Holdt uannonsert styremøte om tilsetting av ledere

Styret ved NTNU holdt et ekstraordinært møte tirsdag ettermiddag. Møtet ble ikke annonsert. Tema var «ansettelsesprosessene.»

NTNUs styreleder Nils Kristian Nakstad bekrefter overfor Universitetsavisa at styret avholdt «kort videomøte» tirsdag ettermiddag.
Publisert Sist oppdatert

Dette bekreftet styrets leder Nils Kristian Nakstad i en SMS til Universitetsavisa torsdag kveld.

Da hadde UA fanget opp tegn på at et slikt møte var i gjære. Gjennom de to foregående henvendte vi oss til en rad styremedlemmer, som enten unnlot å besvare henvendelsene, eller unnlot å svare på spørsmålet om et ekstraordinært styremøte var i emning, og hva i så tilfelle det kom til å handle om.

Bakgrunnen er, etter hva UA erfarer, stigende uro i styret omkring ansettelsene av toppledere ved NTNU.

Seks dekaner uten reell konkurranse

I denne prosessen skal prorektorer, viserektorer, dekaner og en museumsdirektør ansettes for ny åremålsperiode. Prorektorene er tilsatt, nå venter dekaner og museumsdirektør. Søknadsfristen gikk ut 31. august. Det er ventet at ansettelsene blir ansatt tidlig på nyåret, tidligst i forbindelse med neste ordinære styremøte den 20. januar.

For seks av fakultetenes vedkommende har man en situasjon hvor sittende dekan ønsker ny periode, samtidig som konkurransen de møter er liten eller ikke-eksisterende. Noen av disse dekanene sitter trygt, ettersom det er allmenn enighet om at de gjør en god jobb. For enkelte andres vedkommende er situasjonen en annen.

Uroen for at dekaner som ikke nyter tilstrekkelig tillit, internt som eksternt, tilsettes for en ny periode fordi det ikke har meldt seg høyt kvalifiserte konkurrenter til stillingene, danner etter hva UA forstår bakgrunnen for det nyss avholdte, uannonserte ekstramøtet i NTNUs styre.

Nakstad: Rektor orienterte oss

Torsdag kveld skriver så styreleder Nakstad følgende i sin SMS til UA, som svar på direkte spørsmål om ekstraordinært styremøte er blitt avholdt i løpet av de siste dagene: «Ja, styret hadde et kort videomøte tirsdag ettermiddag hvor rektor orienterte oss om de pågående ansettelsesprosessene.»

Det er ikke kjent for offentligheten hvorvidt NTNU-styret har holdt tilsvarende møter tidligere.

Det er, etter hva vi forstår, ventet en bekjentgjørelse fra NTNU-ledelsen i sakens anledning i løpet av kort tid.

Siden skal 55 instituttlederstillinger ansettes i løpet av første halvår 2021. Søknadsfristen er satt til 24. januar 2021.

Les også: Disse vil bli leder ved NTNU

Les også: - Hvem vil bli dekan ved NTNU?

Les også: Rektor: - Jeg håper mange vil bli dekan ved NTNU