landsmøte i norsk studentorganisasjon

Denne helga vedtar studentene ny politikk

Følg landsmøte i Norsk Studentorganisasjon direkte.

Publisert Sist oppdatert
Fakta

Dette er NTNUs delegater

Theo Nørving Viken, Bilal Sheikh, Morten Althe, Ole-Markus Simonsen, Henrik Braathen, Aleksander Torsteinsbø, Anita Vikestad, Emilie Faarup Storvik, Øystein Fruseth Christiansen, Darja Barjaktarevic, Sebastian Tafjord Skår, Siri Mostad Larsen, Alexander Järvi, Astrid Hilling, Roar Høiby Brakstad, Hanna Drag Lysø, Ferdinand Marnburg, Eline Frøysa Norli, Una Onsrud, Didrik Nohre Lønvik, Ingunn Hatlehol Andreassen, Jakob Selfors, Sindre Vie Jørgensen og Aksel Kvamme Aase.

I tillegg er det også følgende varadelegater:

1. vara Erik Johansen

2. vara Ida A. Ødegård

3. vara Kristian K. Wiulsrød

4. vara Kristian N. Svartås

5. vara Magnus Mayer

6. vara Lise Haug Nilsen

7. vara Maria Høigaard

8. vara Petrine Y. Sjåstad

I dag starter landsmøtet til Norsk studentorganisasjon (NSO). NSO er en norsk interesseorganisasjon for studenter i Norge, og representerer om lag 250 000 studenter ved norske universiteter og høyskoler. De neste tre dagene skal studentene diskutere og vedta ny politikk for landes studenter. Møtet begynner fredag 14. april kl. 11:00 og avsluttes søndag 16. april kl. 16:00, og avholdes på Quality Hotel Tønsberg.

NSO-leder Maika Marie Godal Dam gleder seg til landsmøtet.
NSO-leder Maika Marie Godal Dam gleder seg til landsmøtet.

- Denne gangen skal vi behandle all velferdspolitikk og fagpolitikk, som er så godt som all politikken vår, sier leder for NSO, Maika Marie Godal Dam.

Det var planlagt at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe skulle spørres ut av studentene. Etter som han skulle i en begravelse, måtte ministeren avlyse.

Da han gjestet landsmøtet i fjor ble han blant annet grillet om studiestøtte og petroleumsutdanning. Under samme besøk gjennomførte også NTNUs delegasjon en protest mot Borten Moes campuskutt.

Universitetsavisa er til stede under landsmøtet i Tønsberg. Tips oss på tips@universitetsavisa.no, på 911 01 680 eller finn oss i salen.

Du kan også følge møtet direkte i strømmen øverst i saken når det begynner fredag kl. 11.

Programmet for landsmøtet kan du finne her.

Uenighet om studiestøtte

Norsk studentorganisasjon er kjent for å representere studentene i blant annet saker som handler om velferd, studiestøtte og studentboliger. På landsmøtet deltar delegater fra studentparlament og utdanningsinstitusjoner rundt i hele landet. Det deltar en egen delegasjon på 24 delegater fra Studenttinget NTNU.

Årets slagord for landsmøtet er «Like muligheter til utdanning». Dam gleder seg, og håper det blir mye debatt. Hun tror at de viktigste debattene kommer til å ligge på velferd i år.

- Jeg håper vi får røska opp i noen av debattene vi trenger å ta, forteller NSO-lederen.

Hun tror den største debatten kommer til å omhandle studiestøtte, og om de skal beholde eller endre kravet om 1,5 G i studiestøtte. Det har tidligere vært en av studentorganisasjonens viktigste mål å få studiestøtte på 1,5 G, noe som vil tilsvare ca. 160 000 kroner. Forrige årsmøte var Borten Moe tydelig på at en slik økning i studiestøtten ikke kom til å være mulig på daværende tidspunkt.

- På dette området vet vi også at det er mange ulike meninger i salen, utdyper Dam.

Ny politikk på sensur og fusk

Det ligger flere forslag på bordet når det skal diskuteres ny politikk på blind sensur, og hvilke muligheter man skal ha som student. Dam forteller at dette er en debatt man har hatt store deler av før, men at det er noe som kan bli debattert videre.

- Det er blant annet lagt fram endringsforslag på dette med tosensor-ordningen, og jeg tror det er mange ulike meninger i salen som kan bidra til en interessant debatt.

Les også: Studentorganisasjoner delt om regjeringens forslag til tosensorordning

NSO-lederen trekker også fram at det ligger et forslag om ny politikk på fusk, og at dette fort kan bli en viktig sak for helgen. Selv om NSO per i dag har veldig lite politikk om fusk, er det noe som det siste året har vært et tilbakevendende tema, og som har fått mye oppmerksomhet i sektoren og i media.

- Det har vært mye snakk om dette temaet det siste året, og det er et tema det fort kan bli mye debatt rundt, sier Dam.

Skal velge ny ledelse

Under landsmøtet skal det også velges en ny ledelse for NSO. Følgende er innstilt til nytt arbeidsutvalg for Norsk studentorganisasjon 2023/24:

  • Leder - Oline Marie Sæther
  • Nestleder - Ole-Markus Simonsen
  • Fag- og forskingspolitisk ansvarlig - ingen innstilling
  • Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig - Elida Linnea Slettum
  • Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig - ingen innstilling
  • Internasjonalt ansvarlig - Jens Bartnes