Ytring:

Målet er at Inspera skal gjøre jobben lettere

Formålet med den nye løsningen er å ivareta studentenes rettigheter, samtidig som NTNU får et hensiktsmessig verktøy for å gi begrunnelser, skriver Annikken Løe og Øyvind Hauge.
Studentenes rettigheter til å få begrunnelse må ivaretas, og man kan heller ikke kreve at de argumenterer for hvorfor de ber om begrunnelse, skriver artikkelforfatterne. Arkivfoto. 
    
      (Foto: Solveig Mikkelsen)

Studentenes rettigheter til å få begrunnelse må ivaretas, og man kan heller ikke kreve at de argumenterer for hvorfor de ber om begrunnelse, skriver artikkelforfatterne. Arkivfoto.  Foto: Solveig Mikkelsen

I Universitetsavisa 10. februar uttrykker førsteamanuensis Margrethe C. Stang, misnøye med NTNUs nye digitale løsning for begrunnelse på karakter. For oss er det svært nyttig å få ærlige tilbakemeldinger på hvordan et system som fortsatt er i en utviklingsfase (pilotfase) fungerer. Inspera er nå i første omgang tatt i bruk i mer enn 500 emner på NTNU. Resultatene av utprøvingen skal evalueres grundig før vi i vår går løs på neste fase.

Formålet med den nye løsningen er å ivareta studentenes rettigheter, samtidig som NTNU får et hensiktsmessig verktøy for å gi begrunnelser. Faglærere og studiekonsulenter bruker i dag svært mye tid på arbeidskrevende løsninger og manuell samhandling i flere verktøy. Som Stang påpeker, kan bedre og mer tilgjengelige løsninger medføre at flere studenter benytter seg av sin rett til å be om begrunnelse. Når vi jobber med utvikling av løsninger erkjenner vi dilemmaet mellom studentenes rettigheter og påvirkningen det har for den enkelte faglærer eller sensors arbeid. Det er derfor viktig at vi sikrer en enda tettere dialog med fagmiljøene i det videre arbeidet.

Godt fornøyde

I motsetning til Stang opplever vi at mange av hennes kollegaer gir tilbakemeldinger om at de er godt fornøyd med forenkling av prosessen med å gi begrunnelser. Studentens besvarelse er tilgjengelig sammen med forespørselen for begrunnelse, og begrunnelsen kan gis direkte i Inspera.

Noe av det vi ser frem til å få på plass i det videre arbeidet, er blant annet muligheten for tilbakemeldinger under sensur til alle studentene samtidig, deling av sensurveiledning, kommentarer som kan gjenbrukes, forhåndsdefinerte tilbakemeldinger på flervalgsoppgaver, og mulighet for å muntlig lese inn begrunnelse.

Begrunnelse på karakter er en studentrettighet

Studentens rett til begrunnelse er stadfestet i Universitets- og høyskoleloven. Vi kan nok ikke kreve at studentene argumenterer for hvorfor de ber om en begrunnelse, slik Stang ønsker seg. NTNU legger til rette for at studentene får denne rettigheten gjennom sektorløsningen StudentWeb (SW) og Felles studentsystem (FS). SW og FS utvikles av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning, og brukes av alle i universitets- og høyskolesektoren. FS er tett knyttet mot Inspera slik at sensor kan gi begrunnelser i Inspera.

Utdanningsinstitusjonene er gitt myndighet til å bestemme om begrunnelse skal gis muntlig eller skriftlig, og ved NTNU har fakultetene fått denne adgangen. Dette betyr i praksis at det er delegert til sensorene å avgjøre hvorvidt de vil gi skriftlig eller muntlig karakterbegrunnelse. Det er krav om at det skal utarbeides sensorveiledninger. Vi anbefaler at faglærer distribuerer og forklarer denne for studentene. Forventingsstyring og dialog med studentene bør bidra til å redusere antallet formelle henvendelser om begrunnelse.

Involvering er viktig og gir bedre løsninger

Arbeidet med innføring av ny løsning har pågått siden tidlig 2019. I starten holdt vi en rekke arbeidsmøter med representanter for faglærere og studiekonsulenter fra hele NTNU. Så gjennomførte vi en pilot for noen titalls emner fra våren 2019, med gode tilbakemeldinger. Deretter valgte fakultetene å inkludere mer enn 500 emner i første fase av innføringen, høsten 2019.

Gjennom arbeidsmøter, pilot og innføring har det kommet en rekke konkrete forbedringsforslag som NTNU, Unit, resten av UH-sektoren og Inspera jobber aktivt med. Vi vil blant annet sikre at vi har hyggelige(re) varslingstekster og tydeligere informasjon om muligheten for muntlige begrunnelser. I evalueringen vil vi ha et spesielt øye på emner med mange begrunnelsessaker.

Vi setter stor pris på alle typer forbedringsforslag, og vil spesielt ta kontakt med Stang for å sikre at vi får med oss hennes innspill. Andre oppfordres til å ta kontakt på digitaleksamen@sa.ntnu.no.

Annikken Løe og Øyvind Hauge skriver de opplever at mange gir tilbakemeldinger om at de er godt fornøyd med forenkling av prosessen med å gi begrunnelser. 
    
      (Foto: NTNU)

Annikken Løe og Øyvind Hauge skriver de opplever at mange gir tilbakemeldinger om at de er godt fornøyd med forenkling av prosessen med å gi begrunnelser.  Foto: NTNU

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Regjeringen vil la noen studenter få vende tilbake

Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte, sa statasminister Erna Solberg på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Nettbasert undervisning:

– Litt anarki i valg av digitale løsninger

Professor Rune Hjelsvold har sett på hvordan det egentlig går med den nettbaserte undervisningen på NTNU. – Underviserne bruker 28 ulike verktøy, det blir uoversiktlig, sier han.

Store forskjeller mellom fakulteter:

SU gir bokstavkarakterer til nesten alle studentene

NTNU har besluttet å endre 370 emner hvor det avlegges eksamen denne våren fra bokstavkarakter til enten bestått eller ikke bestått. Ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) endrer de bare tre emner.

Medisinprofessor, overlege og dikter

Unni Syversen er professor i endokrinologi ved NTNU, overlege ved St. Olavs hospital - og skriver dikt om koronaepidemien.