ENDRINGER I UH-LOVEN

Studentorganisasjoner delt om regjeringens forslag til tosensorordning

Studentrepresentanter ved NTNU og nasjonalt er uenige om det nye forslaget er en forbedring eller ikke. Men de er enige om at det trengs penger og at forslaget kan ha utilsiktede konsekvenser.

Astrid Hilling ved Studenttinget NTNU og Tuva Todnem Lund har begge grunner til at de kan være fornøyde, men ikke helt bekymringsfri.
Publisert

I går ble regjeringens forslag til ny universitets- og høyskolelov lagt ut på høring.

Les mer om de foreslåtte endringene i loven her: Foreslår lovendringer på nedleggelse av studiested, midlertidighet og tosensor.

Blant forslagene er en endring i den omstridte tosensorordningen som ble vedtatt som en del av fjorårets UH-lov. Siden den gang har implementeringen av loven vært utsatt flere ganger etter flere protester fra utdanningsinstitusjonene.

Les også: Mener deres resolusjon legger ordning med to sensorer foreløpig død.

Fakta

Endringer foreslått av regjeringen

  • Lovfeste et krav om at det skal være to sensorer ved vurdering av bacheloroppgaver eller lignende oppgaver, det vil si større arbeider der det stilles krav til fordypning og selvstendighet
  • At det stilles krav om to sensorer ved alle eksamener som alene utgjør 15 studiepoeng eller mer og ved alle ikke-etterprøvbare eksamener
  • At kravet om at én av sensorene skal være uten tilknytning til den delen av utdanningen der vedkommende skal være sensor, oppheves.

Leder i Norsk studentorganisasjon Tuva Todnem Lund sier det er bra at regjeringen endelig tar grep for at studentene til slutt skal få en styrking av sine rettigheter når det kommer til eksamen.

- Samtidig er det betraktelig dårligere enn det som lå der fra før. Regjeringen velger å sette en veldig kunstig grense ved 15 studiepoeng som gjør at det bare vil være noen emner der man får denne bedringen, sier hun.

- Kan svekke tilliten til sensuren

Hun sier dette likevel er en spesielt viktig seier når det kommer til muntlige eksamener og utøvende fag der man har vurderingsformer som konserter. Altså vurderingsformer som ikke er etterprøvbare.

Samtidig sier hun at det ikke er helt uproblematisk å skulle fjerne kravet om at én av sensorene skal være uten tilknytning til den delen av utdanningen der vedkommende skal være sensor.

- Det er noe som kan svekke tilliten til den sensuren som gis. Forholdet til sensor er noe sim kan ende opp med å forme sluttresultatet. Samtidig har jeg forståelse for at det har vært en praktisk utfordring å finne sensorer utenfor veldig spesifikke miljø. Som jeg forstår er dette en problemstilling først og fremst for små fagmiljø og små fag. Da er det rart at det oppheves for alle, sier Lund.

Forbedring over dagens lov

Studenttinget ved NTNU har i motsetning til studentenes nasjonale studentorganisasjon vært mer skeptisk til tosensorordningen. Leder Astrid Hilling sier at det nye forslaget er en forbedring av det som er del av UH-loven i dag.

- De endringene som ligger på bordet nå vil gjøre det mindre ressurskrevende for institusjonene, lettere å finne gode sensorer og forsikrer at studenter får rettferdig vurdering i større emner. Samtidig er det fortsatt ikke tilknyttet finansiering, som har vært vår største kritikk, sier hun.

Den stadig manglende finansieringen er noe som bekymrer.

- Institusjonene må dekke over finansieringen selv. Det kan gå utover andre ting som man ønsker å bruke penger på.

Der kan studentene i hvert fall enes.

- Det er viktig at det følger med friske penger til nye initiativ. De siste årene har det vært mye kutt i sektoren og det er grenser på hvor mange ekstra oppgaver man kan gjøre for samme pengesum, sier NSO-leder Lund.

- Store forskjeller i mengde fagstoff i ulike emner med samme poengsum

Studenttingslederen ved NTNU Hilling sier det kan være en konsekvens at man i større grad går bort fra emner på femten studiepoeng.

- Det kan gjøre det mindre attraktivt å tilby større emner og i noen tilfeller kan man potensielt ende opp med å stykke dem opp. Det kan være litt individuelt om man foretrekker å ha større eller mindre emner, men det medfører i hvert fall flere eksamener, sier Hilling.

Hun sier det allerede er studenter som opplever at det trykkes for mye pensum inn på enkelte emner.

- Det har jeg hørt fra flere enkeltstudenter. Det kan være veldig store forskjeller på hvor mye fagstoff som går inn i hvert enkelt emne. Så jeg vil tro dette er noe studenter vil være bekymret for, sier Hilling.