sju av forslagene til vedtak (forslag 4 til forslag 10 ble nedstemt med klart flertall.

De tre første forslagene ble nedstemt med et knapt flertall. Forslag 1 ble nedstemt med 50 representanter for og 52 mot. Forslag 2 og 3 ble nedstemt med 50 for og 52 imot.

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen om å følge opp strukturmeldingen for høyere utdanning med en plan for hvordan man styrker studiestedenes regionale rolle, og der det beskrives hvordan de brede profesjonsutdanningene og den praksisnære forskningen skal styrkes for å sikre tilgang til desentralisert utdanning over hele landet. Fremtidig høyere utdanning på Nesna skal være en del av planen.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:
Forslag 2

Stortinget ber regjeringen sikre lærerutdanning på Nesna, blant annet ved å sikre økonomisk handlingsrom for utdanningen gjennom studieplasser, rekrutteringsstillinger og styrket budsjett.

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den varslede gjennomgangen av styringsprinsipper for høyere utdanning om å sørge for at målene om regionalt ansvar og lik tilgang til høyere utdanning i hele landet styrkes, og følges opp av utdanningsinstitusjonene.

Bare Rødts ene stemme gikk inn for følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen om at Nord universitet fratas ansvaret for høyere utdanning på Helgeland, og gjenopprette utdanningstilbudene på Helgeland gjennom å gi ansvaret til et annet universitet»

Opptatt av studentene

For Catrine Hole i Folkeaksjonen for høyere utdanning har det vært en spennende dag, med kanskje ikke de helt store overraskelsene. Det lå i kortene hva som kom til å skje.

- Vi har vært forberedt, men det betyr ikke at kampen er over. Det viktigste nå blir å beholde fagmiljøet på Nesna de neste to årene og at studentene får fortsette på det studieløpet de har startet på, sier hun.

Marius Meisfjord Jøsevold fra SV må skysse «bunadsgeriljaen» ut fra stortingskontoret før han kan kommentere dagens debatt og vedtak. Selv er han vara til utdanningskomiteen og bosatt på Nesna.

- I praksis blir nå vedtaket stående til et nytt Storting gjør noe annet i 2021. Nå handler det først og fremst om å få på plass en nye regjering. På kort sikt for Nesna handler det om omstillingsmidler og forsøke å beholde mest mulig av fagmiljøet som er der, sier han..

Både Hole og Jøsevold er opptatt av at de studentene som startet i høst, skal få fullføre det femårige studieløpet, som varer til 2024. Det krasjer med Nord universietets sluttdato som er satt 2022.

- Vi har ikke hørt noen tanker om hvordan dette skal løses, så dette er noe vi må forfølge, sier Jøsevold.

Studiested Nesna opp til debatt i Stortinget

Bakgrunnen for stortingsbehandlinga 12. november er et representantforslag fra SV om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn. I ett av punktene står det: «Stortinget ber regjeringen om å stoppe den foreslåtte endringen av studiestedsstruktur ved Nord universitet.»

Forslaget fikk ikke flertall i Utdannings- og forskningskomiteen den 5. november. Flertallet fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti rådet Stortinget til ikke å vedta forslaget.

I utdanningskomiteen var det kun SV og SP som stemte for å be Regjeringa stoppe nedlegginga av Nesna.

Mindretallet fremmer en rekke forslag til votering i Stortinget, i ett av forslagene står Arbeiderpartiet, SP og SV samlet, andre forslag blir fremmet av kun ett eller to parti.

Et forslag fra Rødt går ut på at Stortinget skal be regjeringen om at Nord universitet fratas ansvaret for høyere utdanning på Helgeland.

Dette er forslagene til vedtak fra mindretallet:

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
 

Forslag 1
Stortinget ber regjeringen om å følge opp strukturmeldingen for høyere utdanning med en plan for hvordan man styrker studiestedenes regionale rolle, og der det beskrives hvordan de brede profesjonsutdanningene og den praksisnære forskningen skal styrkes for å sikre tilgang til desentralisert utdanning over hele landet. Fremtidig høyere utdanning på Nesna skal være en del av planen.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:
 

Forslag 2
Stortinget ber regjeringen sikre lærerutdanning på Nesna, blant annet ved å sikre økonomisk handlingsrom for utdanningen gjennom studieplasser, rekrutteringsstillinger og styrket budsjett.

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den varslede gjennomgangen av styringsprinsipper for høyere utdanning om å sørge for at målene om regionalt ansvar og lik tilgang til høyere utdanning i hele landet styrkes, og følges opp av utdanningsinstitusjonene.

Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 4
Stortinget ber regjeringen om å stoppe den vedtatte endringen av studiestedsstruktur, campus Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, ved Nord universitet.

Forslag fra Senterpartiet:
Forslag 5
Stortinget ber om at styrevedtak om avvikling av studiesteder ved de enkelte institusjonene i UH-sektoren skal fremlegges for Stortinget for endelig behandling.

Forslag 6
Stortinget ber regjeringen jevnlig, og minst én gang i hver stortingsperiode, legge fram for Stortinget en analyse av finansieringssystemets innvirkning på strukturen i sektoren når det gjelder både studiesteder og fagtilbud.

Forslag 7
Stortinget ber regjeringen endre finansieringssystemet og innføre incentiver for desentraliserte studietilbud som er etterspurt av regionalt arbeids- og næringsliv.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
 

Forslag 8
Stortinget ber regjeringen om å legge fram en helhetlig plan for framtidig struktur for høyere utdanning i Norge.

Forslag fra Rødt:

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen stanse nedbyggingsprosessen ved campus Nesna, og sørge for at studenter som er tatt opp på Nesna får fortsette sin utdanning på Nesna uten avbrudd.
 

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen om at Nord universitet fratas ansvaret for høyere utdanning på Helgeland, og gjenopprette utdanningstilbudene på Helgeland gjennom å gi ansvaret til et annet universitet.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA mener:

Dekantilsettinger: Utvalget av kandidater er for skrint

Prosessen med å ansette prorektorer er avsluttet. Snart skjer tilsetting av NTNUs dekaner. Sikrer dagens ordning at man får et godt nok utvalg av kandidater? Tja.

Gjesteskribenten:

Jeg valgte å si nei til cellegift

Mitt såkalte valg var jo ikke noe som ble gitt meg. Det oppsto fordi jeg stilte spørsmål.

- Hvorfor er det viktig å diskutere medvirkning?

- Debatten om medvirkning kommer aldri opp ved utenlandske universiteter. Hvorfor er den så viktig i Norge? spurte eksternt styremedlem Maria Strømme.

PST: Kina og Russland spionerer på norsk oljeteknologi

PST mener russiske, kinesiske og andre lands etterretningsorganisasjoner henter informasjon om den Norske oljesektoren.